Skip to main content

Taggar

Skatt på pension

Skattedebatt

skatter

skattepengar

slöseri

slöseriombudsmannen

Ny SIFO-undersökning: Den stora pensionsoredan

Skatten på pension har sänkts de senaste åren, men det känner de flesta inte till. Skattebetalarnas Förening visar i en ny undersökning genomförd av SIFO att osäkerheten om hur skatten på pensioner förändrats de senaste åren är mycket stor bland svenska folket. Fler tror att skatten har höjts än som tror att den har sänkts.