Skip to main content

Taggar

Skatt på pension

Skattedebatt

skatter

skattepengar

slöseri

slöseriombudsmannen

Turnéplan Skattedagarna 2010

Dokument   •   2010-04-14 10:19 CEST

Skattedagarna runtom i Sverige är en del i en riksomfattande kampanj som Skattebetalarnas Förening genomför under valåret. Fokus ligger på oron för skattehöjningar. I samband med Skattedagarna presenteras en ny rapport som belyser skatteutvecklingen i regionen. Information finns på kampanjsidan www.skattretande.se samt på www.skattebetalarna.se.

Inbjudan till Inspirationsdagen i Stockholm

Inbjudan till Inspirationsdagen i Stockholm

Dokument   •   2009-11-02 14:17 CET

Klockan 13, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Rapport "Väst blickar mot platta skatter i öst"

Rapporten, som är författad av Nima Sanandaji, handlar om hur snabbt de nya ekonomierna i Östeuropa utvecklats sedan kommunismens fall och vad vi kan lära av dem.

Under Inspirationsdagen i Malmö den 8 september 2009 presenterades också rapporten ”Välfärd och krishantering i Skåne län”. I denna visas hur mycket kommunerna kan minska sina kostnader genom att jämföra sig med de bästa.

Skattebetalarnas Inspirationsdag i Malmö, 8 september

Program

Villaägarnas Riksförbunds och Skattebetalarnas Förenings gemensamma brev till ombuden på den kommande moderata partistämman i Västerås, 27-30 augusti

I ett gemensamt brev till ombuden på den kommande moderata partistämman för Villaägarnas Riksförbund och Skattebetalarnas Förening fram sina argument för varför de motioner som föreslår ett avskaffande av det nuvarande systemet för fastighetstaxering bör bifallas.

Resplan Skattebetalarnas Inspirationsdagar

Resplan Skattebetalarnas Inspirationsdagar

Dokument   •   2009-08-21 18:03 CEST

Schema för Skattebetalarnas Inspirationsdagar 2009-2010. Mer information finns på Newsdesk eller www.skattebetalarna.se

Skattefridagen 2009

Skattefridagen 2009

Dokument   •   2009-07-21 09:00 CEST

Fakta om skatter och offentlig sektor

Skattebetalarnas Förening har granskat de förslag som läggs fram i Almedalsveckan. Hur kostsamma skulle kraven bli för skattebetalarna? Redovisar särintressen prislappen?

Seminarium i Almedalen: Så går kommuner och landsting stärkta ur krisen!
Seminarium i Almedalen: Att skatt på arbete är dåligt gör inte skatt på kapital bra!
FöretagarFörbundet och Skattebetalarna i Almedalen: Sveriges företag behöver rättssäkra skatter

Under Almedalsveckan 2009 vill FöretagarFörbundet och Skattebetalarnas Förening väcka intresse och skapa förståelse för småföretagens utsatta position på skatteområdet. Har Skatteverket för stor makt? Vad gör politikerna för att förbättra rättssäkerheten?

En hållar socialförsäkring

En hållar socialförsäkring

Dokument   •   2009-06-09 10:52 CEST

Ersätt dagens sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring med en ny obligatorisk försäkring, byggd på solidarisk finansiering. Individen ska dock ha fritt val av försäkringsgivare som också ges det övergripande ansvaret för att få den försäkrade tillbaka i arbete så fort som möjligt. Det föreslås i en bok som Skattebetalarnas Förening tagit initiativ till.

Skattehot vid maktskifte

Skattehot vid maktskifte

Dokument   •   2009-05-07 14:47 CEST

Rapport om oppositionspartiernas förväntade skattepolitik vid ett eventuellt maktskifte 2010. Rapportförfattare Henrik RS Olsson

Ny rapport från Skattebetalarnas Förening: ”Lägre skatter bättre än ökade utgifter”

Rapporten handlar om vilka åtgärder som bäst stimulerar ekonomin i en lågkonjunktur och är författad av Nima Sanandaji.

Rapport från Besparingskommissionen: Statens granskare under luppen

Rapporten ”Statens granskare under luppen”är Besparingskommissionens första rapport och den andra i Skattebetalarnas Förenings serie som behandlar skattefrågor ur olika perspektiv.

Progressiva skatter - orättvisa och skadliga

I denna rapport lyfter Skattebetalarnas Förening fram ett antal argument till varför progressivitet är ett olyckligt och orättvist inslag i skattesystemet. Författare är nationalekonomen Nils Bohlin.

Rapport "I Skatteverkets kvarnar"

Rapport "I Skatteverkets kvarnar"

Dokument   •   2009-02-18 10:00 CET

Rapporten ”I Skatteverkets kvarnar” handlar om den bristande rättssäkerheten för företagare och har tagits fram i en gemensam satsning av FöretagarFörbundet och Skattebetalarnas Förening. Organisationerna hoppas nu att få till stånd en konstruktiv diskussion som utmynnar i politiska förändringar på skatteområdet.

I Skatteverkets kvarnar

I Skatteverkets kvarnar

Dokument   •   2009-01-28 10:34 CET

Inbjudan till en hearing om bristande rättssäkerhet för företagare, 18 februari 10-12, Kungli. Myntkabinettet, Slottsbacken 6, Stockholm

Rapport från Skattebetalarnas Förening: Välfärdsindex - en kvalitetsjämförelse

Skattebetalarnas Förening har låtit en utredare sammanställa resultatet av Eurostats undersökningar bland medborgare i 21 EU-länder om hur de ser på kvaliteten i skattefinansierade verksamheter. Totalt kommer Sverige på plats 13, alltså på den nedre halvan. Övriga högskatteländer placerar sig bland de fyra länder där medborgarna är mest nöjda med den offentliga servicen.