Skip to main content

Pressmeddelanden

Tallen kan rustas för framtidens klimat

Tallen kan rustas för framtidens klimat

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2018 07:54 CET

I ett varmare klimat startar tallens tillväxt tidigare på våren. Det innebär paradoxalt nog att risken för frostskador ökar, eftersom risken för nattfrost är hög. I samarbete med ryska Vetenskapsakademin har Skogforsk nu visat att problemet kan minskas. – Genom att välja ut rätt avelsträd kan vi få fram tallar som är bättre rustade för klimatförändringen, säger Bengt Andersson Gull, Skogforsk.

Bättre klimatanpassning i nya Plantval

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2016 08:33 CEST

​​​Bristen på förädlat granfrö kan lindras

​​​Bristen på förädlat granfrö kan lindras

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2014 13:00 CET

Idag råder brist på förädlat granfrö i stora delar av södra Sverige. Men nya resultat visar att förädlad gran kan flyttas och användas över större områden än man tidigare trott, utan nämnvärda tapp i tillväxt, kvalitet eller vitalitet.

Genförvaltning av lövträd ger frihet vid klimatförändring

Pressmeddelanden   •   Mar 26, 2014 12:00 CET

Normalt sker genetisk anpassning genom att de träd som passar bäst får leva vidare och bilda nästa generations trädbestånd. Men allmänt vedertagna scenarier visar att klimatförändringarna kommer att gå snabbare än vad lövträdens naturliga anpassningsförmåga klarar av.

Skogsträdsförädling kan ge rakare virke

Pressmeddelanden   •   Nov 07, 2012 09:00 CET

Att träreglar, brädor och plankor är böjda och skeva är ganska vanligt. Men i framtiden hoppas forskarna kunna förädla fram rakare virke genom att använda träd med rätt genetiska egenskaper.

Bättre urval ger snabbväxande träd

Bättre urval ger snabbväxande träd

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2012 09:00 CEST

Ett nytt verktyg för värdering av skogsträdens avelsegenskaper ger mer snabbväxande träd än tidigare. Det visar en undersökning från Skogforsk, skogsbrukets forskningsinstitut.

Skogsbruket vill ha förädlat men saknar plantor

Pressmeddelanden   •   Apr 06, 2010 09:25 CEST

Plantering av förädlat material är en av de effektivaste och billigaste metoderna att öka skogsproduktionen i Sverige. Men skogsbruket använder inte tillräckligt med förädlade plantor. Orsaken är inte ointresse och ovilja, utan brist på material. Det visar Skogforsks utredning som gjorts på uppdrag av Regeringen.