Skip to main content

Ny ordförande för Skogforsk

Pressmeddelande   •   Maj 31, 2016 13:00 CEST

Göran Örlander, strateg hållbart skogsbruk vid Södra Skogsägarna har utsetts till ny ordförande för Skogforsk.

- Skogen är Sveriges viktigaste resurs i omställningen mot en bioekonomi. Skogforsk har en central roll att leda utvecklingen mot ett skonsamt skogsbruk med hög produktivitet, säger Göran Örlander.

Göran Örlander efterträder Herman Sundquist, som tidigare i år lämnade posten i samband med att han tillträdde som generaldirektör för Skogsstyrelsen. Under tiden fram till årsmötet har Göran Örlander lett styrelsens arbete i rollen som vice ordförande.

Göran Örlander är strategi, hållbart skogsbruk på Södra skogsägarna, jägmästare och skoglig doktor och har en bakgrund inom Sveriges Lantbruksuniversitet, Linneuniversitetet och Skogsstyrelsen.

Vid Skogforsks årsmöte konstaterade han också att Skogforsk kan delta ännu tydligare i samhällsdebatten för att visa klimatfördelarna med ett hållbart skogsbruk.

- Den nya styrelsen är redan i full gång med att jobba fram Skogforsks nya forsknings- och innovationsstrategi för den kommande 4-årsperioden. Den nya strategin kommer, precis som uppdraget anger, att adressera hållbart skogsbruk, säger Skogforsks vd Charlotte Bengtsson.

Fakta/Skogforsks styrelse

Göran Örlander, Södra Skogsägarna

Uno Brinnen, BillerudKorsnäs

Gabriel Danielsson, Linköpings skogstjänst

Martin Holmgren, Stora Enso Skog

Sture Karlsson, Mellanskog

Lotta Möller, Skogssällskapet

Tommy Nilsson, Sveaskog

Annika Nordin, SLU

Maria Nordström, Skogforsk

Erik Normark, Holmen Skog

Karin Perhans, Formas

Mats Sandgren, SCA Skog

Olof Söderström, Norrskog

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.