Skip to main content

Ulf Sikström

SkogD - Skogsskötsel och skogsproduktion

Kontaktperson

  • ulf.sikstrom@skogforsk.se
  • 018-18 85 52
  • 070- 638 85 52

Skogsskötsel och skogsproduktion är de övergripande ämnesområden som jag jobbar inom. Det innefattar bl.a. föryngrings- och växtnäringsfrågor (exv. effekter av N-gödsling/-nedfall, kalkning och asktillförsel). Några exempel på projekt som jag ansvarar för är: ”Överlevnad och tillväxt hos tall angripen av Gremmeniella abietina”; ”Asktillförsel på dikad torvmark – skogsproduktion och miljöeffekter”; "Långsiktiga tillväxteffekter på skogsproduktion av aska och kalk".

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera