Tags

skogsindustrierna 123 skogsindustrin 36 marie s arwidson 35 svenskt trä 24 mårten larsson 20 karolina boholm 14 skogsnäringsveckan 12 carina håkansson 12 klimat 10 per hidesten 9 avtal 7 sågverk 6 koldioxid 5 klimatsmart 5 träpriset 5 charlotte apelgren 5 järnväg 4 www.valjpapper.se 4 almedalen 4 biologisk mångfald 4 skogsråvara 4 mikael eliasson 4 marianne svensén 4 kvartalsrapport 4 gunnar sundblads forskningsfond 4 trämarknaden i karlstad 3 imo 3 koldioxidutsläpp 3 sjöfart 3 swedish wood 3 lina palm 3 trävaror 3 varsel 3 miljömålsberedningen 3 levande skogar 3 per braconier 3 trä- och möbelföretagen 3 pappers 3 miljövänligt 3 japan 3 byggbeskrivningar 3 trafikförordning 2 pappersproduktion 2 svemek 2 kina 2 las 2 sågade trävaror 2 svavel 2 träbyggande 2 avskogning 2 trafikverket 2 träteknologipris 2 kilometerskatt 2 tmf 2 tina wik 2 stora enso 2 biobränsle 2 regeringen 2 skogsriket 2 lrf skogsägarna 2 sågverksindustri 2 klimatpolitik 2 skogsstyrelsen 2 älgförvaltning 2 eskil erlandsson 2 bergvik skog 2 svaveldirektiv 2 kollektivavtal 2 bertil stener 2 74 ton 2 sågverksindustrin 2 linda eriksson 2 sara färlin 2 papperspåsar 2 industriavtalet 2 sveaskog 2 skogsbruk 2 trä 2 skyddad skog 2 ¨miljömålsberedningen 1 fjärrvärmemarknaden 1 realarchitektur 1 pöyry 1 nordbygg 2010 1 fsc 1 ikem 1 universeum 1 landsbygdsdepartementet 1 industriavtal 1 tetra pak 1 svavelhalt 1 henrik bäckström 1 virkesterminal 1 international softwood conference 1 vilmabas 1 innventia 1 lastpall 1 billerudkorsnäs 1 skogsindustriexport 1 fjärrvärmenätet 1 Visa alla taggar
Vägslitageskatten är en skatt på avstånd och en straffskatt på det gröna guldet

Vägslitageskatten är en skatt på avstånd och en straffskatt på det gröna guldet

Pressmeddelanden   •   2014-10-21 14:18 CEST

På DN debatt tisdag 21/10 presenterar statsminister Löfven och miljöminister Romson flera åtgärder för klimatet - bland annat en så kallad ”avståndsbaserad vägslitageskatt”. Klimatfrågan är vår största samhällsutmaning, men med vägslitageskatten så beskattas avstånd och inte utsläpp. Skatten missar därmed miljömålet och snedvrider konkurrensen för svenska företag.

Nu börjar inlämningen till Träpriset

Nu börjar inlämningen till Träpriset

Pressmeddelanden   •   2014-10-14 09:00 CEST

15 oktober börjar anmälningsperioden för det prestigefyllda Träpriset som delas ut 2016. Både enskilda och juridiska personer kan lämna in förslag på träbyggnader fram till 15 januari 2015. Därefter påbörjar juryn arbetet med att välja ut bidrag för nominering.

Svenska sågverk har stärkt marknadspositionen i Kina

Svenska sågverk har stärkt marknadspositionen i Kina

Pressmeddelanden   •   2014-10-08 09:30 CEST

Intresset för svenska trävaror fortsätter att öka i Kina.  De marknadsinsatser som sågverken och Svenskt Trä genomfört de senaste åren har också positionerat Sverige som en pålitlig leverantör av kvalitetsvaror. Det är två slutsatser från den årliga konferensen Global Wood Trade, som nyligen hölls i Qingdao.

Fler funktioner i nya VilmaBas

Fler funktioner i nya VilmaBas

Pressmeddelanden   •   2014-10-06 09:00 CEST

Svenskt Trä och Sveriges Bygg- och järnhandlareförbund lanserade nyligen en uppdaterad version av webbplatsen VilmaBas.se vars syfte är att skapa ett branschgemensamt register över egenskapsdeklarerade trävaror. I den nya versionen är de 400 produkterna som finns på sajten kopplade till ett specifikt VB-nummer så att konsumenten kan vara säker på att få rätt produkt.

Nybyggnation lyfter trävarukonsumtionen i Sverige

Nybyggnation lyfter trävarukonsumtionen i Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-09-29 11:19 CEST

Hög byggaktivitet ökar trävarukonsumtionen i Sverige. Även exportleveranserna av trävaror ökar, vilket lett till att värdet av trävaruexporten steg med 16 procent till 15 miljarder kronor under årets första sju månader. Totalt ökade skogsindustrins exportvärde under samma period med 4 procent till 73 miljarder kronor. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Skogsindustrin är Sveriges mest betydelsefulla bransch

Skogsindustrin är Sveriges mest betydelsefulla bransch

Pressmeddelanden   •   2014-09-25 10:10 CEST

Allmänheten uppfattar genomgående skogsindustrin som den ekonomiskt viktigaste och mest betydelsefulla branschen för Sverige. En klar majoritet tror dessutom att skogsindustrin kommer att fortsätta vara lika viktig i framtiden eller ännu viktigare. Det visar en undersökning från Skogsindustrierna och Demoskop.

Kinesiska studenter på träresa genom Sverige

Kinesiska studenter på träresa genom Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 10:00 CEST

I veckan har fem studenter från arkitektprogrammet på Shanghai Jiao Tong University besökt Sverige och fått en djupare inblick i den svenska skogsindustrin och i träets möjligheter och fördelar ur ett arkitektoniskt och miljömässigt perspektiv.

22 organisationer vill förbättra miljön med effektivare och färre lastbilar!

22 organisationer vill förbättra miljön med effektivare och färre lastbilar!

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 15:00 CEST

Idag överlämnas ett gemensamt ställningstagande ”Morgondagens fordon finns redan idag! implementering av 74-tons lastbilar av normal längd (25,25 m)” från 22 bransch- och fackliga organisationer till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i samband med en hearing om 74-tonslastbilar på näringsdepartementet.

Nytt nätverk stärker träbyggandet i Frankrike

Nytt nätverk stärker träbyggandet i Frankrike

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 09:00 CEST

Träbyggande vinner marknadsandelar i Frankrike och fortfarande finns stor utvecklingspotential. Därför har Svenskt Trä bildat ett nytt nätverk för information om trä tillsammans med CODIFAB, den franska branschorganisationen för utveckling av träindustrin.

Ny jury för Träpriset är utsedd

Ny jury för Träpriset är utsedd

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 08:00 CEST

Svenskt Trä har utsett en ny jury för det prestigefyllda Träpriset. Priset är ett av de främsta inom svensk arkitektur och delas ut vart fjärde år. Fem personer med bred erfarenhet inom arkitektur, både på nationell och på internationell nivå, kommer att bedöma bidragen som ansöker om priset år 2016.

Växande framtidstro i skogsindustrin - investeringar och exportvärde ökar

Växande framtidstro i skogsindustrin - investeringar och exportvärde ökar

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 11:32 CEST

Exportvärdet för skogsindustriprodukter steg med 4 procent till 31 miljarder kronor under första kvartalet. Framförallt är det värdet av exporten av sågade trävaror och massa som stiger. Samtidigt har investeringar om sammanlagt drygt 5 miljarder kronor aviserats inom massa- och pappersindustrin hittills i år. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Ökad konkurrenskraft för svenska sågverk - svenskt virke godkänt i japanskt träprogram

Ökad konkurrenskraft för svenska sågverk - svenskt virke godkänt i japanskt träprogram

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 09:00 CEST

Svensk furu och gran har blivit godkända i det nationella program som främjar träanvändning i Japan. Beslutet innebär att Japan bekräftar att svenskt skogsbruk utförs på ett hållbart sätt och att de svenska träprodukterna också har positiv betydelse för den lokala japanska ekonomin. Det japanska beskedet möjliggör fortsatt ökad svensk träexport.

50 miljoner kronor per år stärker Sveriges position i den globala biobaserade samhällsekonomin

50 miljoner kronor per år stärker Sveriges position i den globala biobaserade samhällsekonomin

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 13:37 CEST

Med förnybara råvaror i centrum drar nu det strategiska innovationsprogrammet ”Nya biobaserade material, produkter och tjänster” kallat BioInnovation, igång. VINNOVA har i dag beslutat att bidra med halva finansieringen för det hittills största svenska programmet inom området.

Unika lastbilar för bättre miljö och ökad konkurrenskraft invigda

Unika lastbilar för bättre miljö och ökad konkurrenskraft invigda

Pressmeddelanden   •   2014-04-25 11:02 CEST

Idag och igår har två unika lastbilar invigts. Därmed tas ett steg mot fler tyngre lastbilar av normallängd. Bilarna innebär kraftigt minskad miljöpåverkan och ökad konkurrenskraft för industrin.

Svensk sågverksindustri utvecklar marknader i Mellanöstern

Svensk sågverksindustri utvecklar marknader i Mellanöstern

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 13:54 CEST

Det blev en lovande debut för de svenska sågverken på Dubai Wood Show2014, mellanösterns största träutställning. Många kontakter knöts med nya kunder i hela regionen vilket öppnar för en ökad export till länderna i och kring Mellanöstern.

Media-no-image
Beslut om tyngre lastbilar av normallängd välkomnas

Beslut om tyngre lastbilar av normallängd välkomnas

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 14:35 CEST

Regeringen har idag beslutat om två regeringsuppdrag med syfte att implementera tyngre lastbilar av normallängd. Skogsindustrierna välkomnar detta och ser fram emot ett definitivt besked innan valet om att tillåta lastbilar med bruttovikt upp till 74 ton. En sådan åtgärd sänker utsläppen, minskar transportkostnaderna och ger färre lastbilar på vägarna.

Media-no-image

Så bra kan det bli i skogsindustrin

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Tusentals nya jobb, flera miljarder kronor i ökad vinst och ännu fler miljarder i ökad omsättning. Där kan skogsindustrin vara redan om sju år. Det visar ett antal scenarier som Skogsindustrierna tagit fram tillsammans med konsultföretaget Pöyry. Resultaten redovisas i en rapport som publiceras i dag på Skogsnäringsveckan.

Per Lindberg – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Per Lindberg – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Från och med den 8 april 2014 är Per Lindberg ny styrelseordförande för Skogsindustrierna.

Skogen ger människor ökad livskvalitet

Skogen ger människor ökad livskvalitet

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Skogsindustrierna presenterar idag sin återkommande rapport ”Levande skogar”, den 4:e i ordningen. Här rapporteras om skogsindustrins arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden. Rapporten fokuserar i år på människans förhållande till skogen.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.