Skip to main content

Bästa verksamhetsåret någonsin och ett bra bokningsläge inför vintersäsongen

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2017 07:46 CEST

Sportlovsveckorna var populära på SkiStars skidorter

- Vi har upplevt ännu en bra vintersäsong, som bidragit till ett starkt verksamhetsår och kan återigen presentera det bästa resultatet i SkiStars historia med uppnådda och överträffade finansiella målsättningar. Valles vinterveckor i januari, tre bra sportlovsveckor, konferensverksamheten SkiStar Business och ökade exploateringsvinster är några starka bidrag till resultatförbättringen, säger Mats Årjes VD SkiStar AB.

Antalet skiddagar, där en skiddag motsvarar en dags skidåkning med ett SkiPass, uppgår till 5,4 miljoner varav 0,3 miljoner tillkommit från St. Johann. Bokade objektsdygn minskade med närmare 4 procent jämfört med föregående år till 505 000, delvis beroende på att hotellen i Trysil överförts till egen bokningsorganisation och därmed inte ingår i SkiStars statistik. Vinsten efter skatt ökade under verksamhetsåret med 81 MSEK till 387 MSEK, vilket ger oss ännu större möjligheter att fokusera på SkiStars utveckling framåt på våra destinationer.

Under det föregående verksamhetsåret gick vi in med 10 MEUR i en nyemission i den österrikiska skidanläggningen St. Johann in Tirol. SkiStar blev därmed majoritetsägare med 68 procent av aktierna. Det var vårt första förvärv utanför Skandinavien. St. Johann gjordes direkt bokningsbart via skistar.com och till säsongstarten för vintern 2016/17 erbjöds även MySkiStar. St. Johann har överträffat våra förväntningar denna säsong och levererar ett positivt resultat före avskrivningar uppgående till 6,2 MSEK.

Den 29 maj lämnade EU det positiva beskedet att de godkänt den statliga finansieringen av Scandinavian Mountains, flygplatsen belägen mellan Sälen och Trysil. Flygplatsen förväntas ge stora effekter på näringslivet i regionen. Anläggningsarbetet påbörjades i månadsskiftet augusti/september och de första planen beräknas landa som planerat inför vintersäsongen 2019/20. SkiStar är en av ett 30-tal delägare i Scandinavian Mountains AB.

Bokningsläget inför vintersäsongen 2017/18 är 7 procent högre än vid samma tidpunkt föregående år. Över hälften av den totala kapacitet som beräknas säljas under hela vintersäsongen är redan uppbokad. Ökningen kan hänföras till att både januariveckorna och perioden efter sportloven, som inkluderar en tidigare påsk, bokas tidigare. Störst tillväxt på utlandsmarknaderna ser vi i Danmark och Tyskland. Vi ser med stor optimism fram emot den kommande säsongen.

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet minskade med 26 MSEK, 22 procent, till 90 MSEK (116) jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för det fjärde kvartalet försämrades med 8 MSEK, 6 procent, till -150 MSEK (-142) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -3:78 SEK (-3:53), en minskning med 7 procent.

Helåret

  • Nettoomsättningen för verksamhetsåret ökade med 315 MSEK, 16 procent, till 2 306 MSEK (1 991) MSEK jämfört med föregående år.
  • Resultat efter skatt för räkenskapsåret förbättrades med 81 MSEK, 26 procent, till 387 MSEK (306) jämfört med föregående år.
  • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 9:96 SEK (7:92), en ökning med 26 procent.
  • Styrelsen föreslår en aktieutdelning om 5:50 SEK (4:50) per aktie, motsvarande totalt 216 MSEK (176).

Denna information är sådan information som SkiStar AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 oktober 2017 klockan 07.30 CET.

Ytterligare information lämnas av:

Mats Årjes, Verkställande direktör tel +46 (0)280 880 80

Bo Eriksson, tf Ekonomi- och finansdirektör tel +46 (0)280 880 81

Kort om SkiStar:

SkiStar AB (publ) är noterat på Nasdaq Stockholm, segment Mid Cap. Koncernen äger och driver alpina skidanläggningar i Sälen, Åre och Vemdalen samt Hammarbybacken (Stockholm) i Sverige, Hemsedal och Trysil i Norge samt St Johann in Tirol i Österrike. Marknadsandelen är i Sverige 50%, i Norge 31 % och totalt i Skandinavien 42 %. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Verksamheten delas in i de tre segmenten; Skidanläggningar - Drift, Infrastruktur och Exploatering.

Bilder och filmer i SkiStars pressrum är fria för publicering tillsammans med information om SkiStar och/eller SkiStars destinationer och produkter.

Bifogade filer

PDF-dokument