Tags

Inköpscentral

offentlig sektor 92 upphandling 89 offentlig upphandling 89 lagen om offentlig upphandling 86 samordnad upphandling 84 lou 84 inköp 84 offentliga inköp 82 inköpscentral 81 elektroniska tjänster 7 elektronisk förvaltning 5 e-tjänster 5 e-förvaltning 4 sänka elkostnaderna 3 elkostnad 3 lärare 2 skolmaterial 1 omsorg 1 demokratifrågor 1 kommunal ekonomi 1 förlossningsdepression 1 downs syndrom 1 e-blanketter 1 entremattor 1 elbilar 1 samordnad 1 styrelsearbete 1 vård 1 lagar och avtal socialtjänst 1 förlag 1 energipriser 1 miljövänlig 1 efroms 1 komlitt 1 myndighetsinformation socialtjänst 1 moderslycka 1 uppföljandekontroller 1 informationsdatabas 1 jobbansökan 1 tidskrifter 1 styrelse 1 nina sjödin 1 kompetensinventering 1 e-signering 1 bokutgivning 1 kommunal socialtjänst 1 funktionsnedsättning 1 styrelseordförende 1 postpartum 1 demokrati 1 förtroendevalda 1 utbildning 1 upphandlande myndighet 1 smarta blanketter 1 betyg 1 förnybar 1 energi 1 almedalsveckan 1 offentliga organisationer 1 kompetens 1 böcker 1 reform 1 utbildning offentlig upphandling 1 elektroniska blanketter 1 ledare 1 infobank 1 linnéa vikbrant 1 kommun 1 poesi 1 kommunforskning 1 skriftliga omdömen 1 socialtjänst 1 grundskola 1 almedalen 1 elpriser 1 landsting 1 förlossning 1 kompetensutveckling 1 äldreomsorg 1 skola 1 unik 1 it 1 leverantör 1 författare 1 vägledande rättsfall socialtjänst 1 förkasta anbud 1 omdömen 1 arbetsliv 1 politik 1 sveriges offentliga inköpare 1 näringsliv 1 undervisning 1 upphandling skåne 1 offentliga sektorn 1 elkostnader 1 chef 1 depression 1 göteborgs universitet 1 miljö 1 kommentus 1 laddhybrid 1 tidningar 1 Visa alla taggar
Media-no-image

Upphandling av barnvacciner slutförd

Pressmeddelanden   •   2014-01-28 14:54 CET

Den första nationellt samordnade upphandlingen av vacciner i det nationella barn-vaccinationsprogrammet, inom ramen för ELIS-projektet, har nu genomförts av SKL Kommentus Inköps-central, SKI. GlaxoSmithKline AB, GSK, blev ensam leverantör.

Media-no-image

50-tal kommuner på väg in i nya trygghetslarm

Pressmeddelanden   •   2014-01-14 13:24 CET

Sverige är en pionjär när 2,6 miljoner larm ska bytas ut inom EU. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) uppmärksammade tidigt bristerna i den nuvarande tekniken och har tillsammans med SKL och Hjälpmedelsinstitutet gjort det möjligt för kommuner att redan idag köpa den nya tekniklösningen för trygghetslarm.

Media-no-image

Stockholms Inköpscentral ökar med 100%

Pressmeddelanden   •   2014-01-13 16:18 CET

Från 1 januari är Lidingö stad, Värmdö kommun och Järfälla kommun medlemmar i Stockholms Inköpscentral. Kommunernas upphandlingsverksamhet kommer nu att inom utvalda ramavtalsområden samordnas inom ramen för Inköpscentralens verksamhet.

Media-no-image

Pedagogiskt lärande klart för 200 kommuner

Pressmeddelanden   •   2013-12-23 10:31 CET

Efter en mycket segdragen process har SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) nu kunnat teckna ramavtal som ger 200 av landets kommuner tillgång till elevdatorer och surfplattor som pedagogiska hjälpmedel.

Media-no-image

e-Arkiv – Välkommen till framtiden

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 14:10 CET

Dagens samhälle ställer större krav på digitala tjänster, och e-arkivering möter både privatpersoners såväl som företagens efterfrågan. Implementering av e-Arkiv skapar den moderna basen för demokrati och underlättar tillgången till information. Ta nu tillfället i akt och ta ett stort kliv in i framtiden!

Media-no-image

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att avtal får ingås i upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

Pressmeddelanden   •   2013-12-09 15:32 CET

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har fått besked från Högsta förvaltningsdomstolen om att vi får teckna avtal i upphandlingen Elevdatorer och surfplattor 2012. Därmed upphäver Högsta förvaltningsdomstolen sitt tidigare interimistiska beslut om att stoppa upphandlingen.

Media-no-image

Samarbetsavtal mellan SKL Kommentus och Komlitt förlag

Pressmeddelanden   •   2013-11-27 13:07 CET

SKL Kommentus har tecknat ett samarbetsavtal med Komlitt förlag. Avtalet innebär att Komlitt hjälper till med att marknadsföra och producera de böcker som SKL Kommentus fortsättningsvis avser att ge ut. Övriga titlar övertar Komlitt det totala ansvaret för.

Media-no-image

IT-konsulttjänster tillgängliga för över 486 avropande kommuner, landsting, regioner med tillhörande bolag

Pressmeddelanden   •   2013-11-20 15:10 CET

Efter närmare 8000 utvärderade anbud från över 400 unika leverantörer, har 74 leverantörer antagits för att tillgodose Sveriges kommuner, landsting, regioner och tillhörande bolags behov av konsulttjänster inom IT.

Media-no-image

Kammarrätten prövar inte upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

Pressmeddelanden   •   2013-11-19 15:12 CET

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till de två leverantörer som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Elevdatorer och surfplattor 2012.

Media-no-image

Tools Sverige AB vann över Ahlsell Sverige AB

Pressmeddelanden   •   2013-09-18 14:46 CEST

Nu kan fler kommuner, landsting, regioner med bolag köpa järnhandelsvaror på SKIs ramavtal. Brett sortiment, bra produkt- och leveranskvalitet kännetecknar ramavtalet.

Media-no-image

Se till så att era vägskyltar syns i höstmörkret

Pressmeddelanden   •   2013-09-11 16:14 CEST

Med tillgång till marknadsledande aktör som enda leverantör ges upphandlande myndigheter möjligheten att avropa på ett välsorterat utbud av vägmärken som hjälper till att ge skydd i trafiken. I synnerhet då många kommuner har ett stort bestånd gamla vägmärken där vägskyltarnas reflexförmåga kraftigt försämrats.

Media-no-image

Lokala bankkontor ger slagkraftig fordonsfinansiering

Pressmeddelanden   •   2013-09-10 10:40 CEST

Det nya ramavtalet ger upphandlande myndigheter tillgång till vagnparksfinansiering vid finansiell leasing av fordon upp till och över 3,5 ton. Ramavtalet ställer inga krav på köp av kringtjänster.

Media-no-image

Domar i upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

Pressmeddelanden   •   2013-08-30 09:15 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har vunnit båda överprövningarna i upphandlingen Elevdatorer och surfplattor 2012.

Media-no-image

Domar i upphandling av rekryteringstjänster slår fast SKIs arbetssätt

Pressmeddelanden   •   2013-08-28 17:02 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har i tre domar och efterföljande överklagande fått sitt arbetssätt godkänt. Förvaltningsrätten anser att SKI genom sitt nya arbetssätt uppfyller samtliga krav inom LOU. - Genom dessa nya domar och de tidigare, verkar det som vi äntligen fått förståelse för inköpscentralers möjligheter att verka, säger Thomas Idermark, VD för SKI.

Media-no-image

Nytt ramavtal från SKI ger upphandlande myndigheter förenklad licenshantering med träffsäkert resultat

Pressmeddelanden   •   2013-08-26 16:21 CEST

Tillsammans med ett antal välkända återförsäljare kan nu kommuner, landsting och regioner med tillhörande bolag avropa på programvarulicenser utan att behöva genomföra separata upphandlingar i varje enskilt fall.

Media-no-image

Ramavtalet Arbetsplatser, klienter och surfplattor 2012 tillgängligt för 437 myndigheter

Pressmeddelanden   •   2013-07-04 14:30 CEST

Sju leverantörer har nu chansen att utrusta arbetsplatserna för landets kommuner, landsting, och regioner med tillhörande bolag. Det är resultatet av upphandlingen Arbetsplatser, klienter och surfplattor 2012 som genomförts av SKL Kommentus Inköpscentral, SKI.

Media-no-image

Office Depot går vidare till Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelanden   •   2013-07-01 10:14 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en upphandling av kontorsmaterial, Kontorsmaterial 2012-2. I upphandlingen ställdes krav på att Leverantörerna skulle inkomma med bruttoprislistor. Bruttoprislistorna fick inte vara särskilt upprättade för upphandlingen utan skulle vara leverantörens officiella och gällande bruttoprislista.

Media-no-image

Vi klär Sveriges viktigaste medarbetare

Pressmeddelanden   •   2013-06-11 16:46 CEST

Ramavtalet Yrkeskläder och skor 2012 är nu på plats för fyra av fem upphandlingsområden. Tyvärr kunde ramavtal inte tecknas för delområde 1, arbets-/varselkläder, då Blåkläder har valt att gå vidare till Kammarrätten med begäran om prövningstillstånd.

Regionchef utsedd till Stockholms Inköpscentral

Regionchef utsedd till Stockholms Inköpscentral

Pressmeddelanden   •   2013-06-10 11:29 CEST

Gabriella Lundin har utsetts till Regionchef för nybildade Stockholms Inköpscentral. Gabriella kommer närmast från Coop där hon varit strategisk inköpschef.

Media-no-image

Bränslepellets klart för avrop via nytt ramavtal från SKI

Pressmeddelanden   •   2013-06-03 12:56 CEST

Nu är det möjligt att avropa bränslepellets från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal Bränslepellets 2013-2. Ramavtalet erbjuder avropande myndigheter konkurrenskraftiga priser genom takpriser och förnyad konkurrensutsättning mellan sammanlagt fem leverantörer uppdelade på fyra geografiska anbudsområden.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.