Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 7 träffar

Tallen kan rustas för framtidens klimat

Tallen kan rustas för framtidens klimat

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 07:54 CET

I ett varmare klimat startar tallens tillväxt tidigare på våren. Det innebär paradoxalt nog att risken för frostskador ökar, eftersom risken för nattfrost är hög. I samarbete med ryska Vetenskapsakademin har Skogforsk nu visat att problemet kan minskas. – Genom att välja ut rätt avelsträd kan vi få fram tallar som är bättre rustade för klimatförändringen, säger Bengt Andersson Gull, Skogforsk.

Bättre klimatanpassning i nya Plantval

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 08:33 CEST

​​​Bristen på förädlat granfrö kan lindras

​​​Bristen på förädlat granfrö kan lindras

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 13:00 CET

Idag råder brist på förädlat granfrö i stora delar av södra Sverige. Men nya resultat visar att förädlad gran kan flyttas och användas över större områden än man tidigare trott, utan nämnvärda tapp i tillväxt, kvalitet eller vitalitet.

Genförvaltning av lövträd ger frihet vid klimatförändring

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2014 12:00 CET

Normalt sker genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generations trädbestånd. Men allmänt vedertagna scenarier visar att klimatförändringarna kommer att gå snabbare än vad lövträdens naturliga anpassningsförmåga klarar av.

Kontaktpersoner 2 träffar

  • Karlsson
  • Skogsträdsförädling
  • boka.ksvarfwlsmrsoncn@iiskkdogqufoggrsvok.tyseli
  • 070 - 540 88 09

  • Professor
  • Skogsträdsförädling
  • 070 - 645 52 57