Skip to main content

Gunnar Svenson

Ordförande VSG, forskare Skogforsk - Ordförande VSG, forskare Skogforsk

Kontaktperson

  • guzcnuwwnnpkdyar.svensonshocqryfyslm@sryxlfqmnehpbplojmvkogfokorsk.se lx
  • 018-18 85 69
  • 070-598 85 69

Gunnar Svenson är forskare på Skogforsk, och ordförande i VSG, Samverkans-gruppen för transportteknik.

Arbetar i ESS - Bränsleprogrammet med systemanalys för GROT. Har samordningsansvaret för GROT-frågor inom programmet. Arbetar även med vägfrågor både på uppdrag och genom Kunskap Direkt Vägar. Genomför processkartläggningar som ett led i verksamhetsutveckling. Ordförande i VSG, Samverkansgruppen för vidaretransport. Håller kurser i presentationsteknik och genomför provföreläsningar och krisgruppsövningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera