Skip to main content

Bränslepellets klart för avrop via nytt ramavtal från SKI

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 12:56 CEST

Nu är det möjligt att avropa bränslepellets från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) nya ramavtal Bränslepellets 2013-2. Ramavtalet erbjuder avropande myndigheter konkurrenskraftiga priser genom takpriser och förnyad konkurrensutsättning mellan sammanlagt fem leverantörer uppdelade på fyra geografiska anbudsområden.

- I och med den geografiska uppdelningen har även mindre, lokala leverantörer kunna komma in med anbud. Vi har också fått med flera nya leverantörer jämfört med tidigare ombudsavtal. Det tycker vi förstås är särskilt roligt, säger Jan Jäderberg, ansvarig upphandlingskonsult.

I upphandlingen har SKI ställt sociala och etiska krav i den mån det är möjligt.

- Vi har också säkerställt produktkvalitet och leveransförmåga och ställt som krav att leverantören ska kunna ta emot order alla dagar mellan klockan 07.00 -21.00 med leverans inom 24 timmar, avslutar Jan Jäderberg.

De flesta värmecentraler som används till uppvärmning av skolor, badhus, äldreboenden och andra typer av kommunala fastigheter, har bytt ut sin energikälla från olja till biobränsle, där pellets är ett vanligt alternativ. Pellets är ett träbaserat bränsle med högt energiinnehåll som i huvudsak används för uppvärmningsändamål i så väl privata boenden som flerbostadshus, värmecentraler eller i fjärr- och kraftvärmeverk.

Den totala pelletsmarknaden i Sverige uppgick 2012 till cirka 1 700 000 ton. 556 myndigheter är avropsberättigade på SKIs nya ramavtal Bränslepellets 2013-2.

Valda leverantörer (utan inbördes rangordning):

Derome Timber AB
Lantmännen Agroenergi AB
Mockfjärds Biobränsle AB
Neova AB
Pemco Träpellets AB

För mer information, kontakta:

Conny Callin, marknadschef SKI, telefon 070-536 38 14
Jan Jäderberg, upphandlingskonsult, telefon 08-709 59 14


SKL Kommentus AB är en koncern med två dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB och AffärsConcept AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. Genom SKL Kommentus AB erbjuder vi offentlig sektor bl a HR-tjänster, tryckta blanketter och specialprodukter samt tryckta lagar och avtal.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy