Pressmeddelanden Visa alla 82 träffar

Media-no-image

e-Arkiv – Välkommen till framtiden

Pressmeddelanden   •   2013-12-19 14:10 CET

Dagens samhälle ställer större krav på digitala tjänster, och e-arkivering möter både privatpersoners såväl som företagens efterfrågan. Implementering av e-Arkiv skapar den moderna basen för demokrati och underlättar tillgången till information. Ta nu tillfället i akt och ta ett stort kliv in i framtiden!

Media-no-image

Högsta förvaltningsdomstolen beslutar att avtal får ingås i upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

Pressmeddelanden   •   2013-12-09 15:32 CET

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har fått besked från Högsta förvaltningsdomstolen om att vi får teckna avtal i upphandlingen Elevdatorer och surfplattor 2012. Därmed upphäver Högsta förvaltningsdomstolen sitt tidigare interimistiska beslut om att stoppa upphandlingen.

Media-no-image

IT-konsulttjänster tillgängliga för över 486 avropande kommuner, landsting, regioner med tillhörande bolag

Pressmeddelanden   •   2013-11-20 15:10 CET

Efter närmare 8000 utvärderade anbud från över 400 unika leverantörer, har 74 leverantörer antagits för att tillgodose Sveriges kommuner, landsting, regioner och tillhörande bolags behov av konsulttjänster inom IT.

Media-no-image

Kammarrätten prövar inte upphandlingen av Elevdatorer och surfplattor

Pressmeddelanden   •   2013-11-19 15:12 CET

Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inte lämna prövningstillstånd till de två leverantörer som ansökt om detta efter förvaltningsrättens dom i SKL Kommentus Inköpscentrals (SKI) upphandling Elevdatorer och surfplattor 2012.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.