Skip to main content

Sjukfrånvaron minskar

Pressmeddelande   •   Sep 24, 2010 10:07 CEST

Sjukfrånvaron inom socialkontoret har minskat till 5,1 procent i augusti 2010. År 2009 låg sjukfrånvaron på 6,1 procent och år 2008 låg den på 7,8 procent.

Det gäller nu att behålla denna nivå och fortsätta arbetet för ytterligare sänkt sjukfrånvaro. Anledningen till de låga sjuktalen är dels en följd av den förändrade lagstiftningen men också en konsekvens av det systematiska arbetsmiljöarbetet som pågår. Så snart någon medarbetare blir sjuk och frånvarande mer än 14 dagar tas en kontakt med Kommunhälsan för tidig rehabilitering. I den kontakten får chef och medarbetare i dialog med Kommunhälsan möjlighet att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas för att medarbetaren ska kunna återgå i arbete. Tidig rehabilitering är att arbetssätt som visat sig vara mycket uppskattat och värdefullt både för chefen och den anställde.

För mer information
Gunilla Åström (S), socialnämndens ordförande, 070-3974465
Agneta Hansson (V), vice socialnämndsordförande, 070-6057718
Anette Lindgren (M), ledamot socialnämnden, 070-6591085
Lotta Svärd, socialchef, socialkontoret, 076-133 56 50

Gabriella Hahr, informatör socialkontoret, 070-3220715