Skip to main content

Det lönar sig att röja skogen

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2012 09:00 CEST

Att röja sin skog betalar sig ofta redan vid första gallringen. Vinsten är ännu större när man väger in de högre intäkterna från efterföljande gallringar och slutavverkningen.

Det visar det uppdaterade och omarbetade beslutsstödet Röjningsanalys som nu har premiär i det webbaserade rådgivningssystemet för skogsägare - Kunskap Direkt.

Ett exempel: en röjd naturligt föryngrad tallungskog med normal lövandel kan ge ett rotvärde på ca 120 000 kr/ha vid slutavverkningen. Låter man bli att röja sjunker värdet till knappt 70 000 kr.

 Den diskonterade vinsten av att röja blir då över 10 000 kronor. Det lägre värdet för det oröjda beståndet beror på minskat virkesuttag med klenare medeldiameter samt en mindre volym timmer med klenare toppdiameter och försämrad virkeskvalitet

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av skogsnäringen och staten. Våra 65 forskare jobbar för att tillföra svenskt skogsbruk tillämpbara kunskaper, tjänster och produkter som bidrar till ett lönsamt, hållbart bruk av skogen, så att näringens konkurrenskraft stärks och viktiga samhällsmål uppnås.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy