Nr77rnds7xhko6kiivl5

Världens längsta lista med julgranstips?

Pressmeddelanden   •   Dec 02, 2016 06:00 CET

Skogssektorns webbportal SkogsSverige ger dig 106 tips för en lyckad jul med gran. Vissa tips har vetenskaplig bakgrund medan andra kommer från praktisk erfarenhet. Det gäller att behandla granen rätt. SkogsSverige har elva sidor med skötselråd, historia och trender, sorter, biologi, miljö och granens gäster, odling och handel. Dessutom har vi en enkät som du kan besvara anonymt.

Pnu2ib0o6jqsv1si9bcz

Skogsentreprenör får ärofyllt pris

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2016 16:41 CEST

Håkan Dunberg, skogsentreprenör i Eksjö, är en förebild som fokuserar på människor, tveckling och lönsamhet i sitt företagande. På tisdag får han mottaga utmärkelsen Guldkvisten ur Hans Majestät Konungens hand.

Lgutzh8fqtr6cqgnfzmh

Claes Fries får ärofyllt skogspris

Pressmeddelanden   •   Apr 07, 2016 14:49 CEST

Claes Fries tilldelas Guldkvisten för att ha säkerställt att många års skogsforskning och tusentals forskares insatser når skogsanställda och intresserade familjeskogsbrukare. Tack vare honom har vi nu den moderna, stora skogsskötselläroboken, Skogsskötselserien. Det är en avgörande insats för att få ut moderna skogsskötselkunskaper i praktiken.

Ner4uu8cvv7vgfogrglo

Första kvinnan att få Greve Carl Bernadottes Skogspris

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2016 14:15 CEST

Birgit Östman har utsetts till årets mottagare av Greve Carl Bernadottes Skogspris. Birgit får priset för att hon har varit starkt drivande i det arbete som gjorde att byggreglerna blev materialneutrala. Därigenom fick trä ett genombrott i stora byggnader. Den 12 april tar hon emot priset av H.M. Konung Carl XVI Gustaf under Skogsnäringsveckans invigningsdag.

Bxetrn2jdelf6175wxuu

Peter Holmgren får utmärkelsen Guldkvisten

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2016 06:00 CET

Idag är det FN:s internationella skogsdag. Dagen firas över hela jordklotet för att uppmärksamma skogarnas betydelse för människan. Peter Holmgren är en av de svenskar som gör mest för att värna skogarnas alla värden på global nivå. Därför tilldelas Göteborgssonen Föreningen Skogens utmärkelse Guldkvisten.

Pke3mwgd9htg8rpebdsb

Välkommen till Ute är inne 2015!

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2015 14:51 CEST

Plats-Lärande-Integration i Linköping den 17-18 september 2015. Konferens om utomhusbaserat lärande med internationell utblick — från idéer till verklighet! Utenavet inbjuder för fjärde gången till konferens om utomhuspedagogik, som hålls i Linköping den 17-18 september, i samarbete med region Öst och Linköpings kommun.

Media no image

Pressinbjudan: Skogens framtid och samhällets sårbarhet - exkursion i brandområdet

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2015 09:53 CEST

Den stora skogsbranden förra året blev en väckarklocka: Ett ändrat klimat får kraftiga effekter på den skog som totalt täcker femtio procent av Sveriges yta. Vi hade hunnit vänja oss vid tanken på kraftigare stormar, men inte på storbränder. Vilka fler utmaningar står vi inför? Risker och möjligheter nagelfars under höstexkursionen Skogsbruk i ett förändrat klimat. Media är välkomna att delta.

Den 16-17 september 2015, drygt ett år efter den katastrofala branden i Västmanland, anordnar Föreningen Skogen i samarbete med forskningsprogrammet Mistra-SWECIA en exkursion i brandområdet med omnejd.

Med brandområdet som fond och branden som utgångspunkt vill vi rikta strålkastarljuset på några av de många frågeställningar som kom upp i brandens spår. Hur kan sektorn och samhället i stort bli bättre på att förhindra och hantera naturkatastrofer? säger Bengt Ek, VD på Föreningen Skogen

Under exkursionen varvas korta föredragningar i fält med diskussioner om frågor som: Hur kommer samhället att förändras och vad är skogens roll? Hur fungerar försäkringen efter en naturkatastrof? Glömmer vi någon stor risk med skogen? Finns det risker och möjligheter vi underskattar? Hur hanterar vi kända risker i skogsbruket? Riksdagspartierna medverkar och första dagen avslutas med en politisk debatt: Vad har staten för roll och ansvar vid naturkatastrofer?

Skogsbranden i sig var en omskakande händelse, men också en påminnelse för skogssektorn och samhället i stort om att vi är sårbara inför klimatförändringar. Det handlar både om förutsättningar fram i tiden och successiva ändringar i risker och risknivåer förknippade med väderrelaterade extrema händelser, säger Markku Rummukainen, programchef för Mistra-SWECIA.

Bland de 120 deltagarna på exkursionen finns representanter från skogsbolag, skogsägarna och berörda myndigheter, men även riksdagspolitiker, forskare samt representanter för försäkringsbolag. Moderatorer är Herman Sundqvist, ordförande Föreningen Skogen och Marie Larsson-Stern, vice ordförande Föreningen Skogen. Exkursionen avslutas med en paneldebatt ledd av Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute

Program och mer information: www.skogen.se/hostexkursion2015 Exkursionen utgår från Sätra Brunn utanför Sala.

Kontakta:

Gunilla Lidén, projektledare höstexkursionen, Föreningen Skogen, 070-237 02 22 gunilla@skogen.en, (för medverkan och praktiska frågor)

Olle Olsson, Research Fellow, Stockholm Environment Institute/Mistra-SWECIA: 073-270 43 06, olle.olsson@sei-international.org(angående innehåll och kontakt med forskare)

Susanna Bruzell, programkoordinator Mistra-SWECIA, 072-502 50 30, susanna.bruzell@cec.lu.se(angående innehåll och kontakt med forskare)


Föreningen Skogen är en ideell samhällsnyttig förening som arbetar för bättre vård av skogarna sedan 1882, www.skogen.se.

Mistra-SWECIA är ett tvärvetenskapligt forskningsprogram, med fokus på klimatförändringar, skogen och skogsbruk, som skapar ny kunskap för beslut om klimatanpassning, www.mistra-swecia.se.


Den stora skogsbranden förra året blev en väckarklocka: Ett ändrat klimat får kraftiga effekter på den skog som totalt täcker femtio procent av Sveriges yta. Vi hade hunnit vänja oss vid tanken på kraftigare stormar, men inte på storbränder. Vilka fler utmaningar står vi inför? Risker och möjligheter nagelfars under höstexkursionen Skogsbruk i ett förändrat klimat. Media är välkomna att delta.

Läs vidare »
Zkzc9na6wdbkzlxpwtnx

Vinnaren i Skogen i Skolans skrivtävling är utsedd!

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2015 15:22 CEST

Martin Widlund, Fredsborgskolan, är första pristagare av Skogen i Skolans skrivtävling 2014-2015. Martin får 5000:- att dela med sina klasskamrater. Motivering: Martin har skrivit en text i jag-perspektiv om skogen med ett målande språk. Han beskriver hur vi reagerar på den brukade skogen som är en viktig källa till produktion, nationell ekonomi och samtidigt hälsa och välbefinnande.

Bx13ygadwk2cc9cej6ss

Gudrunhyggena blev ingen kolbomb

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2015 15:16 CEST

Efter stormen Gudrun förutspåddes kolutsläppen från de nya hyggena bli höga och långvariga. Det varnades för en kolbomb de närmaste 15-20 åren. Redan nu kan forskare slå fast att ungskogarna efter Gudrun åter har börjat binda kol. De nya Gudrunskogarna övergår från läcka till sänka tidigare än man först trodde och kommer innan skogen avverkas på nytt att bidra till en kraftigt positiv kolbalans.

Jqcl7avm2vmjfkio7bbt

Här är årets pristagare!

Pressmeddelanden   •   Mar 31, 2015 14:15 CEST

Varje år uppmärksammar Föreningen Skogen personer som gjort värdefulla insatser för den svenska skogen och skogsbruket. Den 14 april på Skogsnäringsveckans invigningsdag kommer H.K.H. Prins Carl Philip å föreningens vägnar att dela ut Greve Carl Bernadottes Skogspris och hela tre stycken Guldkvistar. Här är årets pristagare!

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd, chefredaktör
  • bengt@skogen.se
  • 08-4121530
  • 070-54 67890
Jägmästare, vd Föreningen Skogen, chefredaktör tidningen SKOGEN.

Om Föreningen Skogen

Föreningen Skogen - för bättre skogar sedan 1882

Skogen i Skolans verksamhet har sedan 1973 bedrivits på skolans villkor och är ett nationellt och regionalt samarbete mellan skogliga intressenter och skolan. Skogen i Skolan har skogliga läromedel som följer förskolans och grundskolans läroplaner och utgår från metodiken utomhuspedagogik. Förutom läromedel har vi också tagit fram övningar, faktablad och ett digitalt nyhetsbrev med verksamhetsaktiviteter och tips. Vi finns också på Facebook och Twitter. Skogen i Skolan har drygt 1000 skolskogar. I skolskogen kan du med skogsägarens tillstånd bygga vindskydd och göra upp lägereld. Skogen i Skolans Regionsamordnare hjälper till att ordna en överenskommelse mellan skolan och skogsägaren. Skogen i Skolans Nationella kansli ansvarar för varumärket, tar fram nya läromedel, deltar i och initierar nationella och internationella samarbeten, tar fram nationella riktlinjer och stöttar de tio regionerna.

SkogsSverige startade i internets barndom 1995 som en gemensam portal för skogssektorn. Här hittar du skoglig fakta, omvärldsbevakande nyheter, ett kalendarium och en frågelåda med över 6000 frågor som besvarats av en expertpanel med ett hundratal experter från skogliga företag, organisationer och myndigheter. SkogsSverige har fem digitala nyhetsbrev med svenska och internationella skogliga nyheter, information från skogliga högskolor och besvarade frågor från frågelådan. Följ SkogsSverige på Facebook och Twitter.

Den ideella Föreningen Skogen samlar Sveriges 8000 mest hängivna skogsbrukare. Vi jobbar i skogen, har egen skog, är tjänstemän eller företagare. Föreningen arbetar sedan 1882 för att Sveriges och världens skogar ska skötas bättre. Det gör vi genom debatt på exkursioner, med användbar facklitteratur, branschtidningen Skogen, rådgivning, folkbildning och opinionsbildning. Föreningen har också en bildbyrå med bilder från skog och skogsbruk: SKOGENbild.
Sedan 2011 ansvarar Föreningen Skogen för Skogen i Skolan, en nationell verksamhet som bedrivits på skolans villkor sedan 1973 och SkogsSverige, en portal för nyheter från hela skogssektorn, fakta om skog och en frågelåda där de skogliga frågorna besvaras av forskare och experter.

Adress

  • Föreningen Skogen
  • Vasagatan 50
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida