Skip to main content

Lokalförändringar

Pressmeddelande   •   Apr 29, 2009 16:53 CEST

I maj fattas beslut av socialnämnden om en revidering av gällande boendeplan för åren 2010-2019.

Socialnämnden fattade följande beslut om uppdrag, hänvisning och avslag vad gäller socialkontorets underlag till lokalplan för åren 2010-2014. Socialnämndens beslut kommer att ligga till grund för den tioåriga boendeplan som socialnämnden fattar beslut om i maj.

1. Socialkontoret får i uppdrag att under 2009 utreda kostnaderna för och konsekvenserna av:
a. en ombyggnation av Regnbågens korttidscentra
b. en ombyggnation alternativt avveckling av de två övre planen på
Klockarhöjden
c. en omvandling av äldreboendet Höken till ett trygghetsboende under åren 2013-2014.
d. en ombyggnation av äldreboendet Tor under åren 2013-2014 i syfte att uppfylla arbetsmiljökraven och att tillskapa våningsmatsalar.

2. Socialkontorets förslag vad gäller
- ombyggnation av äldreboendeplatser på Regnbågens till fullvärdigt boende
- avveckling av 8 äldreboendeplatser i Burträsk,
- åtgärder i Jörn och Boliden
- handikappomsorgen, individ- och familjeomsorgen och kontorslokaler för socialkontoret.
hänvisas till arbetet med revideringen av nämndens boendeplan i maj 2009

3. Socialkontorets förslag att avveckla Samuelgården avslogs.

4. Socialkontorets förslag att göra en översyn av befintliga dagverksamheter för att vid behov avveckla den enhet som har minst ändamålsenliga lokaler avslogs.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50


Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715