Skip to main content

Taggar

forskning

utbildning

skogsbruk

skogsbruk 48 skog 25 skogsmaskin 21 forskning 20 skogsbränsle 19 avverkning 19 transport 17 virke 15 grot 10 skogsteknik 9 skogsskötsel 9 utbildning 8 markskador 8 skogsvård 7 maskinteknik 7 gallring 7 skotare 7 förädling 6 föryngring 6 plantor 6 teknik 6 avlägg 6 plantering 6 energi 5 drivning 5 avtal 4 planering 4 transporter 4 naturvård 4 väg 4 innovation 4 skogsträdsförädling 4 virkesfordon 4 klenträd 4 biologisk mångfald 4 trafiksäkerhet 4 produktivitet 4 ettdemo 3 hållbarhet 3 skotning 3 webb 3 ekonomi 3 lastbil 3 ungskog 3 arbetsmiljö 3 kommunikation 3 lövträd 3 poppel 3 markberedning 3 röjning 3 hybridasp 3 vatten 3 logistik 3 sågverk 3 gödsling 3 skördare 3 entreprenad 3 vägar 2 bränsleförbrukning 2 mätning 2 sundsvall 2 klimat 2 st-fordon 2 skonsamhet 2 tillväxt 2 vd 2 produktion 2 slutavverkning 2 naturhänsyn 2 maskin 2 bränsle 2 utvecklingskonferens 2 biobränsle 2 tall 2 entreprenör 2 sådd 2 optimering 2 kulturlämningar 2 värmeverk 2 koldioxidutsläpp 2 uppföljning 2 trädslag 2 vilt 2 viltskador 2 maskiner 2 skogsforskning 2 flis 2 lövskog 2 skador 2 förnybar råvara 2 miljö 2 stubbar 2 hänsyn 2 skogsskada 2 konferens 2 bestämmelser 2 järnväg 2 bränslehantering 1 led 1 flistugg 1 fjärranalysdata 1 trafiksäker 1 fjärranalys 1 kundportal 1 våg 1 skogsplantor 1 skogforsk 1 sågmotor 1 kapsprickor 1 insekticider 1 snytbagge 1 bandvagn 1 ask 1 affärsrelationer 1 miljöhänsyn 1 transportforskning 1 grip 1 flistuggar 1 trafikregler 1 skogsentreprenör 1 ett-projektet 1 virkestransport 1 sajter 1 massabruk 1 bränsleåtgång 1 växtförädling 1 skogsbränsle; bioenergi; konferens; skog; skogforsk 1 nyckelbiotop 1 generell hänsyn 1 vatten. 1 bränselförbrukning 1 reco 1 skogsskador 1 drivare 1 virkesmätning 1 skogsbrand 1 biodiversitet 1 logisti 1 avverkningsanmälan 1 körskador 1 sektionsgallring 1 skogvård 1 kontinuitetsskogsbruk 1 aerodynamik 1 forksning 1 skosgbruk 1 kunskap direkt 1 allmänna vägar 1 timmerbil 1 skogstransport 1 kunskapskommunikation 1 färila 1 kunskapswebb 1 bränning 1 genförvaltning 1 buntning 1 aptering 1 plantval 1 virkesflöde 1 skogsentreprenad 1 fornlämninar 1 skogsenergi 1 virkes 1 Naturhäsnyn 1 rekrytering 1 mobil 1 data 1 bränslesnål 1 diesel 1 mobiltelefon 1 jönköping 1 storm 1 utveckling 1 sjukdomar 1 laser 1 ekologi 1 kurs 1 möten 1 bredband 1 affärsidéer 1 sortiment 1 entreprenörer 1 al 1 tåg 1 maskinentreprenör 1 mässa 1 sajt 1 informationssystem 1 ergonomi 1 entreprenörsskap 1 affärer 1 elmia wood 1 produktutveckling 1 personal 1 lönsamhet 1 militär 1 intranät 1 utflyktsmål 1 pappersbruk 1 kunskap 1 trä 1 ljus 1 effektivitet 1 belysning 1 förnybar energi 1 rss 1 strategi 1 terminal 1 automation 1 träd 1 hälsingland 1 transportfordon 1 hållbart 1 kulturmiljö 1 kulturmiljövård 1 jordbruk- och skogsbruk 1 bioenergi 1 fornlämningar 1 älg 1 demonstration 1 stolar 1 skogs 1 konkurrenskraft 1 produkter 1 snabbväxare 1 nyhetsbrev 1 kunskaper 1 gener 1 laserscanning 1 skogsägare 1 kulturminnesvård 1 svamp 1 gran 1 mallar 1 skogselmia 1 oljeförbrukning 1 skogsodling 1 feromoner 1 lyckseleöverenskommelsen 1 stanford 1 diameter 1 skogsbruksplan 1 invers 1 rotröta 1 stubbe 1 hydraulik 1 massaved 1 terminalhantering 1 Standards 1 matarhjul 1 flerträdshantering 1 granfrö 1 fröplantager 1 leverantörsportalen 1 grotuttag 1 förröjning 1 grotanpassning 1 underväxt 1 älgbete 1 gallra 1 Visa alla taggar

Senaste nytt

Ökad satsning på grön omställning

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2018 09:28 CET

Forskningsrådet Formas och skogsnäringen ökar anslaget till Skogforsk med sex miljoner kronor till 92 miljoner per år. – Det är glädjande att staten genom Formas nu väljer att satsa ännu mer på Skogforsk tillsammans med branschen, säger institutets styrelseordförande Göran Örlander. Det ligger rätt i tiden – förväntningarna på skogen ökar när vi nu ställer om till en hållbar bioekonomi.

Brandberedskap i skogen gav resultat

Brandberedskap i skogen gav resultat

Pressmeddelanden   •   Okt 25, 2018 09:20 CEST

Skogsbranschen är framgångsrik i arbetet mot skogsbränder till stor del tack vare de branschgemensamma riktlinjerna. Trots den extremt torra sommaren orsakades bara en procent av bränderna av skogsmaskiner. Men beredskapen kostade branschen en halv miljard, visar en analys från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.

Caroline Rothpfeffer ny kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk

Caroline Rothpfeffer ny kommunikations- och hållbarhetschef på Skogforsk

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 07:30 CEST

Caroline Rothpfeffer tillträder den 1 februari 2019. Hon är 47 år och kommer närmast från en tjänst som hållbarhetschef med fokus på skogsfrågor och kommunikation kring skog och skogsbruk på BillerudKorsnäs. Tjänsten som kommunikations- och hållbarhetschef är nyinrättad för att integrera kommunikation och hållbarhet, som är prioriterade områden i Skogforsks strategi.

Låg frekvens av tillväxtstörningar i sydsvenska tallföryngringar

Låg frekvens av tillväxtstörningar i sydsvenska tallföryngringar

Pressmeddelanden   •   Aug 23, 2018 13:00 CEST

Undersökningar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visar att dubbla eller flera toppskott förekommer i liten omfattning. Detsamma gäller förekomst av höstskott och toppskott med onormalt många knoppar.

Flis av Flis – nytt verktyg i Skogskunskap

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 10:11 CEST

Med webbverktyget Flis av Flis i Skogskunskap kan skogsägare räkna ut hur mycket skogsbränsle som går att ta ut i ett bestånd, men också vilka konsekvenser uttaget får för beståndets tillväxt och ekonomi.

Ny GIS-modell placerar avläggen rätt

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 11:00 CET

Att hitta lämpliga avläggsytor för virke är mycket viktigt vid avverkning. Skogforsk har nu utvecklat en GIS-modell som visar var avläggen kan placeras på bästa sätt. Träffsäkerheten i utvärderingar var uppemot 90 procent.

Skogforsk leder utredning som ska ge svar om skadade tallar

Skogforsk leder utredning som ska ge svar om skadade tallar

Pressmeddelanden   •   Jan 17, 2018 08:47 CET

Tallplantor med flera toppskott och ett busklikt utseende har de senaste åren orsakat oro och spekulationer om orsaken. Rapporter kommer främst från östra Götaland. Nu ska Skogforsk med hjälp av andra experter reda ut vad som egentligen har hänt.

Går det att bedriva skogsbruk och bevara höga naturvärden?

Nyheter   •   Dec 18, 2017 09:51 CET

Med en nya 360-film tar vi skogen till staden. Följ med oss till en gammal tallskog där vi söker svar på frågan; går det att bedriva skogsbruk och samtidigt bevara höga naturvärden?  

Klonsammansättningen i rotskottsföryngringar med hybridasp förändras över tiden

Klonsammansättningen i rotskottsföryngringar med hybridasp förändras över tiden

Pressmeddelanden   •   Dec 14, 2017 13:00 CET

Antalet kloner av hybridasp minskar med tiden när man bygger nästa generation på rotskott. För att inte drabbas hårt av angrepp som slår särskilt hårt mot några av klonerna bör man använda ett större antal kloner från början. I alla fall om rotskottsföryngring ska användas i flera generationer.

Ledtiderna för miljöprövning kan kortas

Ledtiderna för miljöprövning kan kortas

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2017 09:00 CET

Långsamma miljöprövningar för bergtäkter kan vara negativa för den regionala utvecklingen, men också för miljön. En tidsgräns och central koordinering kan minska problemet, visar en undersökning från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.

Entreprenörer upplever brister i traktdirektiven

Entreprenörer upplever brister i traktdirektiven

Pressmeddelanden   •   Dec 06, 2017 08:44 CET

Utebliven förröjning och dåligt planerade avlägg utgör de största bristerna inför en avverkning, enligt ett åttiotal intervjuade entreprenörer.

Standardmallar kan förbättra traktdirektiven

Standardmallar kan förbättra traktdirektiven

Pressmeddelanden   •   Nov 30, 2017 08:45 CET

Om traktdirektivet följer standardiserade mallar, kan både kvaliteten och prestationen i skogsbruksåtgärderna bli bättre. Det anser Skogforsk efter att ha analyserat 180 traktdirektiv från nio skogsföretag.

Förädlad tall behöver ny tillväxtfunktion

Pressmeddelanden   •   Nov 16, 2017 07:00 CET

De funktioner som skattar höjdtillväxt i ungskog bygger enbart på data från oförädlade träd. Det räcker för granen – men inte för tallen.

Skogens beställare ser ljust på entreprenadbranschen

Pressmeddelanden   •   Nov 10, 2017 09:00 CET

Skogforsk har kartlagt hur beställarna av skogstjänster ser på entreprenadbranschen. Där finns en tro på framtiden, men också insikter om risker och utmaningar – insikter som delas av skogsentreprenörerna själva.

Gallra i mobilen med Gallringsplan

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2017 07:00 CET

Med det nya programmet Gallringsplan går det lika bra att räkna på gallringen i skogen som hemma vid datorn. Gallringsplan är en vidareutveckling av programmet Ingvar

Skogsbrukets kostnader fortsätter att öka

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2017 07:00 CEST

Under 2016 ökade skogsbrukets kostnader med 2 procent, huvudsakligen i norra Sverige. "Den långsiktiga trenden är att skogsbrukets ekonomiska marginal pressas allt mer", säger professor Rolf Björheden vid Skogforsk.

Både samhälle och skogsbruk blir vinnare med mer skogsgödsling

Både samhälle och skogsbruk blir vinnare med mer skogsgödsling

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 09:00 CEST

Mer skogsgödsling är en bra investering för både samhället och enskilda skogsbrukare. Gödsling av rätt bestånd binder koldioxid och ger god avkastning.

Fler vill samarbeta med Skogforsk

Pressmeddelanden   •   Jul 06, 2017 16:00 CEST

Vida, Cintoq, Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp och Växjö Energi har tecknat nya partneravtal med Skogforsk vilket ökar Skogforsks möjligheter att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart skogsbruk till nytta för hela samhället.

Smart karta kan förbättra markberedningen

Pressmeddelanden   •   Maj 15, 2017 12:13 CEST

En pilotstudie från Skogforsk visar att markberedningen kan bli effektivare och skonsammare när förarna redan på planeringsstadiet ser var hindren finns, i form av till exempel stora lutningar och fuktig mark.

Nya riktlinjer ska förebygga bränder i skogen

Nya riktlinjer ska förebygga bränder i skogen

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2017 09:00 CEST

Skogsbruket har tillsammans med myndigheter och räddningstjänst tagit fram nya riktlinjer som ska minska risken för oönskade skogsbränder till följd av skogsarbete.