Skip to main content

Frilanstolkar får mer betalt

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 10:05 CET

Socialnämnden har beslutat att höja frilanstolkarnas arvode från 160 kr/timmen till 175 kr/timmen för en registrerad tolk och en höjning till 215 kr/timmen för en auktoriserad tolk inom tolkförmedlingen. Tolkarnas arvodesersättning ska fortsättningsvis följa löneutvecklingen i kommunen. De nya arvodena gäller från 1 november 2010.

Skellefteå kommuns tolkförmedling använder sig av frilanstolkar. De får ersättning vid utförda tolkuppdrag. De har ingen fast ersättning. Ersättningen till frilanstolkarna har varit oförändrad sen 2005. Tjänstledighetsavdraget på deras normala arbetsställe är i många fall högre än vad socialkontoret betalar.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715