Skip to main content

Fixar-Maltes avgift fastställs i kommunfullmäktige

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:04 CET

Fixar-Malte/Märtas verksamhet, som funnit i kommunen sedan år 2005, är gratis för innejobb och kostar 100 kr per påbörjad timme för utearbete. Det finns nu behov att fastställa denna taxa eftersom tjänsten är etablerad. Den ska även i fortsättningen erbjudas till personer över 65 år i Skellefteå kommun.

Fixar-Malte/Märta erbjuder servicetjänster för personer över 65 år i hemmet för att bland annat förebygga fallolyckor. Bemanningen genomförs med stöd från Arbetsförmedlingen.

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna föreslagen avgift för Fixar- Malte/Märta på 100 kr per påbörjad timme för utearbete.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715