Skip to main content

Taggar

upphandling 111 inköpscentral 109 offentlig sektor 93 offentlig upphandling 91 lagen om offentlig upphandling 87 LOU 86 samordnad upphandling 85 inköp 85 offentliga inköp 83 Kommentus 27 ramavtal 26 elektroniska tjänster 7 elektronisk förvaltning 5 e-tjänster 5 peter nohrstedt 4 e-förvaltning 4 elkostnad 3 SKL 3 skl kommentus 3 sänka elkostnaderna 3 landsting 3 miljökrav 2 almedalen 2 onemed 2 läkemedelsförpackningar 2 miljö 2 trygghetslarm 2 lärare 2 HVB-hem 2 myndighetsinformation socialtjänst 1 informationsdatabas 1 upphandlingsutredningen 1 styrelse 1 eva-lotta löwström lundell 1 hvb 1 kompetensinventering 1 nina sjödin 1 kommuner 1 e-signering 1 bokutgivning 1 funktionsnedsättning 1 patientsäkerhet 1 demokrati 1 eva-lotta löwstedt lundell 1 upphandlande myndighet 1 smarta blanketter 1 förnybar 1 kompetens 1 reform 1 msr 1 infobank 1 pauline göthberg 1 linnéa vikbrant 1 poesi 1 kommun 1 skriftliga omdömen 1 socialtjänst 1 glaxo smith kline 1 grundskola 1 sanofi pasteur 1 elpriser 1 omdömen 1 kompetensutveckling 1 skola 1 it 1 vaccinationsupphandling 1 möbler 1 vägledande rättsfall socialtjänst 1 arbetsliv 1 politik 1 näringsliv 1 gabriella lundin 1 bok 1 förvaltningsrätten 1 upphandling skåne 1 postförmedlingstjänster 1 stockholms inköpscentral 1 demokratifrågor 1 energikonsulter 1 downs syndrom 1 cefalosporiner 1 regionalt 1 e-arkiv 1 samordnad 1 ulf lindelöw 1 styrelsearbete 1 vård 1 förlag 1 ski 1 social hänsyn 1 miljövänlig 1 nationell upphandling 1 komlitt 1 moderslycka 1 uppföljandekontroller 1 swedwatch 1 jobbansökan 1 tidskrifter 1 kommunal socialtjänst 1 etiskt och socialt ansvar i upphandling 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Resultat av enkät till offentliga upphandlare: Resursbrist gör miljö- och sociala krav till papperstigrar

Pressmeddelanden   •   2016-04-26 11:08 CEST

Miljö- och sociala krav ställs i nio av tio offentliga upphandlingar. Men i var tredje upphandling följs kraven inte upp. – Utan uppföljning finns risken att kraven förvandlas till en papperstiger, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetsansvarig på kommunernas och landstingens gemensamma inköpscentral SKL Kommentus.

Media-no-image

Helt ny konsulttjänst hjälper kommunerna bli bättre på uppföljningen av HVB-hem

Pressmeddelanden   •   2016-03-15 15:51 CET

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man har avtal med. SKL Kommentus Inköpscentral har nu tecknat ramavtal med Professional Management AB för en konsulttjänst som ska stödja socialtjänsten i detta viktiga arbete.

Media-no-image

SKL Kommentus vinner mål om inköpscentralens arbetssätt

Pressmeddelanden   •   2016-02-15 11:16 CET

Kammarrätten i Stockholm konstaterade i fredagens dom (mål 6450-15) att SKL Kommentus följer gällande rätt när inköpscentralen fastställer kretsen av kommuner, landsting och kommunala bolag m.fl. som får använda inköpscentralens ramavtal.

Media-no-image

SKL Kommentus på Upphandlingsdagarna: Hållbarhetstänk skapar affärsnytta

Pressmeddelanden   •   2016-01-20 10:24 CET

Länge har miljö- och andra hållbarhetsfrågor setts som en utgiftspost för företag, ett nödvändigt ont som sänker lönsamheten. Denna syn har sakta men säkert förändrats. Hållbart företagande anses numera vara en grundförutsättning för att man ska köpa varor och tjänster samt försäkra, investera, förvalta eller arbeta i en verksamhet. Hållbarhet har blivit en förutsättning för att skapa affärsnytta.

Media-no-image

Inte fel att avstå förlängning av ramavtal med bristfällig leverantör

Pressmeddelanden   •   2015-12-22 10:40 CET

I kammarrättens dom, som kom den 18 december, framgår det att vi på SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, inte gjorde fel när Tunstall utelämnades i förlängningen av ramavtalet Trygghetslarm och larmmottagning. Därför upphäver kammarrätten förvaltningsrättens tidigare dom.

Media-no-image

Välkommen hjälp i uppföljningen av HVB-hem

Pressmeddelanden   •   2015-11-30 12:48 CET

Kommunerna ansvarar för uppföljning av HVB-hemmen drivna av externa aktörer som man tecknat avtal med. Då många önskar stöd pågår nu en upphandling för en helt ny konsulttjänst inom ramavtalsområdet Vård och omsorg.

Media-no-image

Missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 15:57 CET

Swedwatch rapport "Trapped in the Kitchen of the world” beskriver allvarliga missförhållanden i thailändsk kycklingproduktion när det gäller socialt ansvarstagande. Något som både SKL Kommentus och Landstingen ser allvarligt på. Därför har vi beslutat att gemensamt genomföra en revision av livsmedelsupphandlingar.

Media-no-image

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept för kompetensbaserad rekrytering med Webcruiter

Pressmeddelanden   •   2015-04-23 14:53 CEST

SKL Kommentus stärker sitt HR-koncept i form av ett strategiskt utvecklingssamarbete med Webcruiter som är en marknadsledande leverantör för kompetensbaserad rekrytering. Webcruiter är SKL Kommentus plattform för kompetensbaserad rekrytering och är ett komplett webbaserat verktyg.

Media-no-image

Solna stad ansluter sig till Stockholms Inköpscentral

Pressmeddelanden   •   2015-04-10 12:19 CEST

Från den 1 april är även Solna stad medlem i Stockholms Inköpscentral (STIC). Det innebär att 18 procent av länets drygt två miljoner invånare nu omfattas av den regionala upphandlingsverksamheten i STIC.

Eva-Lotta Löwstedt Lundell ny VD för SKL Kommentus

Eva-Lotta Löwstedt Lundell ny VD för SKL Kommentus

Pressmeddelanden   •   2015-03-27 14:32 CET

Eva-Lotta Löwstedt Lundell har utsetts till ny VD och koncernchef för SKL Kommentus. Eva-Lotta kommer närmast från posten som VD för Sveriges Radio Förvaltnings AB.

Media-no-image

Enklare posthantering och större utbud med nytt postavtal

Pressmeddelanden   •   2015-03-10 09:00 CET

Nu blir det enklare och betydligt mer ekonomiskt för myndigheterna att hantera dagliga brev- och reklamutskick och även budtjänster. Med det nya ramavtalet Postförmedlingstjänster 2013-2 ges tillgång till den geografiskt närmaste postoperatören och förmånliga villkor.

Media-no-image

Avsiktsförklaring angående samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling

Pressmeddelanden   •   2015-03-09 11:27 CET

Den nyligen undertecknade avsiktsförklaringen mellan SKL Kommentus och Sveriges landsting och regioners samarbete om socialt ansvarstagande i offentlig upphandling, kommer att utgöra en grund för samarbete mellan organisationerna vad gäller krav på etiskt och socialt ansvar i offentlig upphandling samt uppföljning av dessa krav.

Peter Nohrstedt ny hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus

Peter Nohrstedt ny hållbarhetsansvarig på SKL Kommentus

Pressmeddelanden   •   2015-01-26 12:53 CET

Peter Nohrstedt har anställts på SKL Kommentus som hållbarhetsansvarig. Som tidigare vice VD och ansvarig för upphandlingsverksamheten på Miljöstyrningsrådet var han ansvarig för uppbyggnaden och förvaltningen av det nationella stödet för hållbar och miljöanpassad offentlig upphandling sedan starten 2003.

Media-no-image

Unik möjlighet till effektiv rekryteringsprocess

Pressmeddelanden   •   2014-12-18 11:19 CET

Rekryteringsprocesser är omfattande och tidskrävande samtidigt som de ska vara effektiva. Här finns nu ett nytt ramavtal där kommuner och landsting får tillgång till alla eller enskilda delar av de 15 olika moment som rekryteringsprocessen kan delas upp i.

Media-no-image

Mölndal först ut med e-arkiv på ramavtal

Pressmeddelanden   •   2014-12-17 10:54 CET

Mölndals stad är första kommun att göra avrop från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) ramavtal för e-arkiv. Formpipe blev vinnande leverantör med den egenutvecklade produkten Long-Term Archive.

Media-no-image

SKI tecknar nationellt ramavtal för HPV-vaccin

Pressmeddelanden   •   2014-12-16 10:20 CET

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat ramavtal för HPV-vaccin med Sanofi Pasteur MSD.

Media-no-image

Leverantörsavtal inom Trygghetslarm hävs om inte rättelse görs

Pressmeddelanden   •   2014-11-21 12:15 CET

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har meddelat Tunstall AB att man inom 30 dagar ska ha genomfört total rättelse i sina leveranser enligt gällande ramavtal. Sker inte detta är avtalet hävt per den 17 december 2014. SKI har vidare meddelat Tunstall att de inte kommer i fråga vad gäller den förlängning av ramavtalet som påbörjas den 25 februari 2015.

Media-no-image

Gott kaffe, värmande te och uppfriskande vatten

Pressmeddelanden   •   2014-11-06 15:20 CET

SKL Kommentus Inköpscentrals nya ramavtal, Dryckesautomater 2013, ger möjlighet att avropa från ett brett sortiment av dryckesautomater.

Media-no-image

Ny chefsjurist på SKL Kommentus

Pressmeddelanden   •   2014-11-03 11:23 CET

Åsa Edman har anställts som chefsjurist på SKL Kommentus.

Media-no-image

A-post, B-post, reklam och tidningar. Nytt avtal säkrar postgången kommande år!

Pressmeddelanden   •   2014-10-16 12:32 CEST

Med start den 13 oktober trädde SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya avtal för åtta av tolv områden inom postförmedling i kraft. Detta säkerställer våra kommuner och landstings behov av posttjänster under kommande år.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.