Skip to main content

Taggar

Skatt på pension

Skattedebatt

skatter

skattepengar

slöseri

slöseriombudsmannen

Larmrapport för klimatet - anslag som inte minskar utsläppen

Under decennier har utsläppen i Sverige stadigt minskat. Men de senaste åren har minskningarna avstannat och förra året ökade utsläppen. Det är en trend som skiljer sig från många andra länder. Slöseriombudsmannen har granskat den svenska klimatpolitiken och konstaterar att samtidigt som utsläppen inte minskar i samma utsträckning som tidigare har kostnaderna för klimatpolitiken skenat.

Landsbygdsutveckling för bidragsentreprenörer - en granskning av Leader-modellen

Slöseriombudsmannen har granskat utbetalningarna inom Leader i Sverige mellan 2016-2019. Leader är tänkt att stärka det lokala engagemanget för utvecklingen av det egna lokalområdet genom ekonomiska bidrag till projekt som stimulerar ökad sysselsättning, nya företag och stärkt konkurrenskraft. Under perioden 2014-2020 delar Sverige ut 2,1 miljarder kronor till olika landsbygdsutvecklingsprojekt.

Stockholmskomplexet - om de politiska tjänstemännen i kommunerna

Antalet politiska tjänstemän i kommunerna har ökat kraftigt det senaste decenniet. Är den snabba tillväxten, inte minst i Stockholmsregionen, ett onödigt slöseri med skattepengar som varken gör till eller från för de som betalar? Vad blir konsekvensen om det här Stockholmskomplexet sprider sig till resten av landet?

Fairtrade - så betalar kommunerna för att bedriva opinionsbildning

Konsumtionen av Fairtrade-märkta produkter har exploderat de senaste tio åren. År 2016 uppgick försäljningen till 3,2 miljarder kronor. En anledning är att det offentliga köper in allt mer Fairtrade, trots att effekterna av märkningen är minst sagt omtvistade. Idag är 67 kommuner och tre regioner Fairtradediplomerade. Halva Sveriges befolkning bor numera i en Fairtrade-kommun.

Göteborg – berättelsen om staden som blev en räknesnurra

Ambitionen med denna granskning har varit att se längre än enstaka exempel på slarv, inkompetens och korruption för att istället undersöka vilka strukturer som gjort att Göteborg utvecklats till en kommun med eskalerande kostnader, hög kommunalskatt och som är landets näst största nettomottagare i skatteutjämningssystemet.

Allt fler skattekronor spenderas i Almedalen

Allt fler skattekronor spenderas i Almedalen

Dokument   •   2017-06-28 10:48 CEST

Almedalsveckan växer explosionsartat. Att privata företag och organisationer satsar stort är en sak. Men en oroande trend är att fler offentliga aktörer är på plats för varje år. Det handlar om myndigheter, kommuner och landsting men också skattefinansierade organisationer som lägger ned betydande summor på att arrangera evenemang eller skickar politiker och tjänstemän för att nätverka.