Media-no-image

Upphandling av barnvacciner slutförd

Pressmeddelanden   •   2014-01-28 14:54 CET

Den första nationellt samordnade upphandlingen av vacciner i det nationella barn-vaccinationsprogrammet, inom ramen för ELIS-projektet, har nu genomförts av SKL Kommentus Inköpscentral, SKI. GlaxoSmithKline AB, GSK, blev ensam leverantör.

Upphandlingen avser leveranser och distribution till landsting/regioner och kommuner i:
 - Östergötlands län
 - Örebro län
 - Värmlands län
 - Sörmlands län
 - Jönköpings län
 - Stockholms län
 - Gotlands län

De vacciner som upphandlats är:
 - Konjugerat pneumokockvaccin
 - Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund
 - Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ b och hepatit B
 - Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna

Upphandlingen har genomförts med stöd av en medicinsk expertgrupp bestående av:
 - Sven-Arne Silfverdal (överläkare, Umeå Universitetssjukhus)
 - Leif Ekholm (barnhälsovårdsöverläkare, Barnhälsovårdsenheten, Örebro)
 - Ann Lötbom (verksamhetsansvarig skolsköterska, Sollentuna kommun)
 - Åke Örtqvist (smittskyddsläkare, Stockholms läns landsting)
 - Nina Knutsson (verksamhetsutvecklare, Uddevalla sjukhus)
 - Birger Trollfors (professor och överläkare, Östra sjukhuset, Göteborg)
 - Margareta Blennow (barnhälsovårdsöverläkare, Södersjukhuset, Stockholm)
 - Marta Granström (professor i klinisk bakteriologi, Karolinska Institutet)
 - Kristin Lindblom (barnhälsovårdsöverläkare, Landstinget Dalarna)

I det fortsatta arbetet med nationellt samordnad upphandling av barnvacciner ska SKI under 2014:

1. Utföra en upphandling nr två av vacciner inom det nationella vaccinationsprogrammet. Upphandlingen omfattar alla landsting/regioner och kommuner som inte ingått i upphandling nr ett och som inte begärt avsteg från samordnad upphandling av barnvacciner. Avtalet beräknas träda i kraft den 1 september 2014.

2. Genomföra en samordnad nationell upphandling av vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Avtalet ska träda i kraft den 1 oktober 2015.

Kontaktpersoner
Ulrika Sjöholm, ansvarig upphandlare, telefonnummer 08-709 59 35
Conny Callin, marknadschef, telefonnummer 08-709 59 17

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Den första nationellt samordnade upphandlingen av vacciner i det nationella barn-vaccinationsprogrammet, inom ramen för ELIS-projektet, har nu genomförts av SKL Kommentus Inköps-central, SKI. GlaxoSmithKline AB, GSK, blev ensam leverantör.

Läs vidare »
Media-no-image

50-tal kommuner på väg in i nya trygghetslarm

Pressmeddelanden   •   2014-01-14 13:24 CET

Sverige är en pionjär när 2,6 miljoner larm ska bytas ut inom EU. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) uppmärksammade tidigt bristerna i den nuvarande tekniken och har tillsammans med SKL och Hjälpmedelsinstitutet gjort det möjligt för kommuner att redan idag köpa den nya tekniklösningen för trygghetslarm.

En av de viktigaste faktorerna för att kunna genomdriva teknikskiftet är att kommunerna tar kontrollen över trygghetslarmens kommunikation. I ett teknikskifte är det inte lämpligt att i lägga ansvaret för kommunikationen på användaren som ett egenansvar. Kommuner behöver ta hänsyn till trygghetslarmen när de gör kommunikationsupphandlingar och förstå vilka specifika krav kommunen behöver ställa för trygghetslarmen. Ett 50-tal kommuner har nu påbörjat detta arbete för att fasa ut den gamla analoga tekniken och inför nu digitala trygghetslarm.

- Vi har krävt att samtliga ramavtalsleverantörer ska testa sina produkter, enskilt och mot varandra, i hela larmkedjan gentemot det nya protokollet SCAIP (Social Care Alarm Internet Protocol) för att förebygga kommunikationsproblem och för att upprätthålla en god konkurrenssituation vid inköp. Krav som nu samtliga leverantörer redovisat att man uppfyller, säger Ida Engberg, projektansvarig för trygghetslarm vid SKI.

– Det finns nu fungerande digitala trygghetslarm som är upphandlade och i drift. Det krävs dock att man tar ett helhetsgrepp för alla delar i trygghetskedjan när man byter teknik på det här sättet. Man kan inte lappa och laga utan man måste se till att hela kedjan är digital.

Detta gäller enheterna i hemmet, kommunikationsabonnemangen och larmmottagningen. Det som är bra med SKI:s ramavtal är att det är flexibelt och att man kan avropa så att även kommunikationen ingår, säger Oskar Jonsson, projektledare vid Hjälpmedelsinstitutet.

Kontaktpersoner:
Ida Engberg, ansvarig projektledare för Trygghetslarm och larmmottagning, telefon, 08-709 59 15 Conny Callin, marknadschef, telefon 08-709 59 17

 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Sverige är en pionjär när 2,6 miljoner larm ska bytas ut inom EU. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) uppmärksammade tidigt bristerna i den nuvarande tekniken och har tillsammans med SKL och Hjälpmedelsinstitutet gjort det möjligt för kommuner att redan idag köpa den nya tekniklösningen för trygghetslarm.

Läs vidare »
Media-no-image

Stockholms Inköpscentral ökar med 100%

Pressmeddelanden   •   2014-01-13 16:18 CET

Från 1 januari är Lidingö stad, Värmdö kommun och Järfälla kommun medlemmar i Stockholms Inköpscentral. Kommunernas upphandlingsverksamhet kommer nu att inom utvalda ramavtals-områden samordnas inom ramen för Inköpscentralens verksamhet.

I maj 2013 bildades Stockholms Inköpscentral (STIC) i samverkan mellan Nacka, Täby,Vaxholms kommuner och SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).

De kommuner som deltar i samarbetet använder de avtal som SKI har när det är möjligt. Syftet är att undvika dubbelarbete och att effektivisera sin egen upphandlingsverksamhet. SKI gör upphandlingar inom områden som är lämpliga för nationell samordning. STIC gör det som är lämpligt att samordna regionalt. Kvar finns den lokala upphandlingsverksamheten som kan specialisera sig på entreprenader och sådant som är kommunspecifikt.

- Vi ser fram emot den samordning av resurser som vårt medlemskap i STIC kommer att ge. Vi kan nu ta tillvara en bredare upphandlingskompetens som ger våra kommuninnevånare mer kärnverksamhet för skattepengarna, säger Hans Ivarsson, ekonomichef, Värmdö kommun.

- Avsikten har redan från början varit att fler kommuner ska ansluta sig. Hela samarbetet är utformat så att det ska vara enkelt för andra kommuner att komma med. Det är därför mycket roligt att vi nu får hälsa Lidingö stad, Värmdö kommun och Järfälla kommun välkomna, säger Gabriella Lundin, Regionchef för STIC.

För mer information kontakta:
Gabriella Lundin, Regionchef STIC, Telefon: 08-709 5938

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Från 1 januari är Lidingö stad, Värmdö kommun och Järfälla kommun medlemmar i Stockholms Inköpscentral. Kommunernas upphandlingsverksamhet kommer nu att inom utvalda ramavtalsområden samordnas inom ramen för Inköpscentralens verksamhet.

Läs vidare »
Media-no-image

Pedagogiskt lärande klart för 200 kommuner

Pressmeddelanden   •   2013-12-23 10:31 CET

Efter en mycket segdragen process har SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) nu kunnat teckna ramavtal som ger 200 av landets kommuner tillgång till elevdatorer och surfplattor som pedagogiska hjälpmedel.  

Högsta Förvaltningsdomstolen meddelade den 17 december att inte ge prövningstillstånd till Linfre Education AB och Ricoh Sverige AB i upphandlingen av Elevdatorer & Surfplattor 2012. Ett nära tre år långt arbete för att ge elever och lärare datorer och surfplattor för pedagogiskt lärande är nu över.

- Ofta upphandlas enbart den fysiska datorn till skolan. Målet med vår upphandling har den här gången varit att kunna förse varje elev och pedagog med en heltäckande lösning: en bärbar dator eller surfplatta fullt utrustad med nödvändiga programvaror inklusive tjänsten ”pedagogiskt lärande”. Vi påbörjar nu arbetet med avropsstöd tillsammans med antagna ramavtalsleverantörer. Ramavtalen kommer sedan att lanseras i slutet av januari, säger Conny Callin, Marknadschef SKL Kommentus Inköpscentral.

Antagna ramavtalsleverantörer:

Caperio AB 

Mac Support AB 

Linfre Education AB 

LAN Assistans Sweden AB

ATEA Sverige AB 

 

För mer information gällande ramavtalet kontakta:
Conny Callin, Marknadschef SKI, Telefon 070-536 38 14
Torunn Acking, Projektledare SKI, Telefon 08-709 59 70 (tillgänglig från och med 7 januari 2014)


SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Efter en mycket segdragen process har SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) nu kunnat teckna ramavtal som ger 200 av landets kommuner tillgång till elevdatorer och surfplattor som pedagogiska hjälpmedel.

Läs vidare »
Media-no-image

e-Arkiv – Välkommen till framtiden

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 14:10 CET

Dagens samhälle ställer större krav på digitala tjänster, och e-arkivering möter både
privatpersoners såväl som företagens efterfrågan. Implementering av e-Arkiv skapar den moderna basen för demokrati och underlättar tillgången till information. Ta nu tillfället i akt och ta ett stort kliv in i framtiden!

Vi kan nu erbjuda ett nationellt ramavtal för e-Arkiv. Med en ökande efterfrågan på tillgänglighet och åtkomst av information är e-Arkiv ett nytt och effektivare sätt att administrera en allt ökande
informationsvolym.

- Det känns väldigt bra att möjliggöra förenklade inköp av för verksamheterna behovsanpassad implementering av e-Arkiv, säger Ida Engberg, Projektledare, SKL Kommentus Inköpscentral.

Avtalet omfattar e-Arkiv som tjänst eller produkt samt därtill relaterade konsulttjänster. Kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag får via avtalet möjligheten att själva kunna införa, förvalta och utveckla sitt eget e-Arkiv.

Ramavtalet tecknades i september 2013 med 15 antagna leverantörer. Anledningen till att vi inte kommunicerat detta i ett tidigare skede är att vi i upphandlingen ställt höga krav på att e-Arkiv ska följa Riksarkivets Förvaltningsgemensamma Specifikationer (FGS:er).

I dagsläget är två ramavtalsleverantörer godkända och det är nu möjligt för drygt 429 upphandlande myndigheter att avropa från avtalet. Båda de godkända leverantörerna har möjlighet att leverera e-Arkiv som produkt.

- För oss var det en självklarhet att prioritera arbetet med att snabbt bli klara med SKI’s tester. Vi ser mycket fram emot att påbörja arbetet med detta, säger Joar Swenning på R2B Software AB.

Henrik Östman från Tekis AB är inne på samma spår och utvecklar vidare

- Ett obrutet digitalt flöde är A och O i ett fungerande e-samhälle. Det är därmed viktigt från vår sida att kunna erbjuda en e-arkivlösning med stor tillgänglighet.

Vi uppdaterar löpande vår hemsida med information om vilka leverantörer som blivit godkända.

För mer information kontakta:

Ida Engberg, Projektledare SKI, Telefon 08-709 59 15
Conny Callin, Marknadschef SKI, Telefon 070-536 38 14

 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Dagens samhälle ställer större krav på digitala tjänster, och e-arkivering möter både privatpersoners såväl som företagens efterfrågan. Implementering av e-Arkiv skapar den moderna basen för demokrati och underlättar tillgången till information. Ta nu tillfället i akt och ta ett stort kliv in i framtiden!

Läs vidare »
Media-no-image

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att avtal får ingås i upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

Pressmeddelanden   •   2013-12-09 15:32 CET

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har fått besked från Högsta förvaltningsdomstolen om att vi får teckna avtal i upphandlingen Elevdatorer och surfplattor 2012. Därmed upphäver Högsta förvaltningsdomstolen sitt tidigare interimistiska beslut om att stoppa upphandlingen. Det torde i praktiken innebära att prövningstillstånd inte kommer att medges.

- Vi har varit i överprövning sedan i början av maj månad och är därför mycket glada om vi får ett beslut från Högsta förvaltningsdomstolen före jul, säger Pia Hedström, chefsjurist på SKI. I vanlig ordning är det flera frågor som har prövats av domstolarna, men det viktigaste för oss är att vi återigen har fått en bekräftelse på att domstolarna anser att vårt arbetssätt är förenligt med bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling. Vi hoppas att just denna fråga nu kan anses slutligt avgjord, säger Pia Hedström.

- Vi avvaktar nu Högsta förvaltningsdomstolens beslut i frågan om prövningstillstånd så att vi så snart som möjligt kan teckna ramavtal med de leverantörer som blivit tilldelade, avslutar Pia Hedström.

För mer information: Pia Hedström, Chefsjurist, 08-709 59 25.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har fått besked från Högsta förvaltningsdomstolen om att vi får teckna avtal i upphandlingen Elevdatorer och surfplattor 2012. Därmed upphäver Högsta förvaltningsdomstolen sitt tidigare interimistiska beslut om att stoppa upphandlingen.

Läs vidare »
Media-no-image

Samarbetsavtal mellan SKL Kommentus och Komlitt förlag

Pressmeddelanden   •   2013-11-27 13:07 CET

SKL Kommentus har tecknat ett samarbetsavtal med Komlitt förlag. Avtalet innebär att Komlitt hjälper till med att marknadsföra och producera de böcker som SKL Kommentus fortsättningsvis avser att ge ut. Övriga titlar övertar Komlitt det totala ansvaret för.

– Samarbetet innebär att vi försäkrar oss om en god och väl avvägd produktions- och förlagskapacitet för SKL Kommentus boktitlar, säger Thomas Idermark, VD SKL Kommentus.

Komlitt, vars huvudsakliga utgivning är inriktad på offentlig verksamhet, hette tidigare Kommunlitteratur. Förlaget har funnits sedan 1997.

– Komlitt kommer inte bara att producera utan även marknadsföra de böcker som i framtiden förläggs av oss. Övriga titlar kommer Komlitt att utveckla tillsammans med författarna, alternativt avveckla, säger Thomas Idermark.

Böckerna kommer i fortsättningen att säljas både genom SKL Kommentus och Komlitts kanaler.

SKL Kommentus kan genom samarbetet koncentrera sin övriga verksamhet mot upphandlingsservice och samtidigt säkra en bra hantering av sina bestsellers.

Ansvarig för samarbetet och affärsområdet blir Nina Sjödin tillika koncernens ekonomichef.

För ytterligare information, kontakta Nina Sjödin på SKL Kommentus, tfn: 08-709 5947, e-post: nina.sjodin@sklkommentus.se eller Linnéa Vikbrant, VD Komlitt, tfn: 042-33 05 80, e-post: linnea.vikbrant@komlitt.se.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus har tecknat ett samarbetsavtal med Komlitt förlag. Avtalet innebär att Komlitt hjälper till med att marknadsföra och producera de böcker som SKL Kommentus fortsättningsvis avser att ge ut. Övriga titlar övertar Komlitt det totala ansvaret för.

Läs vidare »
Media-no-image

IT-konsulttjänster tillgängliga för över 486 avropande kommuner, landsting, regioner med tillhörande bolag

Pressmeddelanden   •   2013-11-20 15:10 CET

Efter närmare 8000 utvärderade anbud från över 400 unika leverantörer, har 74 leverantörer
antagits för att tillgodose Sveriges kommuner, landsting, regioner och tillhörande bolags behov av konsulttjänster inom IT.

- Det är spännande att äntligen kunna erbjuda ett ramavtal med ett heltäckande utbud av konsulttjänster till kostnadseffektiva nivåer. Ramavtalen ska täcka majoriteten av de avropande myndigheternas behov av löpande IT-konsultstöd inom de olika kompetensområdena, säger Annelie Dufva, Projektledare, SKL Kommentus Inköpscentral.

Ramavtalet IT-konsulttjänster 2012 omfattar de på marknaden vanligast förekommande kompetensområdena och rollerna.  Genom en uppdelning på sex olika kompetensområden kan avrop tydligare specificeras samtidigt som det möjliggör ett flexiblare avrop. Detta har även öppnat upp för specialiserade leverantörer att vara ramavtalsleverantörer.

IT-konsulttjänster 2012 omfattas av följande kompetensområden;

· Verksamhetsutveckling och strategi

· Ledning och styrning

· Systemutveckling, förvaltning och infrastruktur

· Arkitekter

· Informationssäkerhet

· Användbarhet, information och webb

Varje ramavtal är geografiskt uppdelat efter Sveriges 21 län. Via denna uppdelning har vi lyckats få med många mindre, lokala aktörer, vilket gör att avropande myndigheter får närmare till marknaden.

Det nya ramavtalet IT-konsulttjänster 2012 kan avropas av 486 av landets kommuner, landsting, regioner och tillhörande bolag med en årlig uppskattad avropsvolym om 230 miljoner kronor. Det totala kontraktsvärdet uppskattas till närmare en miljard kronor.

För mer information kontakta:

Conny Callin, Marknadschef SKI, Telefon 08-709 59 17
Annelie Dufva, Projektledare SKI, Telefon 08-709 59 12

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Efter närmare 8000 utvärderade anbud från över 400 unika leverantörer, har 74 leverantörer antagits för att tillgodose Sveriges kommuner, landsting, regioner och tillhörande bolags behov av konsulttjänster inom IT.

Läs vidare »
Media-no-image

Kammarrätten prövar inte upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

Pressmeddelanden   •   2013-11-19 15:12 CET

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till de två leverantörer som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Elevdatorer och surfplattor 2012.

 - Vi har fått ytterligare en bekräftelse på att vårt arbetssätt uppfyller LOU:s krav på transparens m.m. vilket är bra, säger Pia Hedström, Chefsjurist på SKI. Vår förhoppning är nu att leverantörerna inte väljer att gå vidare till Högsta förvaltningsdomstolen och ytterligare fördröjer avtalsstarten och försörjningsbehovet för Sveriges kommuner m.fl., säger Pia Hedström. Inget skulle glädja oss mer än att kunna erbjuda ett ramavtal inom detta område före jul.

Leverantörerna har begärt prövningstillstånd för att bl.a. få SKI:s arbetssätt prövat. Leverantörerna
anser att det är oklart vilka myndigheter som är avropsberättigade i upphandlingen och att upphandlingen av den anledningen brister i transparens. Kammarrätten delar uppenbarligen förvaltningsrättens syn på saken och finner inte skäl att lämna prövningstillstånd på denna grund eller någon av de övriga anförda grunderna.

- Denna fråga har nu prövats ett flertal gånger och vi hoppas att leverantörer i allmänhet förstått en inköpscentrals arbetssätt, avslutar Pia Hedström.

För mer information: Pia Hedström, Chefsjurist, 08-709 59 25


SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till de två leverantörer som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Elevdatorer och surfplattor 2012.

Läs vidare »
Media-no-image

Tools Sverige AB vann över Ahlsell Sverige AB

Pressmeddelanden   •   2013-09-18 14:46 CEST

Nu kan fler kommuner, landsting, regioner med bolag köpa järnhandelsvaror på SKIs ramavtal. Brett sortiment, bra produkt- och leveranskvalitet kännetecknar ramavtalet.

Upphandlingen är en av flera som SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) på grund av otydlig krets av avropsberättigade myndigheter/enheter tvingats göra om. I den här omannonseringen av järnhandelsvaror vann Tools Sverige AB före den tidigare vinnaren Ahlsells AB. Ramavtalet ger nu 600 myndigheter och bolag tillgång till ett mycket fördelaktigt ramavtal på järnhandelsvaror.

– Att det skulle bli en kamp om lägsta pris visste vi från början. Samtidigt kommer vi nu att följa upp den produkt- och leveranskvalité som de båda leverantörerna angett i sin sina anbud. Låga priser får inte äventyra arbetssäkerheten när leverantörernas produkter används i den professionella vardagen, säger Sten Algotsson, ansvarig upphandlingskonsult vid SKI.

Ramavtalet erbjuder ett stort antal olika redskap, exempelvis handverktyg, elverktyg, beslag, infästningsartiklar, förnödenheter, verkstadsutrustning, mindre trädgårdsmaskiner och tekniska skydd.

Vinnande leverantörer i rangordning;

1. TOOLS Sverige AB
2. Ahlsell Sverige AB

För mer information kontakta:

Conny Callin, Marknadschef SKI, 070-536 38 14
Sten Algotson, upphandlingskonsult SKI, 08-709 59 57

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Nu kan fler kommuner, landsting, regioner med bolag köpa järnhandelsvaror på SKIs ramavtal. Brett sortiment, bra produkt- och leveranskvalitet kännetecknar ramavtalet.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informatör
  • SKL Kommentus AB
  • helena.berglund@sklkommentus.se
  • 08-709 5922
SKL Kommentus AB är ett företag inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). och innefattar dotterbolagen; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral.

Om SKL Kommentus AB

SKL Kommentus - affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Adress

  • SKL Kommentus AB
  • Hornsgatan 15
  • 117 99 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar