This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Johan Dasht

Bild -

Johan Dasht

  • Licens: Icke kommersiell användning
  • Av: Curt-Robert Lindqvist
  • Filformat: .jpg
  • Storlek: 6720 x 4480, 18,6 MB
Ladda ner

TaggarKärnkraftsföretagen i Sverige gick på 1970-talet samman och bildade Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB. Vårt uppdrag är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Omhändertagandet ska uppfylla kraven på högsta säkerhet för människor och miljö. Uppdraget är så omfattande att vi ser det som ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt.

Presskontakt