Skip to main content

Jörgen Lönnies

Affärsutvecklare ansvarig i Östhammars kommun - Östhammars kommun

Presskontakt Kontaktperson

  • jorgen.lonnies@skb.se
  • 0730-87 63 55
  • 08-459 84 00

Jörgen Lönnies är ansvarar för SKB Nu:s kontor i Östhammar. Han är ursprungligen från Stockholm men bor sedan flera år i Östhammar.

Jörgen har en lång erfarenhet av företagsutveckling och har jobbat med småföretag och näringslivsfrågor i hela sitt yrkesverksamma liv.

Innan han kom till SKB Nu, var han kontorschef på LRF Konsult i Östhammar. Och innan dess arbetade han på Länsstyrelsen i Jämtland med regionalpolitiskt stöd. Hans specialområden har varit skatt, landsbygdsutveckling och EU-strukturfonder.

– De viktigaste frågorna för tillväxt är kapital och arbetskraftsförsörjning. Till det behövs det bostäder. När tiderna är kärva i samhället eller företaget, stramas kreditgivningen åt. Då kan en resurs som SKB:s borgen vara avgörande för att få fram kapital till investeringar och utveckling. Min ambition är att bli ett nav för företagsfrågor i Östhammar, och att man från näringslivets sida tydligt vet vilket stöd som SKB Nu kan bidra med, säger Jörgen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera