Skip to main content

Taggar

forskning

utbildning

skogsbruk

skogsbruk 55 forskning 28 skog 25 skogsmaskin 21 avverkning 19 skogsbränsle 19 transport 16 virke 15 grot 10 skogsteknik 9 skogsskötsel 9 maskinteknik 8 utbildning 8 teknik 8 markskador 8 förädling 7 gallring 7 skogsvård 7 skotare 7 avlägg 6 föryngring 6 plantor 6 plantering 6 biologisk mångfald 5 naturvård 5 drivning 5 energi 5 produktivitet 4 arbetsmiljö 4 klimat 4 planering 4 skogsträdsförädling 4 ekonomi 4 innovation 4 trafiksäkerhet 4 klenträd 4 hållbarhet 4 virkesfordon 4 väg 4 transporter 4 avtal 4 vatten 3 maskin 3 ungskog 3 sågverk 3 skördare 3 tall 3 logistik 3 lastbil 3 maskiner 3 entreprenad 3 poppel 3 gödsling 3 hybridasp 3 hänsyn 3 röjning 3 ettdemo 3 markberedning 3 webb 3 skotning 3 lövträd 3 kommunikation 3 trädslag 2 tillväxt 2 kulturlämningar 2 koldioxidutsläpp 2 skogsskada 2 bränsle 2 järnväg 2 bestämmelser 2 optimering 2 miljö 2 sådd 2 lönsamhet 2 bränsleförbrukning 2 natur 2 värmeverk 2 uppföljning 2 st-fordon 2 skonsamhet 2 entreprenör 2 vd 2 utvecklingskonferens 2 biobränsle 2 skogsforskning 2 automation 2 slutavverkning 2 naturhänsyn 2 viltskador 2 stubbar 2 vilt 2 lövskog 2 flis 2 produktion 2 mätning 2 sundsvall 2 konferens 2 förnybar råvara 2 skador 2 vägar 2 gallra 1 bränslehantering 1 led 1 flistugg 1 fjärranalysdata 1 trafiksäker 1 fjärranalys 1 kundportal 1 våg 1 skogsplantor 1 skogforsk 1 sågmotor 1 kapsprickor 1 insekticider 1 snytbagge 1 bandvagn 1 ask 1 affärsrelationer 1 skogsstyrelsen 1 miljöhänsyn 1 transportforskning 1 grip 1 flistuggar 1 trafikregler 1 skogsentreprenör 1 ett-projektet 1 virkestransport 1 sajter 1 massabruk 1 bränsleåtgång 1 växtförädling 1 skogsbränsle; bioenergi; konferens; skog; skogforsk 1 nyckelbiotop 1 generell hänsyn 1 vatten. 1 bränselförbrukning 1 reco 1 skogsskador 1 drivare 1 virkesmätning 1 skogsbrand 1 biodiversitet 1 logisti 1 avverkningsanmälan 1 körskador 1 sektionsgallring 1 skogvård 1 kontinuitetsskogsbruk 1 aerodynamik 1 forksning 1 skosgbruk 1 kunskap direkt 1 allmänna vägar 1 timmerbil 1 skogstransport 1 kunskapskommunikation 1 färila 1 kunskapswebb 1 bränning 1 genförvaltning 1 buntning 1 aptering 1 plantval 1 virkesflöde 1 skogsentreprenad 1 c02 1 fornlämninar 1 skogsenergi 1 virkes 1 rekrytering 1 mobil 1 data 1 koldioxid 1 bränslesnål 1 diesel 1 mobiltelefon 1 jönköping 1 storm 1 utveckling 1 sjukdomar 1 laser 1 ekologi 1 kurs 1 möten 1 bredband 1 affärsidéer 1 sortiment 1 entreprenörer 1 al 1 tåg 1 maskinentreprenör 1 mässa 1 sajt 1 informationssystem 1 statistik 1 ergonomi 1 entreprenörsskap 1 affärer 1 elmia wood 1 produktutveckling 1 personal 1 militär 1 intranät 1 utflyktsmål 1 pappersbruk 1 kunskap 1 arbetsmarknad 1 trä 1 ljus 1 effektivitet 1 belysning 1 förnybar energi 1 rss 1 strategi 1 terminal 1 växthuseffekt 1 träd 1 hälsingland 1 transportfordon 1 hållbart 1 kulturmiljö 1 kulturmiljövård 1 jordbruk- och skogsbruk 1 bioenergi 1 fornlämningar 1 älg 1 demonstration 1 stolar 1 skogs 1 konkurrenskraft 1 produkter 1 snabbväxare 1 nyhetsbrev 1 kunskaper 1 gener 1 insekter 1 laserscanning 1 skogsägare 1 kulturminnesvård 1 svamp 1 gran 1 mallar 1 skogselmia 1 oljeförbrukning 1 skogsodling 1 feromoner 1 lyckseleöverenskommelsen 1 stanford 1 diameter 1 skogsbruksplan 1 invers 1 rotröta 1 stubbe 1 hydraulik 1 massaved 1 terminalhantering 1 Standards 1 matarhjul 1 flerträdshantering 1 tech 1 granfrö 1 fröplantager 1 leverantörsportalen 1 grotuttag 1 förröjning 1 grotanpassning 1 underväxt 1 älgbete 1 Visa alla taggar
Martin Holmgren ny ordförande i Skogforsk

Martin Holmgren ny ordförande i Skogforsk

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2020 08:00 CEST

Fjärrstyrda skogsmaskiner tar nytt kliv med 5G-teknik

Fjärrstyrda skogsmaskiner tar nytt kliv med 5G-teknik

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 06:00 CEST

Skogforsk tar ännu ett kliv i utvecklingen av fjärrstyrda skogsmaskiner. Med ett anslag på 1,2 miljoner kronor från Troëdssons forskningsfond ska 5G-baserad telekommunikation testas. Tanken är att tillfälliga, lokala, privata 5G-nät ska kunna sättas upp i direkt anslutning till avverkningstrakter i skogen. I testerna ska Skogforsk även jämföra 5G med befintlig 4G- respektive WiFi-teknik.

Utvecklar fjärrstyrda lastare för virkesterminaler

Utvecklar fjärrstyrda lastare för virkesterminaler

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2019 07:33 CET

​Fjärrstyrda virkeslastare kan effektivisera arbetet på virkesterminaler. Skogforsk arbetar nu i ett projekt där målet är att samma operatör ska kunna styra lastning och lossning på flera terminaler. Projektet startade den 1 november och är ett samarbete mellan Skogforsk, Volvo, SCA, Mittuniversitetet, Biometria och Telia.

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Brist på skötsel hotar skogens naturvärden

Pressmeddelanden   •   Okt 24, 2019 11:04 CEST

​En halv miljon hektar skog behöver naturvårdande åtgärder för att bevara den biologiska mångfalden. Men oro för kritik, tidsbrist och osäkerhet om kostnaderna leder till att åtgärderna inte utförs, visar en studie från Skogforsk. Följden blir att naturvärden går förlorade och en viktig biomassaresurs inte används. Skogforsk presenterar nu rekommendationer för att underlätta NS-åtgärder.

Attraktivare skogsarbete med spelteknik

Attraktivare skogsarbete med spelteknik

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2019 07:45 CEST

Skogsbruket hotas av brist på maskinförare inom en nära framtid. För att motverka det kan delar av lösningen vara att kunna erbjuda mindre påfrestande jobb och att skynda på inskolningen av nya förare. Skogforsks studier visar att kranspetsstyrning, med teknik hämtad från spelvärlden, förkortar inlärningstiden. Dessutom minskar den mentala och fysiska belastningen för förarna.

Nytt projekt utvecklar fossilfria transporter

Nytt projekt utvecklar fossilfria transporter

Pressmeddelanden   •   Jul 10, 2019 07:18 CEST

Tillsammans med SEI och flera skogsföretag påbörjar Skogforsk nu ett projekt för att utveckla fossilfria transporter. Förarlösa fordon, eldrift och alternativa bränslen är några fokusområden.

Så kan skogsbränderna begränsas

Så kan skogsbränderna begränsas

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2019 07:29 CEST

​Med tidig upptäckt, snabb första insats och effektiv efterbevakning finns goda förutsättningar att stoppa skogsbränder innan de hinner bli stora. Det är slutsatserna i Skogforsks sammanfattning av lärdomarna efter brandsommaren 2018.

Ökade kostnader och intäkter i skogsbruket

Ökade kostnader och intäkter i skogsbruket

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 09:27 CEST

Jämfört med 2017 ökade skogsbrukskostnaderna med 6% 2018. Samtidigt ökade virkesvärdet vid bilväg med 8%, vilket totalt sett ökade lönsamheten för skogsägarna. De totala avverkningskostnaderna ökade under 2018, huvudsakligen beroende på en ökning i de indirekta kostnaderna.

Kommentar angående dragningen av Norrbotniabanan

Pressmeddelanden   •   Jun 18, 2019 09:09 CEST

Trafikverket har lämnat besked om att Norrbotniabanan kommer dras genom Sävars tätort i nära anslutning till E4:ans norra sida, den så kallade linje central. Därmed kommer Skogforsks försöksstation i Sävar inte att påverkas. ”Det är såklart en lättnad för oss” säger Charlotte Bengtsson, VD på Skogforsk.

Priser till framstående skogsentreprenörer

Priser till framstående skogsentreprenörer

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 11:34 CEST

I samband med SkogsElmia delades priser ut till skogsentreprenörer som utmärker sig i branschen. Vinnare blev Långåkra Maskinstation och Alfa Skogsservice.

Snabbare fuktmätning underlättar handeln med trädbränsle

Snabbare fuktmätning underlättar handeln med trädbränsle

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2019 07:30 CEST

Fukthaltsmätning av trädbränsle görs idag med tidsödande och relativt osäkra metoder. Nu satsas 4,5 miljoner för att utveckla metoder för att mäta med radarteknik. Det ger möjligheter att effektivisera och bättre förutsättningar för handeln med trädbränsle. Projektet drivs av Radarbolaget, Gävle Energi, BillerudKorsnäs, Stora Enso, Högskolan i Gävle, Uppsala universitet och Skogforsk.

Skogsfilmer vann priser i Hamburg

Skogsfilmer vann priser i Hamburg

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2019 13:08 CEST

Skogforskfilmerna “Skogen ­­– räcker den?” och "Aspen" belönades med guld respektive silver igår kväll vid den internationella filmfestivalen World Media Festival i Hamburg. Aspen är en interaktiv film om naturhänsyn som producerats åt Skogforsks rådgivningssajt Skogskunskap.se och “Skogen ­­– räcker den?” produceras inom forskningsprogrammet Future forests.

Torr sommar gav tillväxtstörningar på tall

Torr sommar gav tillväxtstörningar på tall

Pressmeddelanden   •   Maj 06, 2019 08:00 CEST

Höstens inventeringar av tallföryngringar i sydöstra Sverige visade att tillväxtstörningar förekom i större utsträckning jämfört med resultaten från våren 2018. Fortfarande kan ingen orsak kopplas till störningarna och under 2019 kommer arbetet att fortsätta med experiment i fält.

Blivande skogsägare får hjälp på Skogskunskap.se

Blivande skogsägare får hjälp på Skogskunskap.se

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2019 07:18 CEST

Har du ärvt skog eller vill köpa en skogsfastighet? Det är många regler och begrepp att sätta sig in i. En ny sektion i Skogskunskap kan vara en start innan du tar kontakt med en rådgivare.

Skogsbruket nyckelspelare i Sveriges klimatarbete

Skogsbruket nyckelspelare i Sveriges klimatarbete

Pressmeddelanden   •   Apr 02, 2019 07:30 CEST

​Skogen är den viktigaste komponenten i Sveriges strävan att motverka växthuseffekten. Och en ökad avverkning ger större klimatnytta, så länge som tillväxten upprätthålls. Det är två av slutsatserna i en rapport som undersökt skogsbrukets klimatpåverkan.

Skogforskmedarbetare uppmärksammas för sina insatser

Skogforskmedarbetare uppmärksammas för sina insatser

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 09:35 CET

Skogforsks Hagos Lundström och Bengt Andersson Gull mottog vid KSLA:s högtidssammankomst priser för sina insatser för att utveckla svenskt skogsbruk. Priserna delades ut av kronprinsessan Victoria.

Skogsbrukets naturhänsyn viktig för vildbin

Skogsbrukets naturhänsyn viktig för vildbin

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2019 07:39 CET

​När skogsbruket lämnar kvar döda träd och höga stubbar vid avverkningarna hittar pollinerande vildbin boplatser i de nya, unga skogarna. De får också hjälp av skogsbilvägarnas blomrika vägrenar, som ofta håller täta bestånd av blommor som sällan finns inne i skogen, till exempel prästkrage, blåklocka, gullris och klöver . Det visar studier från Skogforsk.

Skogforsk släpper podd

Skogforsk släpper podd

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 09:38 CET

Frågan om hur skogen ska brukas engagerar fler än någonsin, och debatten är tidvis högljudd. Podcasten Skogssanningar startas nu som ett försök att balansera de ofta ganska polariserade bilder som förmedlas i inlägg på debattsidor och sociala medier. Ambitionen är bla att reda ut vad som är fakta och vad som är tyckande i debatten. Det första avsnittet handlar om naturhänsynsyn vid avverkning.

Tallen kan rustas för framtidens klimat

Tallen kan rustas för framtidens klimat

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 07:54 CET

I ett varmare klimat startar tallens tillväxt tidigare på våren. Det innebär paradoxalt nog att risken för frostskador ökar, eftersom risken för nattfrost är hög. I samarbete med ryska Vetenskapsakademin har Skogforsk nu visat att problemet kan minskas. – Genom att välja ut rätt avelsträd kan vi få fram tallar som är bättre rustade för klimatförändringen, säger Bengt Andersson Gull, Skogforsk.

Nytt projekt ska utveckla självstyrande skogsmaskiner

Nytt projekt ska utveckla självstyrande skogsmaskiner

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 07:30 CET

Vinnova och skogsbranschen satsar nu 20 miljoner kronor på utveckling av självstyrande skogsmaskiner. De ska klara att planera sin körning i terrängen och sensorer känner av att ingen människa befinner sig inom säkerhetszonen. – Målet är att underlätta för förarna och på sikt kunna fjärrstyra maskinerna från kontoret, säger Olle Gelin, Skogforsk, som leder projektet.