Skip to main content

Bidrag, hemgångsteam och unga missbrukare

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2007 11:05 CEST

Socialnämnden fattade den 29 augusti bl a beslut om bidrag till föreningar som arbetar med invandrare/integration, åtgärder när det gäller hemgångsteamets verksamhet och ansökan om medel till utvecklingsprojekt unga missbrukare.


Bidrag till föreningar som arbetar för invandrare/integration

Socialnämnden beslutade att för år 2007 bevilja 30 000 kr till Afghanska föreningen, 30 000 kr till Eritrianska föreningen och 30 000 kr till Somaliska föreningen. SN fortsätter dialogen med föreningarna och det är viktigt att ta fram enklare ansökningsblanketter, tydligare kriterier för föreningsbidrag och även redovisningar av hur föreningarna tänker lägga upp sitt arbete och vad som faktiskt gjorts.


Åtgärder när det gäller hemgångsteamets verksamhet och utskrivningsklara med kommunalt betalningsansvar

Socialnämnden beslutade att
• Att socialkontoret ska utarbeta ett förslag till kösystem till äldreboendeplatser med syfte att få nöjdare äldre och få en snabbare förmedling av lägenheter.
• Att socialkontoret ska utreda vilka möjligheter det finns att på ett annorlunda sätt hantera situationen med personer som tackar nej till erbjuden boendeplats.
• Att socialkontoret ska förändra upplägget för hemgångsteamet. Det har hittills varit svårt för biståndsbedömarna att avgöra vilka personer som kan vara lämpliga för hemgångsteam. Det nya förslaget innebär att biståndsbedömaren inte fattar beslut om hemgångsteam utan att det ses som en utredningsinsats i vårdplaneringsarbetet. Målet är att färdigbehandlade patienter på sjukhuset ska kunna gå hem med extra stöd av hemgångsteam tills beslut om insats är fattat.


Ansökan om utvecklingsmedel hos Länsstyrelsen – Metodutveckling unga missbrukare

Socialnämnden beslutade att hos länsstyrelsen i Västerbotten ansöka om 290 000 kr i utvecklingsmedel till projektet Metodutveckling unga missbrukare.
Syftet med projektet är att utveckla kvalitet i arbetsmetoder och uppföljning avseende tidig upptäckt av missbruk. Målgruppen är ungdomar 13-25 år med riskbeteende för utveckling av missbruk av alkohol/narkotika.

För mer information
Gunilla Åström (s), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (v), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (s), ledamot socialnämnden, 070-5414833
Anette Lindgren (m), ledamot socialnämnden, 070-6591085


Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy