Skip to main content

Taggar

Skatt på pension

Skattedebatt

skatter

skattepengar

slöseri

slöseriombudsmannen

Kommunalskatten 2015

Kommunalskatten 2015

Dokument   •   2014-12-12 08:53 CET

Skattebetalarna har genom en enkät till landets kommuner och landsting, samt genomgång av protokoll från kommun- och landstingsfullmäktige, kartlagt kommunalskatten inför 2015. Resultatet visar att var fjärde kommun höjer skatten nästa år. Totalt höjs kommunalskatten i 82 kommuner medan den sänks i endast två. 4 av 10 skattebetalare väntas få höjd skatt 2015. Se mer i bilagan.