Tags

skogsindustrierna 117 marie s arwidson 35 skogsindustrin 33 mårten larsson 20 svenskt trä 17 skogsnäringsveckan 12 karolina boholm 11 klimat 10 per hidesten 9 avtal 7 carina håkansson 6 sågverk 5 koldioxid 5 charlotte apelgren 5 klimatsmart 5 almedalen 4 gunnar sundblads forskningsfond 4 mikael eliasson 4 järnväg 4 www.valjpapper.se 4 kvartalsrapport 4 biologisk mångfald 4 marianne svensén 4 skogsråvara 4 per braconier 3 sjöfart 3 lina palm 3 miljömålsberedningen 3 koldioxidutsläpp 3 trämarknaden i karlstad 3 byggbeskrivningar 3 träpriset 3 trä- och möbelföretagen 3 imo 3 pappers 3 varsel 3 miljövänligt 3 levande skogar 3 sågverksindustri 2 bergvik skog 2 svaveldirektiv 2 stora enso 2 skyddad skog 2 avskogning 2 älgförvaltning 2 lrf skogsägarna 2 sveaskog 2 träbyggande 2 japan 2 skogsbruk 2 sara färlin 2 trafikförordning 2 kollektivavtal 2 skogsriket 2 tina wik 2 svavel 2 biobränsle 2 swedish wood 2 industriavtalet 2 sågverksindustrin 2 tmf 2 papperspåsar 2 kilometerskatt 2 trä 2 träteknologipris 2 trafikverket 2 bertil stener 2 skogsstyrelsen 2 pappersproduktion 2 klimatpolitik 2 linda eriksson 2 las 2 eskil erlandsson 2 regeringen 2 svemek 2 camilla frankelius 1 höghastighets 1 tpa 1 massa 1 miljönytta 1 jobbkongress 1 blockad 1 ett-projektet 1 biodrivmedel 1 ce-standard 1 dansbanor 1 fartygsbränsle 1 johan fröbel 1 altan 1 david johnsson 1 träråvara 1 handbok 1 svemin 1 vägtransporter 1 hållbarhetsskrift 1 kärnkraftverk 1 fixa & trixa 1 lock-out 1 teknikföretagen 1 grafiska företagens förbund 1 ärkebiskop anders wejryd 1 innovation 1 föreningen skogen 1 sca skog 1 trämarknaden 1 wood use point system 1 norrlandsuppropet 1 ann-soffie perrin 1 alliansen 1 medlarna 1 74 ton 1 transport 1 chalmers tekniska högskola 1 leif cederlöf 1 kl-trä 1 pappersindustrin 1 avtalsförhandlingar 1 trästomme 1 ärkebiskop 1 trärådhuset 1 hållbarhetskriterier 1 erik johansson 1 industriarbetsgivarna 1 kraftvärme 1 cellulosa 1 bioekonomi 1 förnybar 1 arkitekttävling 1 sydved 1 elmia-mässan lastbil 2010 1 sweco 1 diesel 1 holmen skog 1 sommarhus 1 annie lööf 1 tina wik arkitekter ab 1 svensk energi 1 broar 1 almedalsveckan 1 virkestransport 1 papper 1 ett-demo 1 columbi ägg 1 nordafrika 1 skogsnäringen 1 almedalen 2010 1 trädagen 1 massamarknad 1 poznan 1 löneavtal 1 rödgröna 1 infrastruktur 1 miljöhänsyn 1 bemanningsföretagen 1 european wood 1 gs-facket 1 modernt träbyggande 1 lyftet 1 forskning 1 landsbygdsminister 1 johan hultberg 1 betesskador 1 ntt 1 svenska trävaror 1 statens fastighetsverk 1 sino-swedish wood day 1 johan bodegård 1 östra kvarnskogen 1 investering 1 andreas edenman 1 ulf janson 1 per bergkvist 1 träprodukter 1 helén williams 1 sveriges åkeriföretag 1 papperstillverkning 1 jan lagerström 1 förnybara material 1 byggmaterial 1 privatvillor 1 träslag 1 elproduktion 1 miljömärkning 1 kompetensutvecklingspris 1 forskningsprojekt 1 järnvägstransporter 1 umeå universitet 1 klimatmärkning 1 träbyggnadsteknik 1 petra petersson 1 fsc-märkning 1 skogsindustri 1 kompetensutveckling 1 dalakraft 1 cellulose fiber 1 kapacitetsutredning 1 klimatpris 1 leif g gustafsson 1 kvartalsrapportering 1 sveriges ingenjörer 1 svavelregler 1 svenska förpackningsföreningen 1 white arkitekter 1 konsument 1 socialdemokrat 1 järnvägskapacitet 1 träindustrin 1 infrastrukturminister 1 papperspåseind 1 papperspåseindex 1 viltförvaltning 1 virkesbilar 1 jan söderlind 1 större travar 1 lennart eriksson 1 drivmedelsskatter 1 industrisektorn 1 gert wingårdh 1 en trave till 1 export 1 falköping 1 industri- och kemigruppen 1 toppmöte 1 tommy andersson 1 mångfaldsrapport 1 klimatsmarta förpackningar 1 cellulosafibern 1 rut-avdrag 1 hållbart skogsbruk 1 biobränslen 1 slitageavgift 1 skyddadskog 1 ulf larsson 1 carbon footprint 1 ekoportal2035 1 skogsindustriprodukt 1 skogsindustriernas kvartalsrapport 1 skogs- och lantarbetsgivareförbundet 1 henrik bäckström 1 svenska kyrkan 1 förpackningsindustrin 1 offentliga byggnader 1 billerudkorsnäs 1 svavelhalt 1 fsc 1 gruvornas arbetsgivareförbund 1 träseminarium 1 mellanöstern 1 massaindustrin 1 skogsområden 1 klimatavtal 1 industri 1 fjärrvärmenätet 1 lastpall 1 tetra pak 1 sågade trävaror 1 stål och metall arbetsgivareförbundet 1 kina 1 universeum 1 dubai wood show 1 realarchitektur 1 järnvägsinfrastruktur 1 examensarbete 1 trämekaniska industrin 1 naturvårdsverket 1 kew nordqvist 1 st-bil 1 magnus kindbom 1 träexport 1 miljöpolicy 1 trämarknadsriddarorden 1 höghus 1 per lindberg 1 svensk träexport 1 ulric långberg 1 massa och papper 1 skogsindustriexport 1 innventia 1 international softwood conference 1 virkesterminal 1 industriavtal 1 landsbygdsdepartementet 1 nordbygg 2010 1 pöyry 1 fjärrvärmemarknaden 1 ¨miljömålsberedningen 1 färdplan 1 transportpolitik 1 miljöval 1 förhandling 1 leif brodén 1 inredning 1 prins carl philip 1 växthusgas 1 meima hasani 1 staffan thonfors 1 norrland 1 massa- och pappersindustrin 1 svenskt limträ 1 träindustri 1 solel 1 lönerörelsen 1 anders svensson 1 arkitekt 1 trävaror 1 bygg i trä 1 träindustriföretag 1 per simonsson 1 Visa alla taggar
Svensk sågverksindustri utvecklar marknader i Mellanöstern

Svensk sågverksindustri utvecklar marknader i Mellanöstern

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 13:54 CEST

Det blev en lovande debut för de svenska sågverken på Dubai Wood Show2014, mellanösterns största träutställning. Många kontakter knöts med nya kunder i hela regionen vilket öppnar för en ökad export till länderna i och kring Mellanöstern.

Media-no-image
Beslut om tyngre lastbilar av normallängd välkomnas

Beslut om tyngre lastbilar av normallängd välkomnas

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 14:35 CEST

Regeringen har idag beslutat om två regeringsuppdrag med syfte att implementera tyngre lastbilar av normallängd. Skogsindustrierna välkomnar detta och ser fram emot ett definitivt besked innan valet om att tillåta lastbilar med bruttovikt upp till 74 ton. En sådan åtgärd sänker utsläppen, minskar transportkostnaderna och ger färre lastbilar på vägarna.

Media-no-image

Så bra kan det bli i skogsindustrin

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Tusentals nya jobb, flera miljarder kronor i ökad vinst och ännu fler miljarder i ökad omsättning. Där kan skogsindustrin vara redan om sju år. Det visar ett antal scenarier som Skogsindustrierna tagit fram tillsammans med konsultföretaget Pöyry. Resultaten redovisas i en rapport som publiceras i dag på Skogsnäringsveckan.

Per Lindberg – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Per Lindberg – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Från och med den 8 april 2014 är Per Lindberg ny styrelseordförande för Skogsindustrierna.

Skogen ger människor ökad livskvalitet

Skogen ger människor ökad livskvalitet

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Skogsindustrierna presenterar idag sin återkommande rapport ”Levande skogar”, den 4:e i ordningen. Här rapporteras om skogsindustrins arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden. Rapporten fokuserar i år på människans förhållande till skogen.

Kinesisk industri bekräftar stor potential för svenska trävaror

Kinesisk industri bekräftar stor potential för svenska trävaror

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 16:46 CEST

Svenskt trä har stor potential på den kinesiska marknaden, i synnerhet för tillverkning av möbler och i inredningar. Detta bekräftades på Svenskt Träs aktiviteter i Kina som inbegriper rundabordssamtal med kinesisk möbelindustri, mässdeltagande och ett designseminarium. Statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, Magnus Kindbom, deltog i aktiviteterna.

Media-no-image

Idag går startskottet för skogsbranschens hetaste mötesplats Skogsnäringsveckan

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 14:00 CEST

Måndag den 7 april går startskottet för årets upplaga av Skogsnäringsveckan. Konung Carl XVI Gustaf, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och en mängd företrädare för näringsliv, forskning, institutioner, med flera deltar. Det är den årliga samlingsplatsen för bransch, politiker och andra intressenter att diskutera aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Svenskt Trä lanserar Limträ PocketGuide

Svenskt Trä lanserar Limträ PocketGuide

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 08:00 CEST

Limträ i huskonstruktioner har många fördelar. Styrka, formbarhet, och förnybarhet är tre av dem. Svenskt Trä ger nu ut en fickhandbok, Limträ PocketGuide, späckad med aktuella fakta och anvisningar om limträ.

"Hantera virket rätt" - från bygghandel till färdigt trähus

"Hantera virket rätt" - från bygghandel till färdigt trähus

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 09:29 CET

Nu finns en ny upplaga av ”Hantera virket rätt” från Svenskt Trä. Den är uppdaterad efter nya aktuella standarder och ger tips om beställning, hantering och lagring av virke, från bygghandeln till det färdiga huset, så att träets kvalitet i den färdiga byggnaden säkerställs.

Trärådhuset - ny sajt från Svenskt Trä visar hur ett hus ska byggas

Trärådhuset - ny sajt från Svenskt Trä visar hur ett hus ska byggas

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 09:16 CET

På en ny interaktiv sajt, www.traradhuset.se, visas både översiktligt och i detalj hur ett trähus ska vara konstruerat professionellt. Sajten har tagits fram av Svenskt Trä och är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt.

Media-no-image

Flera tecken på återhämtning för skogsindustrin - men Europa och grafiska

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 16:50 CET

· Massa, förpackningspapper och trävaror är ljuspunkter. · Tidningspapper visar fortsatt tillbakagång. · Relativt stark marknadsutveckling utanför Europa lyckades inte kompensera för svag efterfrågan inom EU. Så summeras utvecklingen för skogsindustrin 2013 i Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin” som presenteras idag.

Svenskt Trä inspirerar till ökat träbyggande i Polen

Svenskt Trä inspirerar till ökat träbyggande i Polen

Pressmeddelanden   •   2014-03-06 15:32 CET

Nya och utökade affärskontakter mellan svensk sågverksindustri och polsk träindustri. Det var målet med den träkonferens som genomfördes i den polska staden Poznan i början av mars i år. Statssekreterare Magnus Kindbom och ambassadör Staffan Herrström deltog i eventet.

Skogsindustrierna välkomnar beslut om Nationellt skogsprogram

Skogsindustrierna välkomnar beslut om Nationellt skogsprogram

Pressmeddelanden   •   2014-02-27 15:04 CET

I dagens regeringsbeslut om etappmål för Levande skogar ingår ett Nationellt skogsprogram. Sveriges möjligheter för en resurseffektiv biobaserad samhällsekonomi hänger till stor del ihop med hur skogen och skogsnäringen utvecklas. Skogsindustrierna välkomnar beslutet som skapar förutsättningar för att både genomföra den beslutade skogspolitiken och att utveckla den på ett balanserat sätt.

Forskare tilldelas 500 000 kronor för utveckling av optiskt växelverkande pappersytor

Forskare tilldelas 500 000 kronor för utveckling av optiskt växelverkande pappersytor

Pressmeddelanden   •   2014-02-18 12:15 CET

Årets Kompetensutvecklingspris från Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfond tilldelas Gustav Nyström vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Priset kommer att delas ut av Konung Carl XVI Gustaf den 8 april vid Skogsnäringsveckan i Stockholm.

Att välja trä – ny handbok för hantverkare, arkitekter och konstruktörer

Att välja trä – ny handbok för hantverkare, arkitekter och konstruktörer

Pressmeddelanden   •   2014-02-12 08:34 CET

Att välja trä - en handbok och ett uppslagsverk för alla som arbetar med trä som byggmaterial. Den nya upplagan av Att välja trä är dubbelt så innehållsrik som den förra och pedagogiskt illustrerad med över 500 bilder, ritningar, figurer och faktatabeller.

Media-no-image

Stark avslutning under 2013 bromsar nedgång i skogsindustrins produktion

Pressmeddelanden   •   2014-02-05 14:56 CET

Produktionen av massa och sågade trävaror ökar, men nedläggningar av tidningspappersmaskiner sätter spår i produktionsvolymen för papper.

Media-no-image

Ny gemensam kommunikationsorganisation för Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna

Pressmeddelanden   •   2014-01-30 11:14 CET

Industriarbetsgivarna och Skogsindustrierna slår ihop sina kommunikationsavdelningar till en gemensam. Förändringen gäller från och med den 3 februari 2014. Medarbetarna kommer att arbeta på båda arbetsplatserna.

Ambitiösa klimatmål förutsätter en konkurrenskraftig skogsindustri

Ambitiösa klimatmål förutsätter en konkurrenskraftig skogsindustri

Pressmeddelanden   •   2014-01-22 15:58 CET

Det förslag till nya mål för energi- och klimatpolitiken som EU-kommissionen idag har presenterat innehåller ett bindande mål om minskade klimatutsläpp med 40 procent. Ökad användning av förnybar råvara och en fortsatt livskraftig skogsindustri är förutsättningar för att nå klimatmålen. Det avgörande att en offensiv klimatpolitik förenas med konkurrenskraftiga villkor för svensk skogsindustri.

Genombrott för svensk trävaruexport till Kina under 2013

Genombrott för svensk trävaruexport till Kina under 2013

Pressmeddelanden   •   2013-12-18 11:49 CET

2013 är genombrottsåret för svensk trävaruexport till Kina med en förväntad trefaldigad volym jämfört med 2012. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.