Skip to main content

Stockholm svarar för 55 procent av bidragen till Norrland

Pressmeddelande   •   Okt 30, 2003 15:10 CET

I Norrländska Socialdemokraten (29/10) påstår Lotta Gröning att Stockholm mottar de största regionalpolitiska bidragen. Detta förefaller vara en total missuppfattning. I själva verket betalar Stockholmsregionen 6,3 miljarder kr enbart i skatteutjämningsbidrag och svarar ensam för 55 procent av utjämningsbidragen till hela Norrland.

Både kommuner och landsting finns med i systemet för skatteutjämning. Stockholmslandstinget betalar 3,6 miljarder kr till andra landsting 2004. Det är mera än alla bidrag till landstingen i Norrland.

Kommunerna i Stockholms län betalar netto 2,7 mdr kr till kommuner i andra delar av landet. De kommuner som är nettobetalare i stockholmsregionen betalar i själva verket ännu mer eftersom vissa kommuner i regionen tar emot bidrag.

Nettobidragen från kommunerna i Stockholms län på 3,7 mdr blir tillsammans med landstingets utbetalda bidrag på 3,6 mdr hela 6,3 mdr kr sammanlagt, vilket motsvarar 3 400 kr per invånare.

I Norrland tar kommunerna emot 8,2 mdr kr och landstingen tar 3,3 mdr kr från resten av Sverige. Summan 11,5 mdr kr till Norrland motsvarar 9 900 kr per invånare i Norrland.

Stockholmsregionens lämnade bidrag på 6,3 mdr motsvarar 55 procent av Norrlands mottagna bidrag på 11,5 mdr kr.

Danne Nordling
Utredningschef
08-613 17 25, 0707-17 44 76

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.