Skip to main content

Taggar

Skatt på pension

Skattedebatt

skatter

skattepengar

slöseri

slöseriombudsmannen

Bilaga: Kommunala skattesatser 2015, kommun för kommun

Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige kartlagt kommunalskatten inför 2015. Detta är en bilaga till "Kommunalskatten 2015" och innehåller resultatet för varje kommun.Därtill redovisas tabeller med högst och lägst kommunalskatt samt vilka kommuner som får störst höjning av den totala kommunalskatten.

PM: Var tredje pensionär går miste om lägre skatt

I regeringens budgetproposition för 2015 finns flera skatteförslag som påverkar Sveriges äldre, dvs de över 65 år. Skattebetalarna har tittat närmare på hur dessa slår.

Chockhöjd fastighetsskatt - om (S) ger (V) inflytande

Nästan 4 av 10 småhusägare i Stockholms län kan få kraftigt höjd fastighetsskatt vid ett regeringsskifte. I snitt skulle skatten för dessa öka med 16 000 kronor per år. 3 av 10 som drabbas har en inkomst under 25 000 kronor per månad. Avsaknaden av gemensamma besked från oppositionspartierna innebär att ingen i dag vet utfallet av ett eventuellt regeringsskifte.

Skattefridagen 2014, 16 juli

Skattefridagen 2014, 16 juli

Dokument   •   2014-07-15 08:00 CEST

Skattefridagen är den dag på året då normalinkomsttagaren har tjänat ihop tillräckligt mycket pengar för att kunna betala årets alla skatter. År 2014 infaller skattefridagen den 16 juli, två dagar tidigare än förra året. Att skattefridagen i år infaller tidigare beror på det femte jobbskatteavdraget som trädde i kraft vid årsskiftet och sänkte skatten på arbete.

Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014

På uppdrag av Skattebetalarna och SPF har SCB tagit fram underlag som visar hur pensionärernas köpkraft utvecklas i år jämfört med 2013. Underlaget visar att landets pensionärer förlorar 1,8 miljarder kronor i nettoinkomst under 2014. Vår äldre generation blir i genomsnitt cirka 1 200 kronor fattigare per person trots det höjda grundavdraget och trots stärkta bostadstillägg.

Fakta för skattebetalare 2014

Fakta för skattebetalare 2014

Dokument   •   2014-05-15 14:27 CEST

Skriften Fakta för skattebetalare 2014 innehåller 36 skatterelaterade tabeller med tyngdpunkt på det privatekonomiska perspektivet. Det är en faktaskrift om skatter och offentliga utgifter som vi årligen sammanställer sedan 1966.

Så hög blir den nya skatten på småhus

Så hög blir den nya skatten på småhus

Dokument   •   2014-05-08 14:12 CEST

För dig som vill veta mer om hur fastighetsavgiften påverkas av 2015 års taxering av småhus eller som vill se hur ett återinförande av fastighetsskatten påverkar olika delar av landet och det totala skatteuttaget av småhusägare.

Bilaga1 Prognos nya taxeringsvärden och fastighetsavgifter 2015, kommun för kommun
Tjockare plånbok jämfört med 2006

Tjockare plånbok jämfört med 2006

Dokument   •   2014-05-02 11:41 CEST

Skattebetalarna har jämfört hur skatten på hela lönen, dvs inklusive sociala avgifter, utvecklats jämfört med 2006 för en årsinkomst på 300 000 kronor (25 000 kr/mån.).

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Dokument   •   2014-04-16 13:41 CEST

Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en rapport från Skattebetalarna.

Sveket mot pensionärerna -100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärshushåll

Den extra skatt som landets pensionärer betalar, som följd av att de inte får del av jobbskatteavdraget, har nu kartlagts. Resultatet är anmärkningsvärt. Totalt under perioden 2007-2014 har ett pensionärshushåll i snitt betalat över 100 000 kronor mer än ett förvärvsarbetande hushåll med samma inkomstnivå.

Skattebetalarnas inlaga till Skatterättsnämnden
Skattefridagen 2013

Skattefridagen 2013

Dokument   •   2013-07-18 14:03 CEST

Skattefridagen är den dag då en normal löntagare tjänat ihop till årets skatter på inkomst och konsumtion och kan börja "jobba åt sig själv". År 2013 infaller den dagen den 18 juli. Årets rapport visar bland annat att skillnaden mellan Alliansen och det största oppositionspartiet Socialdemokraterna krympt betydligt sedan 2007 när det gäller hur deras budgetalternativ ändrar skattefridagen.

Marginalskatter och företagande

Marginalskatter och företagande

Dokument   •   2011-07-05 16:37 CEST

Ny rapport om marginalskatternas effekter på företagande och entreprenörskap.

Jobbar du heltid är du "rik"

Jobbar du heltid är du "rik"

Dokument   •   2010-09-16 06:50 CEST

De skattesänkningar som genomförts de senaste åren angrips i valrörelsen eftersom de sägs gynna ”de rika” eller ”miljonärer” på ett otillbörligt sätt. Men SCB-statistik visar att en sådan definition bara håller om ”rik” definieras som ”heltidsarbetande”.

Skattechocken för unga

Skattechocken för unga

Dokument   •   2010-09-08 06:55 CEST

DE RÖDGRÖNAS STÖRSTA SKATTEHÖJNING: NÄSTAN EN MILJON UNGA FÅR 10 MILJARDER I DUBBLAD ARBETSGIVARAVGIFT, MINDRE ÄN HÄLFTEN GÅR TILL SATSNINGAR MOT UNGDOMSARBETSLÖSHET

Isberget II

Isberget II

Dokument   •   2010-09-06 06:55 CEST

De rödgrönas valmanifest gav inga nya besked om hur deras utgiftsökningar ska finansieras. I en ny rapport kartläggs de rödgröna partiernas förslag till skattepolitik de senaste fyra åren. Trenden är tydlig – ju närmre valdagen kommer, ju mindre blir förslagen till skattehöjningar.

Ny SIFO-undersökning: Den stora pensionsoredan

Skatten på pension har sänkts de senaste åren, men det känner de flesta inte till. Skattebetalarnas Förening visar i en ny undersökning genomförd av SIFO att osäkerheten om hur skatten på pensioner förändrats de senaste åren är mycket stor bland svenska folket. Fler tror att skatten har höjts än som tror att den har sänkts.

”Vallöften och verklighet - vad kan vi lära oss av historien?"

Ny rapport kartlägger gamla vallöften: I valrörelsen 1994 gick Mona Sahlin till hårt angrepp mot dem som påstod att Socialdemokraterna ville höja skatterna kraftigt. Det var ”ren och skär lögn” och ”skrämselpropaganda”, enligt Sahlin. Men efter valet höjde (S) skatterna mer än tio gånger så mycket som man lovat.

Skatterapport Västernorrland

Skatterapport Västernorrland

Dokument   •   2010-04-16 14:00 CEST

I en ny rapport, som presenteras under Skattedagarna i Sundsvall den 16 april, visar Skattebetalarnas Förening effekterna av de senaste årens skattesänkningar på arbetsinkomsterna i Västernorrland och vad som händer om de tas bort eller försvagas.