​Väderstationer i skogen ska hindra bränder

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2020 08:20 CEST

Skogsbrukets lönsamhet föll 2019

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2020 14:00 CEST

Tydligare spelregler för affärer inom skogsentreprenad

Pressmeddelanden   •   Jun 03, 2020 13:00 CEST

Martin Holmgren ny ordförande i Skogforsk

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 08:00 CEST

Fjärrstyrda skogsmaskiner tar nytt kliv med 5G-teknik

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 06:00 CEST

Skogforsk tar ännu ett kliv i utvecklingen av fjärrstyrda skogsmaskiner. Med ett anslag på 1,2 miljoner kronor från Troëdssons forskningsfond ska 5G-baserad telekommunikation testas. Tanken är att tillfälliga, lokala, privata 5G-nät ska kunna sättas upp i direkt anslutning till avverkningstrakter i skogen. I testerna ska Skogforsk även jämföra 5G med befintlig 4G- respektive WiFi-teknik.

Utvecklar fjärrstyrda lastare för virkesterminaler

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2019 07:33 CET

​Fjärrstyrda virkeslastare kan effektivisera arbetet på virkesterminaler. Skogforsk arbetar nu i ett projekt där målet är att samma operatör ska kunna styra lastning och lossning på flera terminaler. Projektet startade den 1 november och är ett samarbete mellan Skogforsk, Volvo, SCA, Mittuniversitetet, Biometria och Telia.

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2019 11:04 CEST

​En halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Men oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om kostnaderna leder till att åtgärderna inte utförs, visar en studie från Skogforsk. Följden blir att naturvärden går förlorade och en viktig biomassaresurs inte används. Skogforsk presenterar nu rekommendationer för att underlätta NS-åtgärder.

Se skogsmaskinen styras med tv-spelskontroll

Nyheter   •   Okt 10, 2019 08:20 CEST


Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan fjärrstyras. Målet är att föraren ska kunna köra maskinen lika bra som vanligt, men på distans. Som ett första steg styrs nu skotaren med en Xbox-kontroll.

En skogsmaskin som styrs från kontoret är målet för Skogforsks nya stora forskningssatsning på framtidens skogsteknik – Troëdsson Forestry Teleoperation Lab. Genom fjärrstyrning skulle maskinförarjobbet bli attraktivt för betydligt fler människor i framtiden, vilket är en av huvudanledningarna till satsningen.

Inom kort kommer ett kontor med tv-skärmar och reglage att finnas i anslutning till testbanan. Men redan nu fjärrstyrs prototypskotaren med en tv-spelskontroll, som du kan se i filmen.

Projektet genomförs tillsammans med Voysys, som är experter på bildbehandling och bildströmmar. Finansieringen kommer till stor del från Stiftelsen Nils och Dorthi Troëdssons forskningsfond.

Skogforsk utvecklar just nu en skotare som kan fjärrstyras. Målet är att föraren ska kunna köra lika bra som vanligt, men på distans. Som ett första steg styrs nu maskinen med en Xbox-kontroll.

Läs vidare »

Podd om älgen och dess matvanor

Nyheter   •   Okt 02, 2019 08:42 CEST

I Sverige finns runt 350 000 älgar, vilket ger oss den tätaste älgstammen i världen. Varje år skjuts runt 80-90 000 av dessa. Älgens bete kostar skogsbruket en halv till en miljard årligen, så det är med andra ord upplagt för diskussion mellan skogsbruket och jägarintressen om regleringen av älgstammen. I det senaste avsnittet av vår podcast reder vi ut älgfrågan med ett vetenskapligt perspektiv.

Plantval tall – välj från både Sverige och Finland

Nyheter   •   Sep 17, 2019 08:45 CEST

Webbverktyget Plantval omfattar nu även förädlade plantor från finska tallfröplantager. Skogsägare kan därmed hitta rätt tallplantor, odlade ur plantagefrö från både Sverige och Finland. Plantval finns fritt tillgängligt på Skogforsk.se och Skogskunskap.se och hjälper till att välja rätt plantor inför skogsplantering.

Kontaktpersoner 83 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Skogforsk
  • mauytsuy.ozestheelikiulgs@ljskhcogogfojhrsthk.musezd
  • +46-70-567 76 25

Om Skogforsk

Skogforsk - leder hållbar utveckling

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Skogforsk utvecklar kunskaper, tjänster och produkter som ökar hållbarheten i brukandet av skogen, till nytta för samhället.

Adress

  • Skogforsk
  • Skogforsk, Uppsala Science Park
  • 75183 Uppsala
  • Sverige
  • Vår hemsida