Vi tillämpar dynamiskt inköpssystem

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2016 12:20 CET

Fler små och medelstora företag får nu möjlighet att vara med och tävla genom SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) införande av dynamiska inköpssystem (DIS).

Kvalitet och hållbarhet i fokus på nya ramavtalet Möbler 2017

Pressmeddelanden   •   Okt 30, 2018 09:46 CET

SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal för möbler är nu klart för avrop.

Innovativt traineeprogram för upphandlare drar igång

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2018 14:31 CEST

Det är nyskapande, det är utvecklande och det startar nästa vecka. SKL Kommentus och Nacka kommuns nya traineeprogram för upphandlare börjar den 3 september med fyra glada traineer som fått den unika chansen att inte bara arbeta med upphandling på en arbetsplats - utan på två!

Barnvaccin upphandlas gemensamt för både barn- och elevhälsa

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2017 13:22 CEST

För att säkra tillgång på vaccin till barn och elever i Sverige, kommer en gemensam upphandling att genomföras av Region Skåne tillsammans med SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI).

AffärsConcept vinner ramavtal med Vinnova!

Pressmeddelanden   •   Okt 06, 2017 12:34 CEST

Det står klart efter en upphandling som Vinnova, Sveriges innovationsmyndighet, genomförde i slutet av sommaren att AffärsConcept vann ramavtalet för upphandlingskonsulter. Det innebär ett förnyat förtroende för AffärsConcept som varit leverantör på det gamla avtalet som nu löpt ut. Det nya avtalet tog vid i slutet av september 2017 och pågår i minst två år med förlängningsmöjlighet på ytterligare två år. Upphandlingen avgjordes med kriteriet bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.

   - Det känns jätteroligt att vi vann ramavtalet och får fortsätta bidra med vår höga kvalitet och kompetens till Vinnovas upphandlingar, säger Caroline Hagberg, Affärsområdeschef, AffärsConcept.

Behovet gäller, i varierande utsträckning, tjänster under hela anskaffningsförfarandet, från behovsanalys till genomförande, avtalsutformning och i viss utsträckning även stöd i överprövningssituationer.

Vi är stolta över och ser fram emot att fortsätta arbeta med en myndighet som bidrar till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation. 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

AffärsConcept blir fortsatt leverantör av upphandlingskonsulter till Vinnova efter en ny upphandling.

Läs vidare »

Metodhandboken är nyckeln till framgångsrik upphandling

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2017 07:30 CEST

Metodhandboken - upphandlarens guide för strategier, kravställning och utvärdering är släppt hos SKL Kommentus. Författaren Mats Lindbäck har jobbat i över tio år på boken.

Nytt ramavtal för fler bostäder

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2017 13:57 CET

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling i två steg av bra och billiga bostäder för kommunerna. I dag har Lindbäcks Bygg och NCC tilldelats ramavtal i upphandlingens andra del. Den omfattar hus med 4-6 våningar.

– Vår upphandling av bostadshus är nu klar. Tillsammans med de fyra leverantörer som tidigare fått ramavtal för lägre hus, med 2-4 våningar, har vi nu gett kommunerna goda verktyg för att komma tillrätta med bristen på bostäder, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda ramavtal till två mycket kompetenta och välrenommerade företag som kan leverera bostadshus i hela landet. Deras erbjudanden inom detta segment blir ett bra komplement till övriga avtal, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral.

Upphandlingen omfattar inte bara typhus utan ett helt byggsystem så det finns goda möjligheter att det ska finnas bostäder som passar alla kommuner.

Efter en avtalsspärr på tio dagar, där ingen leverantör ansöker om överprövning, kan ramavtal tecknas med, i rangordning, Lindbäcks Bygg och NCC. Ramavtalet väntas träda i kraft den 1 april.

Stort intresse för de lägre husen

Efter att ramavtalen för de lägre husen undertecknades den första februari har ett stort antal kommuner och bolag anmält intresse. Förhoppningen är att det redan under 2017 ska kunna finnas färdiga hus någonstans i landet. I den första delen av upphandlingen, som omfattade hus på 2-4 våningar, slöts ramavtal med Hjältevadshus/Hultsfredshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA.

Läs mer

Fyra företag får ramavtal för att bygga bostäder https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/fyraforetagfarramavtalforattbyggabostader.11108.html

Kontakt

Frågor om SKL:s arbete med bostadsförsörjning:
Bengt Westman
Expert
070-319 78 26
Bengt.Westman@skl.se

Frågor om upphandlingen:
Marcus Widing
Tf Kategoriansvarig bostäder och entreprenad, SKL Kommentus Inköpscentral
072-746 88 17
marcus.widing@sklkommentus.se

Frågor om upphandlingen och ramavtalet:
Rickard Andersson
Upphandlingskonsult, AffärsConcept
072-539 13 44
rickard.andersson@affarsconcept.se

Pressjour:
08-452 71 01
press@skl.se

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL och SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en upphandling av höga bostadshus. Lindbäcks Bygg och NCC har tilldelats ramavtal. Tidigare har fyra leverantörer upphandlats för lägre hus.

Läs vidare »

Vi tillämpar dynamiskt inköpssystem – kom och lyssna på Upphandlingsdagarna

Pressmeddelanden   •   Jan 23, 2017 10:00 CET

Fler små och medelstora företag får nu möjlighet att vara med och tävla genom SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) införande av dynamiska inköpssystem (DIS).

- Det känns spännande att vara pionjärer i Sverige på detta område och vi hoppas kunna bidra till att sprida erfarenheter om DIS i praktiken. Vår ambition är att ligga i framkant inom nya områden och hela tiden bidra till att utveckla upphandlingsformerna på den svenska marknaden, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, vd på SKL Kommentus.

Vad är ett dynamiskt inköpssystem?
DIS är en elektronisk metod för upphandling som har likheter både med förnyad konkurrens-utsättning och vanliga upphandlingar enligt selektivt förfarande.
Alla leverantörer som uppfyller kvalificeringskriterierna får vara med i systemet. Vid prövningen av tillträde prövas inga produkter eller priser.
Vid köp vänder sig den upphandlande myndigheten till de leverantörer som för tillfället är antagna i systemet. Dessa får sedan lämna anbud. Den leverantör som lämnat det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet tilldelas kontraktet.

Först ut är DIS för bränslepellets
SKI har tagit beslutet att tillämpa DIS för upphandlingen Bränslepellets 2016. Detta passar bra då leverantörsmarknaden för bränslepellets består till stor del av mindre, lokala leverantörer. Ett dynamiskt inköpssystem är mer flexibelt och ger då dessa leverantörer större möjlighet att konkurrera.

Läs mer om den pågående upphandlingen på vår hemsida; http://130.28.2.70/inkopscentral/upphandlingar/branslepellets-2016/

Lyssna och lär mer om DIS på Upphandlingsdagarna
Den 25 januari kl 13.40 talar SKL Kommentus upphandlingsjurist Erik Edström om DIS på Upphandlingsdagarna som äger rum på Stockholmsmässan, Älvsjö. Vi tycker detta är ett bra forum att informera ytterligare om systemet och ser fram emot att svara på frågor.


För mer information kontakta: Erik Edström, upphandlingsjurist, telefon 08-709 59 21

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Fler små och medelstora företag får nu möjlighet att vara med och tävla genom SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) införande av dynamiska inköpssystem (DIS).

Läs vidare »

Fyra företag får SKL:s första ramavtal för att bygga bostäder

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2017 11:43 CET

För första gången har SKL i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostäder i ett läge då kommunerna behöver bygga snabbt. Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA får ramavtal.

240 av landets 290 kommuner med 94 procent av Sveriges befolkning uppger att det saknas bostäder. Bostadsbristen drabbar enskilda, är kostsamt för kommunerna och hämmar Sveriges tillväxt.

– SKL har med oro sett hur många kommuner har fått allt svårare att få till stånd byggande av bostäder för olika befolkningsgrupper. Det finns uppdämda behov av bostäder för äldre, för studerande och för ungdomar i många kommuner, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

– Under de senaste årens mottagande av flyktingar har kommunerna tagit ett stort ansvar och funnit kreativa lösningar för byggande och boende. När det nu gäller att skapa en långsiktig lösning på bostadsefterfrågan kommer den här upphandlingen att ge kommunerna ytterligare ett kraftfullt verktyg, säger Lena Micko.

För att ge kommunerna praktiskt stöd i det arbetet har SKL därför för första gången genomfört en nationell upphandling för permanenta flerbostadshus som kommuner ska kunna använda från och med 2017. Upphandlingen genomförs av SKL

Kommentus Inköpscentral AB (SKI) på uppdrag av SKL och i dialog med ett stort antal leverantörer av bostäder. Upphandlingen syftar till att täcka en del av behovet av nya bostäder och bidra till att stimulera utvecklingen av nya koncept för bostäder, med hög kvalitet, till lägre kostnader och kortade byggtider.

I tilldelningen som meddelas idag ges Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA ramavtal. Företagen rankas också i den ordningen.

– Vi är mycket nöjda med upphandlingsprocessen och har haft en bra dialog med leverantörerna. Vi kommer nu fortsätta att stödja beställare och leverantörer så att avropen från ramavtalet kan komma igång ute i kommunerna, säger Eva-Lotta Löwstedt Lundell, VD för SKL Kommentus Inköpscentral.

Bilder på hus från företagen finns via: www.sklkommentus.se/bostad


Om upphandlingen

Intresset för upphandlingen har varit stort i kommunerna. När SKL i en enkät frågade kommunerna om deras intresse sade nästan 90 procent av de 190 som svarade att de kunde tänka sig att använda ramavtalet. Läs mer om enkäten här: https://skl.se/download/18.1562820d15385874ca84b6ab/1459329126242/Enk%C3%A4t%2C+ramavtal+f%C3%B6r+bost%C3%A4der.pdf

Upphandlingen har delats in i två delar. Dels lägre hus (den första delen) och dels högre hus (den andra delen). Den första delen som nu genomförts av SKI innebär att fyra byggföretag erbjuds att teckna ramavtal om att leverera flerbostadshus som är 2-4 våningar höga. Den andra delen i upphandlingen som omfattar högre hus med 4–6 våningar beräknas vara klar under februari månad 2017.

Avgörande för rankingen har varit bäst erbjudande när det gäller kostnad, arkitektonisk utformning av husen samt byggsystemets flexibilitet. Även kriterier som hållbarhet och tekniska egenskaper har vägts in i bedömningen.

Nu inträder en avtalsspärr om 10 dagar då avtal inte kan ingås. Därefter sker en avtalssignering mellan leverantörerna och SKI, då det kommer att finnas mer information tillgängligt om de olika hustyperna samt möjligheter till intervjuer. Signeringen äger rum den 26 januari. Mer information om detta kommer längre fram.

För mer information:

För frågor om ramavtalet och SKL:s arbete med bostadsförsörjningsfrågor:

Jan-Ove Östbrink, bostadspolitisk expert SKL

072-503 7305 / jan-ove.ostbrink@skl.se

För frågor om upphandlingen:

Rickard Andersson, upphandlingskonsult AffärsConcept 072 539 13 44 / rickard.andersson@affarsconcept.se

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

För första gången har SKL i samarbete med SKL Kommentus Inköpscentral genomfört en upphandling för att kunna erbjuda kommuner bra, billiga bostä-der i ett läge då kommunerna behöver bygga snabbt. Hjältevadshus, BoKlok, NCC och Villa VIDA får ramavtal.

Läs vidare »

Caroline Hagberg vice vd för SKL Kommentus

Pressmeddelanden   •   Dec 22, 2016 11:26 CET

Caroline Hagberg har utsetts till vice vd för SKL Kommentus AB. Hon fortsätter som affärsområdeschef på AffärsConcept, men från den 1 december utökades uppdraget på koncernnivå, där Caroline främst kommer att ansvara för koncernens IT-frågor och gemensamma utvecklingsprojekt.

Bilder & Videor 2 bilder

Om SKL Kommentus AB

SKL Kommentus - affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept i Stockholm AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Adress

  • SKL Kommentus AB
  • Hornsgatan 15
  • 117 99 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar