Skip to main content

Skattebetalarnas vd kommunrevisor i Solna

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 20:32 CET

Kommunfullmäktige i Solna har vid sitt sammanträde 1 november utsett Robert Gidehag, vd i Skattebetalarnas Förening, till förste vice ordförande i kommunrevisionen i Solna för perioden 2011-2014. Han blir därmed en av de förtroendevalda revisorer som ska granska kommunstyrelsens och övriga nämnders verksamhet enligt kommunallagens föreskrifter.

– Jag är glad för förtroendet att få detta viktiga uppdrag i Solnabornas tjänst, säger Robert Gidehag. Efter att i många år granskat kommunal verksamhet får jag nu chansen att göra det i en mer formell position. Förhoppningsvis kan lärdomarna från detta även förbättra Skattebetalarnas Förenings arbete för bättre hushållning med skattemedel i Sveriges övriga 289 kommuner.

– Att kommunrevisionen bör vara mer oberoende har diskuterats länge i Sverige, säger Sven Kinnander (M), fullmäktigeordförande i Solna. Nu tar vi i Solna ett steg i den riktningen genom att istället för en partirepresentant välja en person utifrån som gjort sig känd för att ifrågasätta hur skattemedel hanteras.

Robert Gidehag har varit bosatt i Solna sedan 2000 och vd i Skattebetalarnas Förening sedan 2004.

Kommunrevisionens uppgifter beskrivs på:

http://www.solna.se/sv/om-solna/politik-demokrati/namnder-styrelser/revision/

Beskrivningar av Skattebetalarnas Förenings arbete med kommunal granskning finns på:

http://www.skattebetalarna.se/inspiration

http://www.skattebetalarna.se/Rapporteropinion/Kommungranskning

För mer information kontakta Antina-Maria Hessel, presschef Skattebetalarnas Förening, 0733-144 268

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera