Skip to main content

Taggar

Skatt på pension

Skattedebatt

skatter

skattepengar

slöseri

slöseriombudsmannen

I bilagan presenteras hur bensinskattehöjningarna påverkar länen och kommunerna samt ger en topp- och bottenlista som visar vilka kommuner som drabbas mest och minst av den höjda bensinskatten.

På väg mot världens högsta bensinskatt

På väg mot världens högsta bensinskatt

Dokument   •   2017-05-15 21:44 CEST

I år drabbas en miljon bilhushåll i Sverige av en skattehöjning på bensinen med minst 400 kronor. Sedan 2014 har skatten på årstanken för dessa hushåll ökat med minst 1 400 kronor. Skattebetalarna har med hjälp av en specialbeställning från SCB tagit reda på hur regeringens bensinskattehöjningar påverkar landets hushåll.

Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet

Nära en miljon bilhushåll får under de kommande tre åren en total skattehöjning på bensin med över 5 500 kronor. Det framgår av en ny undersökning från Skattebetalarna utifrån siffror från SCB. Drygt vart tredje bilhushåll (962 000) får en höjd bensinskatt, inkl. moms, med minst 5 500 kronor under de kommande tre åren. 2016 handlar det om en höjning med 1 300 kronor jämfört med i år. Se bilagor.

Så drabbas länen av höjd bensinskatt

Så drabbas länen av höjd bensinskatt

Dokument   •   2015-07-03 10:32 CEST

Bilaga till rapporten Höjd bensinskatt slår hårt över hela landet

Så drabbas alla kommuner av höjd bensinskatt

Bilaga till rapporten Höjd bensinskatt slår hårt över hela landet

Kommunerna som drabbas mest av höjd bensinskatt

Bilaga till rapporten Högre skatt på bensin slår hårt över hela landet