Skip to main content

Taggar

Skatt på pension

Skattedebatt

skatter

skattepengar

slöseri

slöseriombudsmannen

Politiskt slöseri kostar 1,7 miljarder kronor – eller 3 650 lärartjänster

Skattebetalarna har som ett första steg i en större kartläggning granskat kostnaderna för kommunernas minsta verksamhetsområde – politisk verksamhet – med syfte att identifiera möjliga effektiviseringar och på så sätt lösgöra resurser antingen till ökade anslag för kommunal kärnverksamhet eller för att möjliggöra ett lägre skatteuttag.

200 000 pensionärer går miste om utlovad skattelättnad

Skattebetalarna har granskat regeringens skattelättnad för landets pensionärer och funnit att den omfattar 200 000 färre pensionärer än utlovat. Detta då gränsen för lägre skatt inte går vid en pension på 20 000 kronor per månad utan vid 17 617 kronor per månad.

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016
Pensionärerna har tappat en femtedel i köpkraft 2016
Kommunalskatten i landets kommuner 2016

Kommunalskatten i landets kommuner 2016

Dokument   •   2015-12-14 11:24 CET

Kommunala skattesatser 2016

Dokument   •   2015-12-14 11:24 CET

Svenska ungdomsjobb i EU-topp – Lägre arbetsgivaravgifter bakom positiv trend

Ny statistik från Eurostat visar att Sverige är det enda EU-land där antalet sysselsatta ungdomar har ökat sedan år 2006. Detta som en följd av lägre arbetsgivaravgifter för ungdomar. Skattebetalarnas granskning visar att Sverige i jämförelse med andra EU-länder har klarat sig väl vad gäller arbetsmarknadens utveckling för unga i ljuset av den globala finanskris som briserade 2008.

Låt alla betala betala sin skatt själva - avskaffa källskatten

Den så kallade källskatten, alltså den skatt som arbetsgivarna drar direkt på de anställdas löner, bör avskaffas. Istället bör de anställda få ut hela bruttolönen och sedan själva betala in alla sina skatter och avgifter. Detta skulle synliggöra för människor hur mycket skatt de verkligen betalar, och bidra till att vi skulle få den behövliga skattedebatt som vi idag saknar i Sverige.

Skattesmäll Sverige

Skattesmäll Sverige

Dokument   •   2015-09-16 11:20 CEST

Regeringens höstbudget för 2016 kommer att innehålla stora skattehöjningar för både hushåll och företag. Skattebetalarna har beräknat hur de aviserade skattehöjningarna fördelas regionalt. Totalt handlar det om höjda skatter med 30,4 miljarder 2016, vilket motsvarar 5 400 kronor per invånare i yrkesaktiv ålder. 16,4 miljarder kronor slår mot landets hushåll och 14 miljarder mot landets företag.

Skattesmäll Stockholm

Skattesmäll Stockholm

Dokument   •   2015-09-16 11:19 CEST

Regeringens budget ger en skattehöjning på ca 10,7 miljarder kronor för Stockholms län, vilket motsvarar 8 000 kronor per yrkesarbetande. Skattebetalarna har gjort beräkningar utifrån de samlade skattehöjningar som regeringen aviserat för 2016 och brutit ner dem per län. Resultatet visar att var tredje ny skattekrona kommer att tas från Stockholm, vilket påverkar både hushåll och företag negativt.

Skattefridagen 16 juli -samma dag som i fjol tack vare Alliansens budget

I år infaller Skattefridagen den 16 juli, samma dag som förra året. Att den ligger kvar oförändrad förklaras av att regeringens budget, som innehöll höjd skatt på arbete, röstades ned och Alliansens budget fortfarande gäller. Skattefridagen är den dag på året då medelinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter.

Vart femte företag minskar antalet seniorer om den särskilda löneskatten för äldre återinförs

Vart femte företag, ca 53 400 st, skulle minska antalet anställda över 65 år om regeringen återinför den särskilda löneskatten för dem över 65 år, visar en SKOP undersökning från Skattebetalarna. Särskilt hårt slår förslaget mot alla de egenföretagare som är över 65 år, cirka 72 000 personer plus de som driver aktiebolag, som får en direkt höjning av skatten på sin arbetsinsats med 5,6 procent.

Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet

Nära en miljon bilhushåll får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Det framgår av en ny undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB. Drygt vart tredje bilhushåll (962 000) får en höjd bensinskatt, inkl. moms, med minst 5 500 kronor under de kommande tre åren. 2016 handlar det om en höjning med 1 300 kronor jämfört med i år. Se bilagor.

Så drabbas länen av höjd bensinskatt

Så drabbas länen av höjd bensinskatt

Dokument   •   2015-07-03 10:32 CEST

Bilaga till rapporten Höjd bensinskatt slår hårt över hela landet

Så drabbas alla kommuner av höjd bensinskatt

Bilaga till rapporten Höjd bensinskatt slår hårt över hela landet

Kommunerna som drabbas mest av höjd bensinskatt

Bilaga till rapporten Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet

Fakta för Skattebetalare 2015

Fakta för Skattebetalare 2015

Dokument   •   2015-04-09 15:52 CEST

Fakta för skattebetalare är en faktaskrift om skatter och offentliga utgifter som vi årligen sammanställer sedan 1966. Årets faktaskrift innehåller 36 skatterelaterade tabeller med tyngdpunkt på det privatekonomiska perspektivet. Här hittar du bland annat skatteskalor och brytpunkter, basbelopp, kommunala skattesatser samt en översikt över statens skatteintäkter och offentliga utgifter.

Andelen arbetande seniorer ökar snabbast i hela EU

Ny statistik visar att Sverige har EU:s och Eftas snabbast växande sysselsättningsgrad bland personer över 65 år. Sedan år 2006 har sysselsättningsgraden ökat med över sex procentenheter – mer än en procentenhet högre än i Norge som är tvåa på listan.

Kommunalskatten 2015

Kommunalskatten 2015

Dokument   •   2014-12-12 08:53 CET

Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting, samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige, kartlagt kommunalskatten inför 2015. Resultatet visar att var fjärde kommun höjer skatten nästa år. Totalt höjs kommunalskatten i 82 kommuner medan den sänks i endast två. 4 av 10 skattebetalare väntas få höjd skatt 2015. Se mer i bilagan.