Skip to main content

Allt fler vill bo i centrala Skellefteå

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2013 09:14 CET

Ett nytt bostadsområde planeras nära de centrala delarna av Skellefteå och redan nu är intresset för de 79 villatomterna massivt. Området kommer att byggas i skogarna längs Vitbergets västra sluttning och har fördelar som gångavstånd till centrala stan och naturupplevelser runt knuten.

Den välfyllda intresselistan, som redan innan anmälan officiellt öppnat rymmer 120 personer, visar att det är attraktivt att bo i de centrala delarna av Skellefteå. Fortfarande finns möjlighet att anmäla  intresse för tomterna som kommer att delas ut genom lottdragning.

– Området kommer att bidra till en ökad rörlighet på bostadsmarknaden i kommunen, något vi ser som positivt, säger Patrik Larsen, mark- och exploateringschef på Skellefteå kommun.

De 79 tomterna är indelade i tre områden och utbyggnadstiden är tre år. Det första området kommer att stå klart för byggnation hösten 2014, de andra två 2015 respektive 2016. Tomterna är cirka 900 m2 och kommer att kosta 550.000 kronor styck. Med dragningen av vatten och avlopp blir dock det faktiska priset närmare 800.000 kronor.

Många av husen kommer att byggas i sluttningar och vegetation och skog kommer att bevaras. För att få en sammanhållen karaktär på området ska husen målas i jordfärger. Dessutom kommer Vitbergets områden för friluftsaktiviteter att finnas kvar även om elljusspårens sträckning dras om.

– Karaktären av naturområde kommer att bevaras genom att behållla mycket skog och utnyttja de naturliga höjdskillnaderna, säger Patrik Larsen.

För mer information:

Patrik Larsen, mark- och explaoteringschef 076-79 37 201

Skellefteå kommun


Det är människorna i Skellefteå som gör platsen speciell. Här kan alla skapa sitt eget liv och förverkliga sina drömmar, idéer och passioner.

Skellefteå är mångsidigt och har en levande anda av kreativitet och entreprenörskap. Delaktighet och medskapande får oss att utvecklas.

www.skelleftea.se, Tel: 0910-73 50 00, Om du har några frågor, gå in på www.skelleftea.se/skriv.

Copyright © Skellefteå kommun.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera