Media-no-image

A-post, B-post, reklam och tidningar. Nytt avtal säkrar postgången kommande år!

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 12:32 CEST

Med start den 13 oktober trädde SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya avtal för åtta av tolv områden inom postförmedling i kraft. Detta säkerställer våra kommuner och landstings behov
av posttjänster under kommande år.

Den stora vinningen för de som ansluter sig till ramavtalet är administrativ eftersom området är komplicerat och kräver omfattande research.

- Att göra egna upphandlingar på detta område är tidsödande. Vi har upphandlat ett bra avtal för alla parter,som vi tror kommer vara till stor nytta för Sveriges kommuner och landsting, säger
Peo Bengtsson, ansvarig projektledare på SKI.

För mer information, kontakta:
Conny Callin, Marknadschef SKI, telefon 070-536 38 14
Peo Bengtsson, Projektledare, telefon 08-709 59 10 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Med start den 13 oktober trädde SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya avtal för åtta av tolv områden inom postförmedling i kraft. Detta säkerställer våra kommuner och landstings behov av posttjänster under kommande år.

Läs vidare »
Media-no-image

Vitvaror till bra pris med snabba leveranser

Pressmeddelanden   •   2014-09-30 11:14 CEST

SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling av vitvaror för kommuner, landsting
och regioner är nu klar. Ramavtal har tecknats med två leverantörer, Electrolux Home AB och HW Storköksteknik AB. Upphandlingen ger kommuner, landsting och regioner samt deras bolag möjlighet att avropa vitvaror till konkurrenskraftiga priser med snabba leveranser och ett mycket enkelt och smidigt beställningsförfarande.

Avtalet erbjuder ett sortiment med välkända kvalitetsprodukter. Förutom detta erbjuder även leverantörerna kringtjänster som inbärande, avemballering, uppackning och installation.

Kunder kan beställa produkter genom unika webbshopar vilket möjliggör enklare beställningsrutiner och bättre leveranssäkerhet. Vill man beställa via traditionella kanaler går detta också bra.

– Vi är glada att kunna erbjuda upphandlande myndigheter och enheter ett nytt ramavtal med låga priser och bra villkor, säger Jan Jäderberg, ansvarig projektledare vid SKI. 

För mer information: Conny Callin, marknadschef, telefon: 070-536 3814 eller Jan Jäderberg, ansvarig projektledare, telefon 08-709 59 14.

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling av vitvaror för kommuner, landsting och regioner är nu klar. Ramavtal har tecknats med två leverantörer, Electrolux Home AB och HW Storköksteknik AB.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu jublar barnen i 279 kommuner!

Pressmeddelanden   •   2014-08-28 09:37 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat nytt ramavtal med fem leverantörer gällande Lekplatsutrustning. Ramavtalet Lekplatsutrustning 2013 omfattar park- och lekplatsutrustning för
lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga utomhusmiljöer. 279 av landets kommuner har nu möjlighet att fylla på sina lekparker och lekförråd med ny rolig lekutrustning.

Utrustningen uppfyller både högt ställda miljö- och säkerhetskrav och krav på tillgänglighet för funktionshindrade.

- Ramavtalet innehåller bra krav på lekplatsutrustning som jag hoppas leder till en både säkrare och mer hållbar lekmiljö för barnen,  säger Peo Bengtsson, projektledare SKI.

Ramavtalet är värderat till ca 80 miljoner kronor i inköpsvolym. Köp upp till 200 000 kr görs av
leverantörerna i rangordning. Större köp föregås av förnyad konkurrensutsättning.

-Kommentusavtalet är en viktig inträdesbiljett för oss. Självklart är vi glada över att vi nu få möjligheten att erbjuda Lappsets breda lek- och parksortiment till alla som ansluter sig. Som leverantör är vår förhoppning också att avtalet ska förenkla för såväl beställare som för leverantörer säger Katja Skånér, försäljnings- och marknadschef, Lappset AB.

För mer information:
Peo Bengtsson, projektledare,08-709 59 10
Conny Callin, marknadschef, 070-536 38 14

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat nytt ramavtal med fem leverantörer gällande Lekplatsutrustning. Ramavtalet Lekplatsutrustning 2013 omfattar park- och lekplatsutrustning för lekplatser, skolgårdar, förskolors utemiljö samt för parker och andra offentliga utomhusmiljöer.

Läs vidare »
Media-no-image

Nu blir det enklare att möblera skolor och kontor!

Pressmeddelanden   •   2014-08-27 09:21 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) har tecknat nytt ramavtal (Möbler 2013) för möbler till förskolor, skolor och kontor. Nu kan drygt 600 kommuner och landsting/regioner med bolag enkelt möblera eller kompletteringsmöblera sina lokaler.

Upphandlingen har genomförts efter en nära dialog med över 200 upphandlare och beställare runtom i landet och ett stort antal leverantörer. Tuffa miljökrav, stor variation i utbud, hög krav på service från leverantörer till låga möbelkostnader har varit målsättningen för upphandlingen.

Värdet på ramavtalet är lågt uppskattat ca 400 mkr/år och är beräknat utifrån de 70-tal kommuner och landsting som avropat möbler på SKI:s tidigare möbelavtal.

- Vi är mycket nöjda över att våra kunder nu får ett enkelt och bra ramavtal som kan motsvara de flesta behoven inom viktiga möbelområden. Värdet på ramavtalet är betydande och vi har fått många positiva kommentarer från våra leverantörer, säger ansvarig projektledare Peo Bengtsson.

Arbetet med att ta fram utvärderingskraven har gjorts i dialog med ett stort antal leverantörer, Trä-
och Möbelföretagen (TMF) och Miljöstyrningsrådet. Uppfyllda krav gör möblerna säkra och hållbara att använda i våra offentliga miljöer.

Kompletteringar av befintliga möbelprogram kan göras direkt hos ramavtalsleverantörerna upp till 300 tkr och därefter genom förnyad konkurrensutsättning.

- Tack vare en förtroendefull dialog med bransch och leverantörer har vi nu på kort tid fått fram ett möbelavtal som gör det enklare för både kunder och leverantörer att möblera skolor och arbetsplatser. Ännu ett bevis på att praktisk dialog ger bättre affärer, säger marknadschef Conny Callin.

För mer information:
Peo Bengtsson, projektledare, peo.bengtsson@sklkommentus.se 08-709 59 10
Conny Callin, marknadschef, conny.callin@sklkommentus.se 070-536 38 14

 

 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus Inköpscentral AB (SKI) har tecknat nytt ramavtal (Möbler 2013) för möbler till förskolor, skolor och kontor. Nu kan drygt 600 kommuner och landsting/regioner med bolag enkelt möblera eller kompletteringsmöblera sina lokaler.

Läs vidare »
Media-no-image

Nytt ramavtal på barnvaccinationer gör utbudet komplett!

Pressmeddelanden   •   2014-08-19 17:24 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat avtal med GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) i vaccinupphandling B. Upphandlingen är den andra vaccinupphandlingen i ordningen och omfattar även fyr- och femvalenta vacciner vilka inte omfattades av den första vaccin-upphandlingen. SKI:s ramavtal kan nu tillgodose hela behovet av barnvacciner.

De vacciner som ingår i upphandling B är följande:

1.  Konjugerat pneumokockvaccin 

2.  Vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund

3.  Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta och polio (fyrvalent vaccin)

4.  Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio & Haemophilus influenzae
     typ B (femvalent  vaccin)

5.  Vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta, polio, Haemophilus influenzae typ
     B och hepatit B, (sexvalent vaccin)* 

6.  Vaccin mot hepatit B för både barn och vuxna

Detta avtal träder i kraft senast från och med mars 2015.

Vaccinerna kommer att avropas på rekvisition från ramavtalet vilket ger ett stabilt flöde av leveranser.

- Vi är väldigt glada över att nu kunna erbjuda ett komplett utbud av barnvacciner till Sveriges alla landsting, säger projektledare Sahar Göthberg. Vi har arbetat hårt med att få fram ett avtal som
inte bara erbjuder de vacciner som efterfrågas utan som även tagit säkerhetsaspekter kring distributionen i beaktning och ändå kan erbjuda säkra leveranser, något som jag tycker att vi lyckats mycket bra med, avslutar Sahar.

Bakgrund

ELIS-projektet (Effektiv läkemedelsupphandling i samverkan) har initierat denna nationellt samordnade upphandling av vacciner inom det nationella barnvaccinationsprogrammet. Upphandlingen har prioriterats efter de önskemål på upphandlingsområden som landsting och regioner föreslog under 2012. ELIS-projektet har startats av bland annat Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL), samtliga landsting/regioner och NLT-gruppen.

För mer information om ELIS se länkarna som bifogas detta pressmeddelande.

I det fortsatta arbetet med nationellt samordnad upphandling av barnvacciner kommer vi på SKI
genomföra en samordnad nationell upphandling av vaccin mot humant papillomvirus (HPV). Avtalet är tänkt att träda i kraft den 1 oktober 2015.

*avtalsområde fem kommer signeras inom kort.

Kontaktperson:
Sahar Göthberg, Projektledare, telefon: 08-709 5944


 

 

 

 

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat avtal med GlaxoSmithKline (GSK) och Sanofi Pasteur MSD (SPMSD) i vaccinupphandling B. Upphandlingen är den andra vaccinupphandlingen i ordningen och omfattar även fyr- och femvalenta vacciner vilka inte omfattades av den första vaccin-upphandlingen. SKI:s ramavtal kan nu tillgodose hela behovet av barnvacciner.

Läs vidare »
Media-no-image

OneMed fick inte gehör hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 14:37 CEST

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.

-Vi kan därmed lägga tre års arbete med att försvara rätten att driva en inköpscentral och vårt arbetssätt till handlingarna, säger Thomas Idermark, VD för SKI.

OneMed ansåg bl.a. att de upphandlande myndigheter som har rätt att tillämpa ett ramavtal måste ha förpliktat sig till att köpa hela sitt behov på ramavtalet. SKI har hävdat att en sådan förpliktelse inte kan följa av ett ramavtal där inga volymer garanteras. Förvaltningsrätten säger mycket tydligt i sin dom att det inte kan finns ett sådant upphandlingsrättsligt krav och instämmer därmed i SKI:s tolkning av bestämmelserna.

- Det känns verkligen skönt att även HFD går på förvaltningsrättens linje säger Pia Hedström, Chefsjurist på SKI. Vårt arbetssätt och tolkningen av ramavtalsbestämmelserna har nu prövats ett flertal gånger och vi hoppas att leverantörer i allmänhet nu har förstått en inköpscentrals arbetssätt, avslutar Pia Hedström.

För mer information:
Pia Hedström, Chefsjurist, 08-709 59 25 eller Peter Svensson, Upphandlingskonsult, 08-709 59 46. 

   


SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.

Läs vidare »
Pwpbwpklcojjxlqqpxz2

Ny bok - Ledarskapet avgörande för att vända skolans utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 16:21 CEST

I Modet att styra – en idébok för ledarskap i skolan, vänder sig författarna i första hand till Sveriges rektorer, i andra hand till förtroendevalda, kommundirektörer och skolchefer, och visar på nya möjliga vägar för styrning och ledning av skolan. Utgångspunkten är att det krävs ett lagarbete där alla har sitt delansvar och alla vill varandras framgång.

Media-no-image

Bättre säkerhet för patienterna när förpackningar byts ut

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 15:49 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat nytt ramavtal för antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Avtalet tecknades med Fresenius Kabi AB, GlaxoSmithKline AB och Sandoz A/S den 2 juni.

Syftet med de nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. I och med att den nya upphandlingen träder i kraft kan nya förpackningar med mindre förväxlingsrisk börja användas i den svenska sjukhusvården. Detta utan att kostnaderna för de aktuella läkemedlen har ökat. I vissa fall har till och med lägre priser än tidigare med den gamla förväxlingsbara förpackningen erhållits. Samtliga landsting/regioner har möjlighet att avropa från det nya ramavtalet.

När nu ramavtal tecknats ska de nya förpackningarna formellt godkännas av Läkemedelsverket. Därefter kan tillverkning och leverans av nya säkrare förpackningar till Sveriges landsting och regioner påbörjas

Kontaktpersoner:
Thomas Idermark, VD, telefon: 070-533 7430
Sahar Göthberg, Projektledare, telefon: 08-709 5944


SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat nytt ramavtal för antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Avtalet tecknades med Fresenius Kabi AB, GlaxoSmithKline AB och Sandoz A/S den 2 juni.

Läs vidare »
Media-no-image

Få bättre kontroll på din energiförbrukning!

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 11:27 CEST

Med SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal ”Energikonsulter 2013” får du både bättre
kontroll över verksamhetens energiförbrukning och den miljöpåverkan den har.

17 utvalda leverantörer erbjuder enkla och smidiga beställningar för energideklarationer enligt Lag
(2006:985) om energideklaration i byggnader samt konsulter för genomförande av verksamhets-analyser och kartläggningsuppdrag.

Beställning sker efter förnyad konkurrensutsättning vilket ger stor flexibilitet i kraven på nivåer och omfattning av kartläggning och analys.

- Vi känner oss mycket nöjda med avtalet säger Jan Jäderberg, ansvarig projektledare på SKI.
Vi ser att den modell vi valt för avrop även gynnar mindre aktörer ute i landet då leverantörerna är rangordnade per län, något som också underlättar vid beställning.

Kontaktpersoner:
Jan Jäderberg, projektledare, telefonnummer 08-709 59 14
Conny Callin, marknadschef, telefonnummer 08-709 59 17

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Med SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal ”Energikonsulter 2013” får du både bättre kontroll över verksamhetens energiförbrukning och den miljöpåverkan den har.

Läs vidare »
Media-no-image

Kammarrätten bekräftar slutligen inköpscentralers arbetssätt

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 10:52 CEST

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar Kammarrätten den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning till SKI:s arbetssätt.

- Vi kan därmed lägga tre års arbete med att försvara rätten att driva en inköpscentral och vårt arbetssätt till handlingarna, säger Thomas Idermark, VD för SKI.

OneMed framförde många synpunkter på SKI:s arbetssätt som man ansåg stred mot LOU i olika
avseenden. OneMed ansåg bl.a. att de upphandlande myndigheter som har rätt att tillämpa ett ramavtal måste ha förpliktat sig till att köpa hela sitt behov på ramavtalet. SKI har hävdat att en sådan förpliktelse inte kan följa av ett ramavtal där inga volymer garanteras. Förvaltningsrätten säger mycket tydligt i sin dom att det inte kan finns ett sådant upphandlingsrättsligt krav och instämmer därmed i SKI:s tolkning av bestämmelserna.

- Det är för oss mycket glädjande att Kammarrätten, efter att ha gått igenom allt material, inte finner anledning att lämna prövningstillstånd, säger Pia Hedström, Chefsjurist på SKI, utan instämmer i förvaltningsrättens dom. 

-Vårt arbetssätt och tolkningen av ramavtalsbestämmelserna har nu prövats ett flertal gånger och vi hoppas att leverantörer i allmänhet nu har förstått en inköpscentrals arbetssätt, avslutar Pia Hedström.

För mer information:
Thomas Idermark, VD, 070-533 7430
Pia Hedström, Chefsjurist, 08-709 59 25


SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar Kammarrätten den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning till SKI:s arbetssätt.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Informatör
  • SKL Kommentus AB
  • wlqvhelefgnarmlguk.berglbjnbeound@adddskeilkfenrommehtlnhbrqviljbrtlcdeqntus.se
  • 08-709 5922
SKL Kommentus AB är ett företag inom SKL (Sveriges Kommuner och Landsting). och innefattar dotterbolagen; AffärsConcept och SKL Kommentus Inköpscentral.

Om SKL Kommentus AB

SKL Kommentus - affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor

SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Adress

  • SKL Kommentus AB
  • Hornsgatan 15
  • 117 99 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar