Skip to main content

Hög service och billig förskola i Skellefteå!

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2010 16:49 CEST

Det visar rapporten ”Måttbandet mäter Grundskola” som är gjord av ett nätverk av Kalix, Luleå, Piteå, Skellefteå, Umeå, Sollefteå, Östersund och Sundsvalls kommuner. Nätverkets arbete sker i samarbete med bland annat Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

– Vi Skelleftebor är inte medvetna om hur hög och bra servicenivå vi har när det gäller tillgång till plats på förskolan och hur billigt det är, säger Mikael Olofsson, kvalitetsstrateg på skol- och kulturkontoret. Vi tar det lätt för givet, och det är först när vi jämför oss med andra kommuner som man inser hur det är.

 Det är skillnader i avgifter till förskolan mellan de olika kommunerna. Skellefteå kommun är billigast. Skellefteå är bra för hushåll med låga inkomster t.ex. ensamstående föräldrar och föräldrar där en studerar och en arbetar deltid. Skellefteå kommun har ett inkomstgolv d.v.s. att hushåll med inkomster under en viss nivå inte behöver betala barnomsorgsavgift.

– Idag har alla kommuner maxtaxa, men barnomsorg kan ändå kosta olika i olika kommuner och det är kanske inte så känt, fortsätter Mikael Olofsson. Vi i Skellefteå kommun har många förskolor med en avdelning, och där skiljer vi oss från andra kommuner som i snitt har knappt tre avdelningar på varje förskola. Mindre förskolor kostar mer, men man får förskolorna närmare där föräldrarna bor, vilket vissa föräldrar kan anse vara en viktig service.

Undersökningen ger också mycket höga betyg för service till föräldrarna där kontakter med telefon och e-post ingår. Förklaringen till det är Skellefteå kommuns kundtjänst som direkt handlägger vissa frågor och kan svara på frågor om förskolan.

 Servicen till föräldrar med barn i förskola har också förbättrats i o m införande av e-tjänst barnomsorg. Där kan föräldrar dygnet runt göra sina barnomsorgsärenden på webben t ex ändra schema, söka barnomsorg, säga upp barnomsorg och ändra inkomstuppgift.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera