Skip to main content

Taggar

Skatt på pension

Skattedebatt

skatter

skattepengar

slöseri

slöseriombudsmannen

Andelen seniorer i arbete minskade 2016 – Högre skatt bröt positiv trend

Under 2016 minskade sysselsättningsgraden i åldersgruppen 65–74 år, samtidigt som den ökade inom alla andra åldersgrupper på arbetsmarknaden. Det tyder på att det är ett resultat av den särskilda löneskatten som återinfördes 2016 för de som fyllt 65 år. Statistik från Eurostat visar att Sverige därmed hade en betydligt sämre utveckling under fjolåret än majoriteten av övriga EU- och EFTA-länder.

Pensionärerna halkar efter

Pensionärerna halkar efter

Dokument   •   2017-02-14 13:05 CET

Sedan 2006 har pensionärerna tappat nära en femtedel i köpkraft i förhållande till de yrkesaktiva. I löpande priser har pensionärens inkomst efter skatt ökat med nära 23 procent medan löntagarens nettoinkomst ökat med 52 procent.

200 000 pensionärer går miste om utlovad skattelättnad

Skattebetalarna har granskat regeringens skattelättnad för landets pensionärer och funnit att den omfattar 200 000 färre pensionärer än utlovat. Detta då gränsen för lägre skatt inte går vid en pension på 20 000 kronor per månad utan vid 17 617 kronor per månad.

Så mycket mer i skatt betalar en pensionär 2016
PM: Var tredje pensionär går miste om lägre skatt

I regeringens budgetproposition för 2015 finns flera skatteförslag som påverkar Sveriges äldre, dvs de över 65 år. Skattebetalarna har tittat närmare på hur dessa slår.

Pensionärerna förlorar 1,8 miljarder kronor i köpkraft 2014

På uppdrag av Skattebetalarna och SPF har SCB tagit fram underlag som visar hur pensionärernas köpkraft utvecklas i år jämfört med 2013. Underlaget visar att landets pensionärer förlorar 1,8 miljarder kronor i nettoinkomst under 2014. Vår äldre generation blir i genomsnitt cirka 1 200 kronor fattigare per person trots det höjda grundavdraget och trots stärkta bostadstillägg.

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Pensionärernas köpkraft halkar efter

Dokument   •   2014-04-16 13:41 CEST

Landets pensionärer har tappat en femtedel i köpkraft mot löntagare sedan 2006. Rensat för inflation har nettoinkomsten (pension eller lön efter skatt) ökat med 5 procent för pensionären och med 26 procent för löntagaren. Det framgår av en rapport från Skattebetalarna.

Sveket mot pensionärerna -100 000 kronor i extraskatt för ett pensionärshushåll

Den extra skatt som landets pensionärer betalar, som följd av att de inte får del av jobbskatteavdraget, har nu kartlagts. Resultatet är anmärkningsvärt. Totalt under perioden 2007-2014 har ett pensionärshushåll i snitt betalat över 100 000 kronor mer än ett förvärvsarbetande hushåll med samma inkomstnivå.