Skip to main content

Enkelt avhjälpta hinder

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 08:34 CET

Skellefteå kommun har sedan 2005 bedrivit ett projekt för att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. I projektet har det ingått både inventering, information, utbildning och olika konkreta åtgärder.
   – Vi behöver nu fortsätta arbeta med tillgänglighet även om projektet avslutas, säger Christina Nyberg, projektledare, Skellefteå kommun. Det finns mycket kvar att göra innan personer med funktionsnedsättning kan känna full delaktighet i samhället, fortsätter Christina Nyberg.

Alla fastighetsägare som äger publika lokaler har fått information om vilket ansvar de har och vad enklare hinder handlar om. Både fastighetsägare, arkitekter, byggkonsulter med flera har fått erbjudande om utbildningar i tillgänglighet. Ett antal konkreta åtgärder har gjorts för att förbättra tillgängligheten. Skelleftebostäder, SKEBO har satt in 15 stycken dörröppnare och fastighetskontoret har åtgärdat, nyinstallerat eller förbättrat ett tjugotal ramper i skollokaler.

– Vi har lärt oss att tänka på tillgänglighet i vårt vardagliga ”tänk” när vi förändrar i byggnader. Exempelvis vid ombyggnation, renoveringar och nybyggnation, och så fort vi har chans rättar vi till brister, säger Råland Kågström, Nordvestor Fastigheter AB.

Cirka 300 lokaler är inventerade och det finns nu en tillgänglighetsguide på kommunens webb, www.skelleftea.se/tillganglighetsguiden

Mer information:
Christina Nyberg
Projektledare
Skellefteå kommun
Telefon: 0910-73 46 18
christina.nyberg@skelleftea.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera