Nytt ramavtal för bokning av kultur- och fritidsanläggningar

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 13:06 CEST

​Med start den 1 september kan kommuner, genom ett nytt upphandlat ramavtal, köpa in it-tjänster som underlättar för allmänheten att boka lokaler och anläggningar inom kultur och fritid.

AffärsConcept skriver avtal med Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2019 09:52 CEST

AffärsConcept kammade hem en förstaplats gällande konsultstöd inom upphandling för anbudsområde IT. Uppdragen avses upphandling av ramavtal samt objektspecifika upphandlingar. Konsulter kommer användas som komplement till beställarens egen upphandlingsverksamhet, vid arbetstoppar eller vid behov av specialistkompetens.

Ny ledning till AffärsConcept

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2019 09:42 CEST

Torbjörn Gideskog är ny affärsområdeschef för AffärsConcept och började den 3 juni. Förhoppningen är att han ska bidra till verksamheten med sin gedigna erfarenhet inom försäljning och marknad. Vid sin sida kommer han att ha Charlotte Murray, som samtidigt blir biträdande affärsområdeschef.

AffärsConcept ska stötta Naturvårdsverket inom upphandlingsrätt

Nyheter   •   Maj 17, 2019 09:40 CEST

Nu är det klart att AffärsConcept blev nummer 1 i Naturvårdsverkets upphandling avseende juridiska tjänster. AffärsConcept vann med högsta kvalitet i kombination med pris gällande avtalsområdet för upphandlingsrätt.

Kvalitet och hållbarhet i fokus på nya ramavtalet Möbler 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:46 CET

SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal för möbler är nu klart för avrop.

Innovativt traineeprogram för upphandlare drar igång

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 14:31 CEST

Det är nyskapande, det är utvecklande och det startar nästa vecka. SKL Kommentus och Nacka kommuns nya traineeprogram för upphandlare börjar den 3 september med fyra glada traineer som fått den unika chansen att inte bara arbeta med upphandling på en arbetsplats - utan på två!

Barnvaccin upphandlas gemensamt för både barn- och elevhälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 13:22 CEST

För att säkra tillgång på vaccin till barn och elever i Sverige, kommer en gemensam upphandling att genomföras av Region Skåne tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI).

AffärsConcept vinner ramavtal med Vinnova!

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 12:34 CEST

Det står klart efter en upphandling som Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, genomförde i slutet av sommaren att AffärsConcept vann ramavtalet för upphandlingskonsulter. Det innebär ett förnyat förtroende för AffärsConcept som varit leverantör på det gamla avtalet som nu löpt ut. Det nya avtalet tog vid i slutet av september 2017 och pågår i minst två år med förlängningsmöjlighet på ytterligare två år. Upphandlingen avgjordes med kriteriet bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

   - Det känns jätteroligt att vi vann ramavtalet och får fortsätta bidra med vår höga kvalitet och kompetens till Vinnovas upphandlingar, säger Caroline Hagberg, Affärsområdeschef, AffärsConcept.

Behovet gäller, i varierande utsträckning, tjänster under hela anskaffningsförfarandet, från behovsanalys till genomförande, avtalsutformning och i viss utsträckning även stöd i överprövningssituationer.

Vi är stolta över och ser fram emot att fortsätta arbeta med en myndighet som bidrar till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

AffärsConcept blir fortsatt leverantör av upphandlingskonsulter till Vinnova efter en ny upphandling.

Läs vidare »

Metodhandboken är nyckeln till framgångsrik upphandling

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:30 CEST

Metodhandboken - upphandlarens guide för strategier, kravställning och utvärdering är släppt hos SKL Kommentus. Författaren Mats Lindbäck har jobbat i över tio år på boken.

Nytt ramavtal för fler bostäder

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 13:57 CET

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling i två steg av bra och billiga bostäder för kommunerna. I dag har Lindbäcks Bygg och NCC tilldelats ramavtal i upphandlingens andra del. Den omfattar hus med 4-6 våningar.

– Vår upphandling av bostadshus är nu klar. Tillsammans med de fyra leverantörer som tidigare fått ramavtal för lägre hus, med 2-4 våningar, har vi nu gett kommunerna goda verktyg för att komma tillrätta med bristen på bostäder, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda ramavtal till två mycket kompetenta och välrenommerade företag som kan leverera bostadshus i hela landet. Deras erbjudanden inom detta segment blir ett bra komplement till övriga avtal, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral.

Upphandlingen omfattar inte bara typhus utan ett helt byggsystem så det finns goda möjligheter att det ska finnas bostäder som passar alla kommuner.

Efter en avtalsspärr på tio dagar, där ingen leverantör ansöker om överprövning, kan ramavtal tecknas med, i rangordning, Lindbäcks Bygg och NCC. Ramavtalet väntas träda i kraft den 1 april.

Stort intresse för de lägre husen

Efter att ramavtalen för de lägre husen undertecknades den första februari har ett stort antal kommuner och bolag anmält intresse. Förhoppningen är att det redan under 2017 ska kunna finnas färdiga hus någonstans i landet. I den första delen av upphandlingen, som omfattade hus på 2-4 våningar, slöts ramavtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.

Läs mer

Fyra företag får ramavtal för att bygga bostäder https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/fyraforetagfarramavtalforattbyggabostader.11108.html

Kontakt

Frågor om SKL:s arbete med bostadsförsörjning:
Bengt Westman
Expert
070-319 78 26
Bengt.Westman@skl.se

Frågor om upphandlingen:
Marcus Widing
Tf Kategoriansvarig bostäder och entreprenad, SKL Kommentus Inköpscentral
072-746 88 17
marcus.widing@sklkommentus.se

Frågor om upphandlingen och ramavtalet:
Rickard Andersson
Upphandlingskonsult, AffärsConcept
072-539 13 44
rickard.andersson@affarsconcept.se

Pressjour:
08-452 71 01
press@skl.se

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

Läs vidare »

Bilder & Videor 2 bilder

Om SKL Kommentus AB

SKL Kommentus - affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept i Stockholm AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Adress

  • SKL Kommentus AB
  • Hornsgatan 15
  • 117 99 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar