Skip to main content

Rätt att få bo ihop

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 10:03 CEST

Heléna Lindahl (C), Håkan Lindh (FP), Andreas Löwenhöök (M) och Maria Wiksten (KD) föreslår i en motion att kommunen inför rätten att par får bo tillsammans i särskilt boende även om en av dem inte har behov av omsorg för egen del.

Huvudförslaget är att kommunen ska införa en garanti med innebörden att om den ena av två äldre sammanboende får rätt till plats i särskilt boende så ska även den andra parten få det.

En kommun har inte laglig möjlighet att bevilja en person plats på särskilt boende enbart utifrån att make/maka eller motsvarande fått plats där. Det finns inte någon möjlighet liknande den för servicetjänster. För att införa en generell rätt till parboendegaranti fordras därför en lagändring. Däremot är det något som kan få betydelse vid en individuell helhetsbedömning.

En inflyttning av personer i ett särskilt boende för äldre som inte har något omfattande omvårdnadsbehov ställer flera frågor som bör utredas och övervägas, t ex om det påverkar behovet av platser. Socialnämnden avslår motionen men ger socialkontoret uppdraget att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en ändring av socialnämndens riktlinjer för prövning av rätt till särskilt boende för make/maka eller motsvarande.

För mer information
Agneta Hansson (V), socialnämndens vice ordförande, 070-6057718
Kenneth Fahlesson (S), ledamot socialnämnden, 0915-230 71
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715