Tags

Inköpscentral

upphandling 95 offentlig sektor 92 offentlig upphandling 89 inköpscentral 87 lagen om offentlig upphandling 86 samordnad upphandling 84 lou 84 inköp 84 offentliga inköp 82 kommentus 7 elektroniska tjänster 7 e-tjänster 5 ramavtal 5 elektronisk förvaltning 5 e-förvaltning 4 elkostnad 3 sänka elkostnaderna 3 läkemedelsförpackningar 2 onemed 2 almedalen 2 lärare 2 energikonsulter 1 kommunal ekonomi 1 förlossningsdepression 1 downs syndrom 1 e-blanketter 1 cefalosporiner 1 entremattor 1 ulf lindelöw 1 elbilar 1 samordnad 1 styrelsearbete 1 vård 1 lagar och avtal socialtjänst 1 ski 1 förlag 1 energipriser 1 miljövänlig 1 efroms 1 nationell upphandling 1 komlitt 1 myndighetsinformation socialtjänst 1 moderslycka 1 uppföljandekontroller 1 informationsdatabas 1 jobbansökan 1 tidskrifter 1 styrelse 1 nina sjödin 1 kompetensinventering 1 e-signering 1 bokutgivning 1 kommunal socialtjänst 1 funktionsnedsättning 1 styrelseordförende 1 patientsäkerhet 1 postpartum 1 demokrati 1 förtroendevalda 1 utbildning 1 upphandlande myndighet 1 smarta blanketter 1 betyg 1 modet att styra 1 förnybar 1 energi 1 almedalsveckan 1 offentliga organisationer 1 lekmaterial 1 kompetens 1 böcker 1 reform 1 utbildning offentlig upphandling 1 elektroniska blanketter 1 skl 1 ledare 1 infobank 1 linnéa vikbrant 1 kommun 1 poesi 1 thomas beckman 1 kommunforskning 1 skriftliga omdömen 1 socialtjänst 1 grundskola 1 landsting 1 omdömen 1 förlossning 1 kompetensutveckling 1 äldreomsorg 1 skola 1 unik 1 it 1 leverantör 1 författare 1 hfd 1 vägledande rättsfall socialtjänst 1 förkasta anbud 1 elis 1 elpriser 1 arbetsliv 1 politik 1 sveriges offentliga inköpare 1 näringsliv 1 förpackningsprojektet 1 bok 1 undervisning 1 förvaltningsrätten 1 upphandling skåne 1 offentliga sektorn 1 elkostnader 1 chef 1 depression 1 göteborgs universitet 1 miljö 1 laddhybrid 1 tidningar 1 skolmaterial 1 omsorg 1 demokratifrågor 1 Visa alla taggar
Media-no-image

OneMed fick inte gehör hos Högsta förvaltningsdomstolen

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 14:37 CEST

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar även HFD den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning för SKI:s arbetssätt.

Ny bok - Ledarskapet avgörande för att vända skolans utveckling

Ny bok - Ledarskapet avgörande för att vända skolans utveckling

Pressmeddelanden   •   2014-06-23 16:21 CEST

I Modet att styra – en idébok för ledarskap i skolan, vänder sig författarna i första hand till Sveriges rektorer, i andra hand till förtroendevalda, kommundirektörer och skolchefer, och visar på nya möjliga vägar för styrning och ledning av skolan. Utgångspunkten är att det krävs ett lagarbete där alla har sitt delansvar och alla vill varandras framgång.

Media-no-image

Bättre säkerhet för patienterna när förpackningar byts ut

Pressmeddelanden   •   2014-06-04 15:49 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har tecknat nytt ramavtal för antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Avtalet tecknades med Fresenius Kabi AB, GlaxoSmithKline AB och Sandoz A/S den 2 juni.

Media-no-image

Få bättre kontroll på din energiförbrukning!

Pressmeddelanden   •   2014-05-27 11:27 CEST

Med SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal ”Energikonsulter 2013” får du både bättre kontroll över verksamhetens energiförbrukning och den miljöpåverkan den har.

Media-no-image

Kammarrätten bekräftar slutligen inköpscentralers arbetssätt

Pressmeddelanden   •   2014-05-22 10:52 CEST

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till OneMed Sverige AB som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Hygien, papper- och plastmaterial 2013. Därmed bekräftar Kammarrätten den tidigare domen i förvaltningsrätten som tydligt tar ställning till SKI:s arbetssätt.

Media-no-image

Gör enkla, snabba och miljösäkrade inköp med SKI:s nya ramavtal Lekmaterial 2013!

Pressmeddelanden   •   2014-05-20 17:08 CEST

Ramavtalet, som är indelat i tre produktgrupper och lika många geografiska områden, omfattar alltifrån pussel, leklera och kritor till rockringar och basketbollar.

Media-no-image

Nya läkemedelsförpackningar ökar patientsäkerheten

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 12:51 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört en nationell upphandling av antibiotika (cefalosporiner) och saltlösningar (elektrolyter) i nya, icke förväxlingsbara förpackningar. Syftet med de nya förpackningarna är att öka patientsäkerheten inom sjukhusvården. Ramavtal kommer att tecknas med Fresenius Kabi, GlaxoSmithKline och Sandoz.

Media-no-image

Upphandling av barnvacciner slutförd

Pressmeddelanden   •   2014-01-28 14:54 CET

Den första nationellt samordnade upphandlingen av vacciner i det nationella barn-vaccinationsprogrammet, inom ramen för ELIS-projektet, har nu genomförts av SKL Kommentus Inköps-central, SKI. GlaxoSmithKline AB, GSK, blev ensam leverantör.

Media-no-image

50-tal kommuner på väg in i nya trygghetslarm

Pressmeddelanden   •   2014-01-14 13:24 CET

Sverige är en pionjär när 2,6 miljoner larm ska bytas ut inom EU. SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) uppmärksammade tidigt bristerna i den nuvarande tekniken och har tillsammans med SKL och Hjälpmedelsinstitutet gjort det möjligt för kommuner att redan idag köpa den nya tekniklösningen för trygghetslarm.

Media-no-image

Stockholms Inköpscentral ökar med 100%

Pressmeddelanden   •   2014-01-13 16:18 CET

Från 1 januari är Lidingö stad, Värmdö kommun och Järfälla kommun medlemmar i Stockholms Inköpscentral. Kommunernas upphandlingsverksamhet kommer nu att inom utvalda ramavtalsområden samordnas inom ramen för Inköpscentralens verksamhet.

Media-no-image

Pedagogiskt lärande klart för 200 kommuner

Pressmeddelanden   •   2013-12-23 10:31 CET

Efter en mycket segdragen process har SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) nu kunnat teckna ramavtal som ger 200 av landets kommuner tillgång till elevdatorer och surfplattor som pedagogiska hjälpmedel.

Media-no-image

e-Arkiv – Välkommen till framtiden

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 14:10 CET

Dagens samhälle ställer större krav på digitala tjänster, och e-arkivering möter både privatpersoners såväl som företagens efterfrågan. Implementering av e-Arkiv skapar den moderna basen för demokrati och underlättar tillgången till information. Ta nu tillfället i akt och ta ett stort kliv in i framtiden!

Media-no-image

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att avtal får ingås i upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

Pressmeddelanden   •   2013-12-09 15:32 CET

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har fått besked från Högsta förvaltningsdomstolen om att vi får teckna avtal i upphandlingen Elevdatorer och surfplattor 2012. Därmed upphäver Högsta förvaltningsdomstolen sitt tidigare interimistiska beslut om att stoppa upphandlingen.

Media-no-image

Samarbetsavtal mellan SKL Kommentus och Komlitt förlag

Pressmeddelanden   •   2013-11-27 13:07 CET

SKL Kommentus har tecknat ett samarbetsavtal med Komlitt förlag. Avtalet innebär att Komlitt hjälper till med att marknadsföra och producera de böcker som SKL Kommentus fortsättningsvis avser att ge ut. Övriga titlar övertar Komlitt det totala ansvaret för.

Media-no-image

IT-konsulttjänster tillgängliga för över 486 avropande kommuner, landsting, regioner med tillhörande bolag

Pressmeddelanden   •   2013-11-20 15:10 CET

Efter närmare 8000 utvärderade anbud från över 400 unika leverantörer, har 74 leverantörer antagits för att tillgodose Sveriges kommuner, landsting, regioner och tillhörande bolags behov av konsulttjänster inom IT.

Media-no-image

Kammarrätten prövar inte upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

Pressmeddelanden   •   2013-11-19 15:12 CET

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till de två leverantörer som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Elevdatorer och surfplattor 2012.

Media-no-image

Tools Sverige AB vann över Ahlsell Sverige AB

Pressmeddelanden   •   2013-09-18 14:46 CEST

Nu kan fler kommuner, landsting, regioner med bolag köpa järnhandelsvaror på SKIs ramavtal. Brett sortiment, bra produkt- och leveranskvalitet kännetecknar ramavtalet.

Media-no-image

Se till så att era vägskyltar syns i höstmörkret

Pressmeddelanden   •   2013-09-11 16:14 CEST

Med tillgång till marknadsledande aktör som enda leverantör ges upphandlande myndigheter möjligheten att avropa på ett välsorterat utbud av vägmärken som hjälper till att ge skydd i trafiken. I synnerhet då många kommuner har ett stort bestånd gamla vägmärken där vägskyltarnas reflexförmåga kraftigt försämrats.

Media-no-image

Lokala bankkontor ger slagkraftig fordonsfinansiering

Pressmeddelanden   •   2013-09-10 10:40 CEST

Det nya ramavtalet ger upphandlande myndigheter tillgång till vagnparksfinansiering vid finansiell leasing av fordon upp till och över 3,5 ton. Ramavtalet ställer inga krav på köp av kringtjänster.

Media-no-image

Domar i upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

Pressmeddelanden   •   2013-08-30 09:15 CEST

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har vunnit båda överprövningarna i upphandlingen Elevdatorer och surfplattor 2012.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.