Skip to main content

741 000 kronor till sociala föreningar

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:31 CET

741 000 kronor i bidrag delas nästa år ut till sociala föreningar i kommunen. För år 2009 delades 926 057 kronor ut.

  • Stadsmissionen får 156 000 kr. De fick 195 000 kr i bidrag 2009 och ansöker nu om 288 200 kr i bidrag.
  • Kamratstödsföreningen får 88 000 kr. De fick 110 000 kr i bidrag 2009 och ansöker nu om 110 000 kr i bidrag.
  • Sällskapet Länkarna får 56 000 kr. De fick 69 000 kr i bidrag 2009 och ansöker nu om 140 000 kr i bidrag.
  • Föräldraföreningen mot narkotika (FMN) får 56 000 kr. De fick 69 000 kr i bidrag 2009 och ansöker nu om 75 000 kr i bidrag.
  • Brottsofferjouren får 18 000 kr. De fick 33 000 kr i bidrag 2009 och ansöker nu om 33 000 kr i bidrag.
  • Nattsuddarna får 70 000 kr. De fick 87 057 kr i bidrag 2009 och ansöker nu om 90 000 kr i bidrag.
  • Nattvandrarna Boliden får 5 500 kr. De fick 4 000 kr i bidrag 2009 och ansöker nu om 12 000 kr i bidrag.
  • Guldstadens kvinnojour får 280 000 kr. De fick 350 000 kr i bidrag 2009 och ansöker nu om 554 805 kr i bidrag.
  • SuicidPrevention och Efterlevande Stöd (SPES) får 6 000 kr. De fick 6 000 kr i bidrag 2009 och ansöker nu om 6 000 kr i bidrag.
  • Mansjouren får 5 500 kr. De fick 3 000 kr i bidrag 2009 och ansöker nu om 50 000 kr i bidrag.

 Under året har socialkontoret bjudit in samtliga föreningar till informationsträffar. Föreningarna har informerats om ansökningsförfarandet och att man kan få stöd och hjälp från socialkontoret och fritidskontoret i frågor som rör föreningar. Vid årets träffar har handläggare betonat vikten av att föreningarna redovisar vad man gjort under innevarande år och att revisionsberättelsen skickas in med ansökan.

En ansökan från BRIS (Barnens rätt i samhället) har avvisats med hänsyn till beslut fattat i kommunfullmäktige i maj om att Skellefteå kommun inte ska bevilja bidrag till BRIS eftersom de är en regional förening och ska ansöka på den regionala nivån.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715