Skip to main content

Taggar

Skatt på pension

Skattedebatt

skatter

skattepengar

slöseri

slöseriombudsmannen

Bilaga: Kommunala skattesatser 2015, kommun för kommun

Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige kartlagt kommunalskatten inför 2015. Detta är en bilaga till "Kommunalskatten 2015" och innehåller resultatet för varje kommun.Därtill redovisas tabeller med högst och lägst kommunalskatt samt vilka kommuner som får störst höjning av den totala kommunalskatten.