Skip to main content

Drivaren utmanar de traditionella skogsmaskinerna

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 07:00 CET

Drivaren Komatsu X19 har testats av Skogforsk och i kostnadsmatchen mot det traditionella tvåmaskinsystemet blir det oavgjort, både i klen och grov slutavverkning.

- Det är anmärkningsvärt bra för en prototyp, konstaterar Skogforsks testledare Rikard Jonsson.

Drivaren, försedd med ett kombinationsaggregat, jämfördes först med användandet av ett snabbfäste, där drivarens avverkningsarbete utfördes med skördaraggregat och lossningen med skotargrip. Vid testerna var drivaren med kombinationsaggregat 17 procent dyrare än med snabbfäste.

Sedan jämfördes maskinens drivningskostnader med ett konventionellt tvåmaskinsystem, alltså skördare och skotare. Jämförelsen gjordes i slutavverkningsobjekt med fem sortiment.

Resultaten visade ingen tydlig prestationsskillnad mellan systemen vid olika medelstamvolymer, men däremot spelade terrängtransportavståndet en stor roll. X19 gynnas av kortare och tvåmaskinsystemet av längre terrängtransportavstånd.

- I den här "titelmatchen" mellan systemen finns därmed ingen klar vinnare, vilket är anmärkningsvärt bra för en prototyp som jämförs med det mogna tvåmaskinsystemet, säger testledaren Rikard Jonsson, teknikforskare vid Skogforsk.

Fakta om drivaren

Den nya drivaren har ett tilt- och roterbart lastutrymme som gör det möjligt att kapa stockarna direkt i lastutrymmet. Det sparar tid och pengar. Andra fördelar med systemet är att bara en maskin behöver transporteras till varje trakt, det uppstår inget skogslager då virket direktlastas och samtidigt underlättas resursplaneringen tack vare att man slipper balansen mellan skördarens och skotarens prestation.

Utvecklingen samordnas av Drivargruppen - ett samarbete mellan Holmen Skog, Stora Enso Skog, BillerudKorsnäs, Sveaskog, Södra Skogsägarna, Komatsu Forest och Skogforsk.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy