Skip to main content

Taggar

forskning

utbildning

skogsbruk

​Utveckling av aggregat för klenträdsavverkning
Nytt rådgivningsmaterial om blandskog

Nytt rådgivningsmaterial om blandskog

Nyheter   •   Mar 18, 2019 09:47 CET

Nu släpps en ny sektion på webbplatsen Skogskunskap, som beskriver blandskogens för- och nackdelar samt hur blandskogar kan skötas under olika faser. Sektionen kompletteras med två nya filmer om blandskogsskötsel. Materialet har tagits fram i samarbete med Skogsstyrelsen. – Vi kan väldigt lite om skötsel av blandskog i Sverige. Vi behöver lära oss mer om det, säger Johan Sonesson, Skogforsk.

Lastbilarnas utsläpp kan minskas

Lastbilarnas utsläpp kan minskas

Nyheter   •   Mar 01, 2019 11:09 CET

Trafikverket släppte i början av veckan en utredning som slog fast att utsläppen från lastbilstrafiken ökat och att något måste göras för att vända trenden. Svenskt skogsbruk har, med hjälp av forskning från Skogforsk, länge legat i framkant för effektiva transporter och logistiklösningar. Utsläppen skulle kunna minska betydligt om tyngre fordon tilläts. Och mer forskning är på gång.

Förarstöd krävs för att låsa upp skogsmaskinernas potential

Förarstöd krävs för att låsa upp skogsmaskinernas potential

Nyheter   •   Dec 17, 2018 11:00 CET

Skogforsk har genomfört en studie av fem stora slutavverkningsskördare. Studien presenteras i sin helhet inom kort, men redan nu kan sägas att samtliga ekipage uppnådde en mycket hög prestation, nästan dubbelt så hög som medelföraren förväntas prestera. Det ger en indikation om att det nu behövs utvecklas förarstöd för att potentialen hos dagens avancerade maskiner ska kunna utnyttjas fullt ut.

Tre miljoner till kunskap om rent vatten

Tre miljoner till kunskap om rent vatten

Nyheter   •   Dec 14, 2018 08:40 CET

​Formas har beviljat tre miljoner till projektet ”Vårt gemensamma vatten”. Syftet med projektet är att sprida kunskap om träd och grödors betydelse för vår tillgång till rent vatten i framtiden. Ett av huvudresultaten kommer att bli en film som i olika versioner riktar sig till beslutsfattare, skolor och allmänhet i både Sverige och Europa.

Går det att bedriva skogsbruk och bevara höga naturvärden?

Nyheter   •   Dec 18, 2017 09:51 CET

Med en nya 360-film tar vi skogen till staden. Följ med oss till en gammal tallskog där vi söker svar på frågan; går det att bedriva skogsbruk och samtidigt bevara höga naturvärden?  

First field trials with the low impact OnTrack forwarder

First field trials with the low impact OnTrack forwarder

Nyheter   •   Apr 04, 2017 11:35 CEST

The PRINOTH track technology has been successfully adapted and installed into a PONSSE Buffalo forwarder chassis. The machine is now undergoing the initial tests on Skogforsks vibration track outside Uppsala in Sweden. This concept machine is an important platform for refining the tracked forwarder concept.

Effektivare virkestransporter på väg

Nyheter   •   Okt 04, 2016 15:28 CEST

Från och med 2017 tillåts timmerbilar på 74 ton på svenska vägar. Skogforsk har utvärderat de större fordonen sedan 2009 och konstaterat sänkta utsläpp, bättre trafiksäkerhet och mindre vägslitage.