Skip to main content

10 miljoner extra till mer personal inom äldreboenden

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 10:12 CEST

Socialnämnden önskar att 10 miljoner kronor extra prioriteras i budgeten för 2011, om pengar finns, för att öka personaltätheten i äldreboenden. En utredning pågår om ökad personaltäthet och var och när en eventuell förstärkning ger störst effekt.

Socialnämnden vill också prioritera 1 miljon kronor till institutionsvård unga/vuxna samt familjehem.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715