Skip to main content

Skogsbruket ska förbättra hänsynen till kulturmiljöer

Pressmeddelande   •   Jan 28, 2016 07:00 CET

– Skadorna på kulturmiljöer i skogen är oacceptabelt höga och det råder stor samsyn om att det krävs gemensamma insatser för att minska dem, säger Marie Larsson-Stern, forskningschef på Skogforsk och den som har samordnat arbetet.

Hela skogsbruket står bakom de nya riktlinjerna och ambitionen att förbättra hänsynen. De beskriver hur skogsbruk i anslutning till kulturmiljöer ska planeras och utföras. Arbetsgruppen har bland annat konstaterat att en viktig framgångsfaktor för att minska skadorna är att säkerställa att information om kulturmiljöer följer med i alla åtgärdssteg.

– De branschgemensamma riktlinjerna för hänsyn till forn- och kulturlämningar blir tillsammans med gemensamma målbilder för kulturmiljöer en viktig plattform för hur skogsbruket ska undvika skador på kulturlämningar genom hela kedjan av skogsbruksåtgärder, säger Jonas Eriksson, näringspolitisk strateg vid Norra Skogsägarna.

Men nya riktlinjer och gemensamma insatser från skogsbruket kommer inte räcka för att minska skadorna. Arbetsgruppen har också dragit slutsatsen att myndigheterna måste förbättra kvaliteten på digital information, samverka bättre, utveckla gemensamma rutiner och ge handläggarna bättre skogsbrukskunskaper.

Framtagandet av riktlinjerna har drivits av Skogforsk tillsammans med skogsbruket och med stöd av Skogsstyrelsen, Riksantikvarieämbetet och länsstyrelserna.

– Nu när riktlinjerna är färdiga är det upp till bevis för skogsbranschen att verkligen börja implementera dem. De kommer att införlivas i instruktioner och arbetssätt och det kommer att krävas en viss arbetsinsats innan alla företag kan uppfylla dem helt och hållet, konstaterar Peter Ask, skogsskötselexpert på Sveaskog.

Skogforsk är det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, finansierat av staten och skogsnäringen. Vi tillför svenskt skogsbruk kunskaper, tjänster och produkter för ett lönsamt, hållbart bruk av skogen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy