Skip to main content

10 extra platser till offentligt skyddade anställningar

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 10:14 CEST

Socialnämnden begär att kommunstyrelsens anslag till offentligt skyddade anställningar ökas med 1 miljon kronor. Det skulle innebära att 10-11 personer fler skulle ha tillgång till offentligt skyddad anställning (OSA). Idag finns det ca 35-40 platser i OSA och en kö till OSA på ca 20-30 personer med en väntetid på minst 1 – 1,5 år. En lång väntetid innebär en ökad risk för återgång till missbruk, psykisk ohälsa och utanförskap för den enskilde.

Orsaken till den ökade tillströmningen av OSA-ansökningar är främst lågkonjunkturen och effekter av förändringar i sjukförsäkringssystemet. En annan bidragande faktor till ökningen kan vara att Skellefteå kommuns personalavdelning kommer in med fler ansökningar för redan anställda personer. De ligger i en målgrupp som riskerar att bli av med sin anställning. Det nya strukturerade arbetssättet inom ramen för OSA-rehabilitering har fått en ökad tyngd via kommunen och Arbetsförmedlingen som också gör att många vill ansöka om OSA.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715