Skip to main content

Stor uppslutning kring SKL Kommentus Inköpscentral

Pressmeddelande   •   Aug 21, 2012 16:13 CEST

På knappt tre månader och en semesterperiod emellan, har inte mindre än 97 procent av alla kommuner, landsting och regioner skickat in en förstärkt intresseanmälan att man vill ha möjlighet att avropa från SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) avtal.

- Detta är en succé och ett bevis på att man inte bildar och driver en egen inköpscentral om man inte har en seriös avsikt att använda avtalen, säger Thomas Idermark, VD på SKI.

Uppslutningen är lika stor från landstingen och regionerna som kommunerna. Arbetet går nu vidare med att ta in intresseanmälningar från de kommunala bolagen och att dubbelkontrollera med de fåtal kommuner, landsting och regioner som ännu inte gjort förstärkta intresseanmälningar. Drygt 70 procent av de som anmält intresse har dessutom uttryckt att man vill ha möjlighet att avropa från samtliga avtal från SKI.

- Vi startar nu nya annonseringar av upphandlingar och avser att successivt under hösten arbeta ikapp den liggande upphandlingsplanen. Det kommer att bli förseningar men vi prioriterar de viktigaste upphandlingarna och hoppas därmed kunna minimera effekten för våra kunder, avslutar Thomas Idermark, VD SKL Kommentus Inköpscentral.

För mer information: Thomas Idermark, VD, 070-53 37 430.

SKL Kommentus AB är en koncern med tre dotterbolag: SKL Kommentus Inköpscentral AB, AffärsConcept AB och SKL Kommentus Media AB. Vi arbetar med affärsstöd och verksamhetsstöd åt offentlig sektor. SKL Kommentus Inköpscentral utför samordnade inköp åt främst kommuner och landsting. AffärsConcept är ett konsultföretag som arbetar med upphandlingsstöd, utbildning och utredning inom inköp och upphandling. SKL Kommentus Media producerar bland annat elektroniska tjänster såsom blanketter och sökbara informationsdatabaser samt tryckta blanketter och böcker.

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.