Skip to main content

Stig Björne

VD

Presskontakt Kontaktperson

  • stkhigfw.bfkjofcrnyye@kzskajb.jusewc
  • 0705-10 33 48

Stig Björne är vd för SKB Näringslivsutveckling AB (SKB Nu) och arbetar med mervärdesfrågor i Östhammars kommun. Han är född och uppvuxen i Umeå, där han också utbildade sig till ekonom vid Handelshögskolan. Stig bor i dag i Stockholm, där han även har sin arbetsplats.

Stig Björne har en lång erfarenhet av att arbeta med tillväxtfrågor. Innan han rekryterades till SKB var han seniorkonsult vid Sweco Eurofutures, ett företag som är specialiserat på utvärderingar och analyser av regional utveckling. Under en femårsperiod var han även vd för samma företag.

Att SKB vill stimulera och stödja näringslivet i Oskarshamn och Östhammar är i grunden hjälp till självhjälp, menar Stig Björne:

– Till syvende och sist handlar det om att SKB måste säkra rekryteringsmöjligheterna till de stora anläggningar som vi nu bygger upp. Vi måste kunna locka hit kompetent arbetskraft även i framtiden. Och för att lyckas med det krävs ett livaktigt näringsliv, en bra infrastruktur och goda kommunikationer. Det är de tre drivande faktorerna bakom tillväxt och som det är viktigt för SKB att bidra till att utveckla, säger han.

Det vi hoppas kunna hjälpa små- och medelstora företag med i Oskarshamns och Östhammars kommuner är att underlätta kreditförsörjningen genom att kunna ställa borgen för banklån och lån från t ex ALMI. Givet att bankerna generellt har blivit försiktigare med att låna ut pengar utan fullgoda säkerheter kan vår borgen i vissa fall vara skillnaden mellan att få låna eller inte till t ex en investering. Ett steg som ofta föregår en borgensinsats är olika former av affärsutveckling det kan gälla en konsultcheck eller rådgivning.

Stig Björne har tidigare suttit i juryn för "Årets tillväxtkommun" och varit med och producerat Sveriges Nya Geografi. Årets tillväxtkommun är ett pris som delas ut av Arena för tillväxt vilket är ett samarbete mellan Swedbank, ICA och Sveriges kommuner och landsting. Priset har delats ut sedan år 2000 till kommuner som har haft en stark tillväxt. Sveriges Nya Geografi är en rapport som publicerats i samband med att priset har delats ut. Rapporten omfattar analyser av utvecklingen i Sveriges kommuner i olika avseenden, demografi, arbetslöshet, sysselsättning och så vidare. Stig skickar med lite reklam för Arena för tillväxt och hänvisar till deras hemsida www.arenafortillvaxt.com där alla upplagor av Sveriges Nya Geografi återfinns tillsammans med alla vinnare av priset till årets tillväxtkommun. Arena för tillväxt har också ett nyhetsbrev som ges ut löpande som man kan gå in och prenumenera på. Arena för tillväxt är ingen vinstdrivande organisation utan arbetar på grundarnas uppdrag med att hjälpa Sveriges kommuner med att skapa lokal tillväxt.

Andra bra tips på bra hemsidor är www.tillvaxtverket.se där man kan finna en översikt av alla svenska stödprogram och EU:s olika stöd. Det finna ansökningshandlar och översikter som man kan ladda ned. Vidare, www.almi.se är också en bra sida där det finns en översikt av vilka stöd som ALMI kan bidra med. På ALMI:s hemsida så finna också information om ALMI Invest som kan gå in med ägarkapital till företag i hela landet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.