Skip to main content

Högsta Domstolens förbud mot dubbelbestraffning stor seger för rättssäkerheten

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 14:35 CEST

Högsta Domstolens beslut i dag om att stoppa dubbelbestraffning i skatteärenden är en stor seger för rättssäkerheten i Sverige. Domen kommer att få omfattande konsekvenser för det svenska rättssystemet.

Skattebetalarnas Förening har i över ett årtionde drivit frågan om att det svenska systemet där människor riskerar att straffas i två separata rättsprocesser strider mot Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

Skattebetalarnas Förening och advokat Jan Thörnhammar drev målet Janosevic mot Sverige till Europadomstolen. När målet avgjordes 2002 slog domstolen fast att Skattetillägget är ett straff, ett avgörande som ligger till grund för dagens beslut.

Vi har sedan dess arbetat för att Europadomstolens beslut ska leda till att systemet med dubbla straffprocesser i Sverige ändras. I och med Högsta Domstolens beslut i dag har det nu skett.

Högsta Domstolens enhälliga beslut är mycket tydligt: ”Den som har fått ett skattetillägg därför att han eller hon har lämnat en oriktig uppgift i skatteförfarandet får inte därefter åtalas för skattebrott på grund av samma oriktiga uppgift.”

Skattebetalarnas Förenings VD Joacim Olsson konstaterar: 
”Konsekvenserna av domen kommer att bli stora. Många som dömts för skattebrott efter det att de straffats med skattetillägg kommer att kunna begära resning och skadestånd. Den svenska rättstillämpningen framöver kommer dessutom att behöva förändras rejält.”

Skattebetalarnas Förening är en ideell, partipolitiskt obunden medlemsbaserad organisation, som verkar för god hushållning med skattemedel, låga och synliga skatter samt ökad rättssäkerhet för skattskyldiga.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy