Zkzc9na6wdbkzlxpwtnx

Seminarium i Jämtland om utomhuspedagogik - forskning, läromedel och tävling

Pressmeddelanden   •   2014-06-02 16:10 CEST

Måndagen den 9 juni träffar du Anders Szczepanski, enhetschef Nationellt centrum för utomhuspedagogik (NCU) som berättar om forskning och verksamhetsledare Åsa Godeau, som visar Skogen i Skolans nya läromedel. Lärarna Tove Johansson, Marie Wilhelmsson, och Maria Andersson, har ett erfarenhetsutbyte om tävlingen Skogens Mästare för åk 7. Evenemanget sker på Torsta naturbruksgymnasium i Östersund.

Media-no-image

Anmälan är öppen till Skogskollo 2014

Pressmeddelanden   •   2014-05-07 15:15 CEST

Skogskollo för tjejer– Skogskollo är ett sätt att väcka flickors intresse för skogen och ge dem möjlighet att träffa kompetenta kvinnor från olika områden inom skogssektorn, säger Erika Nilsson, verksamhetsledare för Mera Skog i Västerbotten.

För tredje året i rad anordnas Skogskollo där tjejer under tre dagar i augusti får prova på olika aktiviteter med skogen som tema. Målet är att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet i skogsnäringen.

Många olika aktiviteter
På programmet finns allt från att köra skogsmaskin till att skapa med material från skogen och självklart att leka, grilla och umgås med nya vänner. Deltagarna får också möta spännande människor och företag som arbetar med skogen på olika sätt.

Kollot vänder sig till tjejer som börjar årskurs 5, 6 och 7 till hösten.

Skogskollo nu även i Sollefteå
Skogskollo 2014 arrangeras på två ställen, i Västerbotten och i Västernorrland.

– Det är nytt för i år att även Västernorrland anordnar Skogskollo. Det är jättekul att det sprider sig utanför Västerbotten, säger Erika Nilsson.

I Västerbotten hålls kollot i Burträsk. I Västernorrland håller man till i Sollefteå.

Tid: 12-14 augusti 2014 för båda kollona
Anmälan: anmälningsformulär finns på www.skogskollo.se
Sista anmälningsdag: 15 juni

Arrangörer: Skogstekniska klustret, Länsstyrelsen Västerbotten, Mera Skog i Västerbotten, Norra skogsägarna, Skogen i Skolan i Västerbotten och Västernorrland samt Swedbank.


Skogen i Skolan bedrivs på skolans villkor sedan 1973 och är ett nationellt och regionalt samarbete mellan Sveriges skogliga intressenter och skolan. Skogen i Skolan använder utomhuspedagogik som metodik och utgår från förskolans och grundskolans läromedel.

SkogsSverige är en webbplats och med skogliga nyheter, fakta och frågelåda. SkogsSverige har fem digitala nyhetsbrev och vi finns också på Facebook och Twitter.

Föreningen Skogen verkar för bättre vård av skogarna sedan 1882.

För tredje året i rad anordnas Skogskollo där tjejer under tre dagar i augusti får prova på olika aktiviteter med skogen som tema. Målet är att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet i skogsnäringen. I Region Västerbotten hålls kollot i Burträsk och i Region Västernorrland håller man till i Sollefteå. Skogskollot pågår den 12-14 augusti 2014 och sista anmälningsdag är den 15 juni.

Läs vidare »
Zkzc9na6wdbkzlxpwtnx

Skogen i Skolans skrivtävling

Pressmeddelanden   •   2014-04-22 15:54 CEST

Skogen i Skolan i samarbete med Skogsstyrelsen utlyser en skrivtävling för landets elever i år 6-9. Vi vill fortsätta vårt samarbete med skolan och sprida intresse och kunskap om skog. Tävlingen syftar till att ge oss insikt i hur flickor och pojkar ser på skog. Vi hoppas också kunna bidra till ökad måluppfyllelse för skolans undervisning under åren 6-9. Välkomna med era bidrag!

Media-no-image

Pris delas ut till skogens eldsjälar

Pressmeddelanden   •   2014-04-02 17:16 CEST

Nästa vecka uppmärksammar skogsbranschen tre pristagare som har gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna och skogsbruket. 

Greve Carl Bernadottes Skogspris delas ut till Pär Lärkeryd.

Guldkvistar tilldelas Herman Sundqvist och Lennart Henriksson

Skogsvårdsföreningen, Föreningen Skogen utser pristagarna till utmärkelserna, som delas ut av H.M. Konungen under Skogsnäringsveckans högtidliga invigning på Münchenbryggeriet i Stockholm tisdagen den 8 april. Nedan följer motiveringarna.

Pär Lärkeryd: Skogsbruket må ha kommit långt när det gäller hushållning med skogsresursen. Med de mänskliga resurserna är det sämre ställt: Andelen kvinnor i sektorn är besvärande liten. Det är beklagligt på många sätt, för trivseln på arbetsplatserna, ur mänsklig synvinkel, ur ett glesbygdsperspektiv och rent demokratiskt.

Men det är också ett handikapp för företag och offentlig förvaltning att nästan gå miste om hälften av befolkningen som rekryteringsbas. Det tar Pär Lärkeryd fasta på som vd. Hans har fokus på jämställdhet som ett av flera medel för en effektivare organisation snarare än som ett mål i sig. Det kan låta ganska krasst. Men han når målet genom att bygga goda värderingar och skapa mänskligare arbetsplatser. Pär Lärkeryd har visioner, han är en modern ledare, ser människor och deras kompetens. För dem samman.

Pär Lärkeryd är en central förebild för en bransch som vill, men ännu inte har lyckats, att bli jämställd.

Herman Sundqvist: Det händer saker i skogen. Skogsbruket, planterar, dikar, gödslar, gallrar och slutavverkar över 10 000 kvadratkilometer varje år. Självklart har många synpunkter på det vi gör. Somliga vill att det ska göras på andra sätt och åter andra blir bara arga. Det bästa sättet att möta dem alla är att lyssna, reflektera, förklara och ta debatten. Att ställa sig till förfogande i debatten är samtidigt en viktig demokratisk gärning.

De flesta i skogssektorn, särskilt bland dem som har vardagen fylld med konkret skogsbrukande, duckar för utmaningen. Herman Sundqvist tar sig an den fullt ut. Han har etablerat sig som en viktig röst inte minst i miljödebatten och dessutom i en viktig kanal, på nätet. Klart, kunnigt och med fast förankring i både skogsbrukande och naturvård förklarar han en skogsbrukares syn på förvaltningen av naturen och tvingar debatten att lämna slagord och glåpord och i stället gå på djupet, utan att bli tillkrånglad.

Herman Sundqvists insatser har stor betydelse för omvärldens förståelse för skogsbruket.

Lennart Henriksson: Lennart Henriksson, ekolog på Natur & Människa AB, har ett genuint engagemang för skogens vatten.Svenska vattendrags längd motsvarar tiotals varv runt jorden och skogsbruket påverkar dem. Lennart har förstått vikten av hänsyn till alla, stora som små, vattendrag hos alla, stora som små, markägare.

Lennart har bland annat utvecklat blå målklassning som planeringsverktyg i skogsbruket. Det handlar såväl om åtgärder för flodpärlmusslans överlevnad, återskapande av våtmarker som att möjliggöra rika naturupplevelser för människan.

Han är positiv, kunnig, tillgänglig och har en mycket god pedagogiska förmåga, vilket har hjälpt till att förändra beteendet och kunskapsnivån när det gäller vattenfrågorna i hela det svenska skogsbruket.


Skogen i Skolan bedrivs på skolans villkor sedan 1973 och är ett nationellt och regionalt samarbete mellan Sveriges skogliga intressenter och skolan. Skogen i Skolan använder utomhuspedagogik som metodik och utgår från förskolans och grundskolans läromedel.

SkogsSverige är en webbplats och med skogliga nyheter, fakta och frågelåda. SkogsSverige har fem digitala nyhetsbrev och vi finns också på Facebook och Twitter.

Föreningen Skogen verkar för bättre vård av skogarna sedan 1882.

Nästa vecka uppmärksammar skogssverige tre personer som har gjort värdefulla insatser för de svenska skogarna och skogsbruket. Pär Lärkeryd erhåller Greve Carl Bernadottes Skogspris. Guldkvisten tilldelas Herman Sundqvist och Lennart Henriksson. Föreningen Skogen utser pristagarna och utmärkelserna delas ut av H.M Konungen under Skogsnäringsveckans invigning på Münchenbryggeriet den 8 april.

Läs vidare »
Zkzc9na6wdbkzlxpwtnx

Möt Skogen i Skolan i monter T:55 på Förskoledagarna 12-13/3 2014

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 15:40 CET

I monter T:55 träffar du oss på Skogen i Skolans Nationella kansli och Region Mälardalen. Vi kommer att visa vårt läromedel som använder metodiken utomhuspedagogik och är anpassat för förskolans läroplan Lpfö 98. Där kan du följa upp barnens förmågor och mål för utveckling och lärande. Skogen i Skolan finns över hela Sverige sedan 1973.

Zkzc9na6wdbkzlxpwtnx

Träffa Skogen i Skolans Region Östra Götaland och se våra nya läromedel

Pressmeddelanden   •   2014-03-03 16:03 CET

I mars och april kan du träffa Region Östra Götaland och ta del av Skogen i Skolans nya läromedel. Den 4 mars på Inspirationsdag och läromedelsmässa i Kalmar, den 5 mars på Läromedelsmässa på Yllan i Kristianstad. Den 6 mars träffar du oss i Lund, den 26 mars i Norrköping, den 27 mars i Linköping, den 2 april i Helsingborg och den 3 april i Malmö. Välkomna att träffa oss på Skogen i Skolan!

Zkzc9na6wdbkzlxpwtnx

Börja Skolforum med Emilia Fägerstam och Skogen i Skolan!

Pressmeddelanden   •   2013-10-25 10:24 CEST

Träffa Emilia Fägerstam på seminariet "En bättre lärmiljö är nyckeln till framgång" den 28/10. Emilia berättar om utomhusbaserad undervisning som pedagogisk resurs. I vår monter A16:62 får du veta hur du startar en egen skolskog. Den 29/10 berättar Martin Klenz om Skogens Mästare och den 30/10 visar vi våra nya läromedel på seminariet "Nå målen med skogen som klassrum".

Cytifxgmmyi3qtdg42v1

Ut med barnen i skogen!

Pressmeddelanden   •   2013-10-10 18:35 CEST

Skogen i Skolan deltar på Förskolemässan Förskolan i Fokus i Malmö den 15-16 oktober. Vi tipsar om övningar och litteratur lämpliga för förskolebarn och visar på hur det enkelt går att tillverka eget material från skogen. I montern demonstreras också pedagogiska kartor, ett verktyg som gör det enkelt för förskolor i Malmö att hitta till skogen. Välkommen att besöka oss i monter D:10!

Media-no-image

Får pris för insatser i skogen

Pressmeddelanden   •   2013-04-16 05:00 CEST

Fyra pristagare får i dag ta emot utmärkelser för sina insatser för skogen och skogsbruket i Sverige. Under Skogsnäringsveckans öppnande på tisdagen på Norra Latin i Stockholm delas Greve Carl Bernadottes Skogspris ut till Carl Henrik Palmér, Knivsta. Guldkvisten tilldelas Lena Sammeli-Johansson, Hallsberg, Marie S. Arwidson, Stockholm och Ola Lindgren, Östersund.

Pristagare utses av den svenska skogsvårdsföreningen, Föreningen Skogen.

Länk till pressbilder från prisutdelningen finns från eftermiddagen på skogen.se.

Nedan följer motiveringarna.


Carl Henrik Palmér, Knivsta, Areca

Det är lätt att köra på i gamla spår, och ibland blir spåren i skogen för djupa. Få saker är därför viktigare för utvecklingen än att ifrågasätta det som görs och det som sker.

Jägmästaren Carl Henrik Palmér ifrågasätter gamla sanningar och betéenden inom allt från invanda sätt att sköta skogen och hävdvunna ekonomiska tankebanor till skogsbranschens självbild och myter.

Utan att bli polemisk men stilistiskt skickligt lyfter Palmér i branschens egna medier fram världsbilder som sedan länge har undgått att ifrågasättas eller rent av för länge sedan passerat sitt bäst-före-datum. Han prövar den andra vinkeln, den avvikande uppfattningen, lösningen utanför skogsbrukets självpåtagna ramar.

Som obunden fritänkare med kunskap, insikt och intellektuell skärpa får Carl Henrik Palmér skogsbruket att tänka till och tänka om.


Lena Sammeli-Johansson, Hallsberg, Svenska skogsplantor

Varje år sätts över en kvarts miljard plantor i de svenska skogarna. Därmed läggs grunden för välfärden under generationer framåt. Lena Sammeli-Johansson skapar förutsättningarna för detta genom sin hängivenhet för plantproduktion.

Men plantskogen hotas av snytbaggen och kampen mot denna skadegörare har pågått länge. Snytbaggen orsakar varje år skador för hundratals miljoner kronor i svenska planteringar. Utan ett bra snytbaggeskydd kan uppåt hälften av de nyplanterade plantorna skadas så allvarligt av snytbaggegnag att de riskerar att dö.

Under många har insekticider varit lösningen på detta problem. Men sedan några år har alternativa metoder utvecklats som är både effektiva och kostnadseffektiva. Och plantering utan insekticider är nu verklighet.

Lena Sammeli-Johansson har ägnat hela sitt yrkesliv åt framtidens skogar. Hon har med bred och djup kunskap varit en stark motor för att driva den tekniska utvecklingen och för att ta fram ett giftfritt skydd mot snytbaggar.

Lena har haft stor betydelse för återväxten i Sverige och för utvecklingen mot ett giftfritt skogsbruk.


Marie S. Arwidson, Stockholm, Skogsindustrierna

En vital skogsnäring har mycket att bidra med till samhället - från arbetsplatser i det lilla samhället över bidrag till nationalhushållet och ända till global utveckling såväl ekonomiskt som vad gäller klimatet.

Men skogsnäringen behöver rätt villkor för att kunna utvecklas och vara så vital årtionde efter årtionde. Marie S Arwidson har under hela sitt yrkesverksamma liv stått på barrikaderna för den svenska och europeiska skogsnäringen. Konkurrenskraft, kompetens och innovation är tre grundpelare som hon outtröttligt slåss för och ingen beslutsfattare eller opinionsbildare i och utanför landet har kunnat komma i hennes närhet utan att få ta del av den outsinliga energi med vilken hon förklarar villkoren för en vital skogsnäring – och vad den betyder för människan, landet och världen.

Marie S Arwidson har haft en stor betydelse för skogsnäringens möjlighet att ge ett så stort bidrag till ett gott samhälle som den gör i dag.


Ola Lindgren, Östersund, OL Inventering

Tanken om ett medvetet arbete för hållbar utveckling tillskrivs ofta Brundtlandkommissionen och 1980-talet. I svenskt skogsbruk har frågan varit levande åtminstone sedan senare delen av 1800-talet. Skörda ett träd, plantera tre. Sverige blev också under 1900-talet en av världens ledande nationer inom området skogshushållning.

En av de främsta bärarna av denna tradition är Ola Lindgren som ägnar sitt liv åt utveckling av metoder för skogsindelning, alltså inventering och planering. Hans arbete ligger bakom en stor del av det svenska skogsbrukets förvaltning av skogens virkestillgångar. Han ger därmed ett viktigt bidrag till att skogarna utvecklas och växer till så att varje generation skogsbrukare kan lämna efter sig mer än de tog över.

Olas arbete med att utveckla det så kallade Indelningspaketet som används i detta sammanhang stannar inte vid arbetet med dess solida kärna utan han har fortsatt med att hjälpa företagen med att ta dem i bruk.

Ola Lindgren har stor betydelse för skogshushållningen i Sverige.


För bättre vård av skogarna sedan 1882.

Fyra skogsmänniskor får i dag ta emot utmärkelser för sina insatser för skogen och skogsbruket i Sverige. Under Skogsnäringsveckans öppnande på tisdagen på Norra Latin i Stockholm delas Greve Carl Bernadottes Skogspris ut till Carl Henrik Palmér, Knivsta. Guldkvisten tilldelas Lena Sammeli-Johansson, Hallsberg, Marie S Arwidson, Stockholm och Ola Lindgren, Östersund.

Läs vidare »
Ojnhkedkwgmv3zcf9huda

Göran Persson och Eskil Erlandsson på Föreningen Skogens höstexkursion

Pressmeddelanden   •   2012-08-17 08:41 CEST

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson och Sveaskogs ordförande Göran Persson medverkar i Föreningen Skogens höstexkursion. Exkursionen äger rum den 22- 23 augusti i Katrineholmstrakten och är ett forum för intressenter i skogssektorn att debattera aktuella frågeställningar och intressekonflikter. Vi avslutar med en politikerdebatt med Riksdagspolitiker från Miljö- och Jordbruksutskottet.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Vd, chefredaktör
  • bengt@skogen.se
  • 08-4121530
  • 070-54 67890
Jägmästare, vd Föreningen Skogen, chefredaktör tidningen SKOGEN.

Om Föreningen Skogen

Föreningen Skogen - för bättre skogar sedan 1882

Skogen i Skolans verksamhet har sedan 1973 bedrivits på skolans villkor och är ett nationellt och regionalt samarbete mellan skogliga intressenter och skolan. Skogen i Skolan har skogliga läromedel som följer förskolans och grundskolans läroplaner och utgår från metodiken utomhuspedagogik. Förutom läromedel har vi också tagit fram övningar, faktablad och ett digitalt nyhetsbrev med verksamhetsaktiviteter och tips. Vi finns också på Facebook och Twitter. Skogen i Skolan har drygt 1000 skolskogar. I skolskogen kan du med skogsägarens tillstånd bygga vindskydd och göra upp lägereld. Skogen i Skolans Regionsamordnare hjälper till att ordna en överenskommelse mellan skolan och skogsägaren. Skogen i Skolans Nationella kansli ansvarar för varumärket, tar fram nya läromedel, deltar i och initierar nationella och internationella samarbeten, tar fram nationella riktlinjer och stöttar de tio regionerna.

SkogsSverige startade i internets barndom 1995 som en gemensam portal för skogssektorn. Här hittar du skoglig fakta, omvärldsbevakande nyheter, ett kalendarium och en frågelåda med över 6000 frågor som besvarats av en expertpanel med ett hundratal experter från skogliga företag, organisationer och myndigheter. SkogsSverige har fem digitala nyhetsbrev med svenska och internationella skogliga nyheter, information från skogliga högskolor och besvarade frågor från frågelådan. Följ SkogsSverige på Facebook och Twitter.

Den ideella Föreningen Skogen samlar Sveriges 8000 mest hängivna skogsbrukare. Vi jobbar i skogen, har egen skog, är tjänstemän eller företagare. Föreningen arbetar sedan 1882 för att Sveriges och världens skogar ska skötas bättre. Det gör vi genom debatt på exkursioner, med användbar facklitteratur, branschtidningen Skogen, rådgivning, folkbildning och opinionsbildning. Föreningen har också en bildbyrå med bilder från skog och skogsbruk: SKOGENbild.
Sedan 2011 ansvarar Föreningen Skogen för Skogen i Skolan, en nationell verksamhet som bedrivits på skolans villkor sedan 1973 och SkogsSverige, en portal för nyheter från hela skogssektorn, fakta om skog och en frågelåda där de skogliga frågorna besvaras av forskare och experter.

Adress

  • Föreningen Skogen
  • Vasagatan 50
  • 111 81 Stockholm
  • Vår hemsida