Skip to main content

Skellefteå ska bli Sveriges bästa kommun

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2007 11:06 CEST

Skellefteå kommun väljer en helt ny väg för att öka tillväxten! Den 1 september sjösätts den nya organisationen Tillväxt Skellefteå där man anställt en marknadschef som fokuserar på varumärkesutveckling och en etableringsansvarig som arbetar för kommunens bästa på mässor runt om i världen.
– Vi ska bli bäst i Sverige på varumärkesutveckling och lyssna mer på näringslivet och medborgarna för att bli Sveriges bästa kommun, säger marknadschef Håkan Pettersson.

Den starka fokuseringen på varumärkesutveckling är ett helt nytt grepp inom den kommunala sfären. Håkan Pettersson har rekryterats från Telia Sonera, där han arbetat med varumärkesfrågor.
– Kommunala verksamheter är ofta mycket dåliga på varumärkesutveckling. Inom detta område ska Skellefteå bli ett föredöme, säger han.

Arbetet med varumärkesutveckling ska bli mer pricksäkert och som i ett led i detta kommer Tillväxt Skellefteå att sträva efter centralisering av vissa funktioner, bland annat marknadsundersökningar.
– I framtiden ser jag till exempel en Community på webben som medför att de lokala företagen får en bättre kanal in till kommunen. I dag har vi svårt att fånga in idéer och önskemål hos alla intresseorganisationer. En sådan Community kan både förenkla och göra kommunikationen mer demokratisk, menar Håkan Pettersson.

När det gäller näringslivsutvecklingen är den stora nyheten i Tillväxt Skellefteå, som totalt har ett 20-tal medarbetare, att kommunen anställer en etableringsansvarig vars arbetsuppgifter till stor del handlar om att sälja Skellefteå. Anders Wangby axlar den rollen. Han har bland annat ett förflutet inom Exportrådet. Anders Wangby har smygstartat med upplägget och redan deltagit på ett flertal mässor för trä- och gruvindustrin - med gott resultat.
– Under hösten kommer vi att kunna presentera en mycket spännande etablering i Skellefteå. Det är ett av världens ledande teknikkonsultföretag, berättar Anders Wangby.

Tillväxt Skellefteås chef Sture Lestander konstaterar att hans organisation ska genomföra en särskild satsning på gruv- och träindustrin som redan är mycket starka grenar av näringslivet.
– Dessutom ökar vi våra insatser när det gäller biobränslen. Inom detta område har vi en av Sveriges starkaste aktörer i form av Skellefteå Kraft, säger Sture Lestander.

Det blir även en stor förändring vad gäller hanteringen av EU-ansökningar och EU-projekt. Tillväxt Skellefteå öppnar nämligen ett European Office som blir porten in för alla EU-frågor i kommunen. European Office leds av David Lidström.
– Arbetet med EU-frågorna har tidigare varit utspritt på alltför många händer. Genom European Office får vi en tydlig ingång mot Bryssel, berättar Sture Lestander och avslöjar att det första stora projekt blir ”Elektronik i Norr”, där man ska arbeta med utveckling av elektronikindustrin i Norr- och Västerbotten.

En annan nyordning är att verksamheten som tidigare bedrivits av Skeria Utveckling nu blir en del av Tillväxt Skellefteå. De ska arbeta med frågor som berör utveckling av Campus Skellefteå. Campusutvecklingen leds av Anders Norberg.

Att ledningen för Tillväxt Skellefteås alla avdelningar bara utgörs av män är något som Sture Lestander är mindre nöjd med.
– Men styrgruppen har valt de personer som de tycker är mest lämpliga för uppdraget. Som tur var har vi i alla fall kvinnor i vår styrgrupp, säger Sture Lestander och passar på att berätta att näringslivet i Skellefteå har ett stort inflytande på Tillväxt Skellefteås verksamhet genom flera ledamöter i styrgruppen, bland andra ordföranden Johnny Marklund, till vardags vd för Bilfrakt.se.

Tillväxt Skellefteå har som mål att det varje år ska startas 300 nya företag i kommunen, att arbets-tillfällena ska öka med 200 per år och att innevånarantalet ska öka med 300 personer.
– Skellefteå är med sina 8 000 företag redan den mest företagstäta kommunen norr om Dalälven, avslutar Sture Lestander.

Mer information: Sture Lestander, chef, Tillväxt Skellefteå, 070-624 17 27.

Pressbilder: www.newsdesk.se/pressroom/skelleftea_kommun

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy