Skip to main content

Årsprognosen förbättrad för socialkontoret

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2008 09:49 CEST

Socialkontoret redovisar den sista augusti en årsprognos som pekar mot en negativ avvikelse mot årsbudget med 4,6 miljoner kronor (motsvarar 0,3 procent av årsbudgeten på 1,3 miljarder kronor). Årsprognosen är en förbättring med 10,4 miljoner kronor jämfört med månadsrapporten i maj.

På grund av socialkontorets negativa prognos, beslutade socialnämnden i juni om en åtgärdsplan. Åtgärdsplanens effekter tillsammans med en säkrare prognosbedömning gör nu att läget ser ljusare ut. För att nå ett nollresultat fortsätter arbetet enligt åtgärdsplanen.

Det finns i huvudsak tre områden som genererar överskjutande kostnader:

  • Försörjningsstödet
  • Stora löneökningar som ger en ovanligt kraftig ökning av semesterlöneskulden
  • Ökade behov inom handikappomsorgen

Trots att antalet hemtjänsttimmar ökar inom äldreomsorgen visar statistik på att kommunen nu närmar sig rikssnittet för andelen äldre med insats. Äldreomsorgen ser ut att klara ökningen av antalet timmar eftersom bl a kostnader för utskrivningsklara med betalningsansvar minskat kraftigt.

För mer information
Gunilla Åström (s), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (v), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (s), ledamot socialnämnden, 070-5414833
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy