Tags

skogsindustrierna 121 skogsindustrin 35 marie s arwidson 35 svenskt trä 21 mårten larsson 20 karolina boholm 13 skogsnäringsveckan 12 klimat 10 per hidesten 9 carina håkansson 9 avtal 7 sågverk 6 klimatsmart 5 charlotte apelgren 5 koldioxid 5 kvartalsrapport 4 järnväg 4 almedalen 4 gunnar sundblads forskningsfond 4 mikael eliasson 4 skogsråvara 4 www.valjpapper.se 4 marianne svensén 4 träpriset 4 biologisk mångfald 4 trämarknaden i karlstad 3 levande skogar 3 pappers 3 miljömålsberedningen 3 per braconier 3 byggbeskrivningar 3 miljövänligt 3 japan 3 lina palm 3 koldioxidutsläpp 3 varsel 3 imo 3 sjöfart 3 trä- och möbelföretagen 3 kilometerskatt 2 träbyggande 2 skogsriket 2 74 ton 2 kollektivavtal 2 sågverksindustrin 2 biobränsle 2 papperspåsar 2 swedish wood 2 las 2 trafikverket 2 klimatpolitik 2 träteknologipris 2 skogsstyrelsen 2 älgförvaltning 2 tina wik 2 pappersproduktion 2 svavel 2 bertil stener 2 trä 2 bergvik skog 2 lrf skogsägarna 2 sågade trävaror 2 sågverksindustri 2 stora enso 2 sara färlin 2 industriavtalet 2 regeringen 2 eskil erlandsson 2 svaveldirektiv 2 sveaskog 2 svemek 2 skogsbruk 2 trafikförordning 2 skyddad skog 2 avskogning 2 linda eriksson 2 tmf 2 miljönytta 1 jobbkongress 1 blockad 1 ett-projektet 1 biodrivmedel 1 ce-standard 1 dansbanor 1 fartygsbränsle 1 johan fröbel 1 teko 1 altan 1 david johnsson 1 träråvara 1 handbok 1 svemin 1 vägtransporter 1 hållbarhetsskrift 1 kärnkraftverk 1 fixa & trixa 1 lock-out 1 teknikföretagen 1 grafiska företagens förbund 1 ärkebiskop anders wejryd 1 innovation 1 föreningen skogen 1 sca skog 1 trämarknaden 1 wood use point system 1 norrlandsuppropet 1 ann-soffie perrin 1 alliansen 1 medlarna 1 74-ton 1 transport 1 chalmers tekniska högskola 1 leif cederlöf 1 kl-trä 1 pappersindustrin 1 avtalsförhandlingar 1 trästomme 1 ärkebiskop 1 trärådhuset 1 hållbarhetskriterier 1 erik johansson 1 industriarbetsgivarna 1 kraftvärme 1 cellulosa 1 bioekonomi 1 förnybar 1 arkitektur 1 arkitekttävling 1 sydved 1 elmia-mässan lastbil 2010 1 sweco 1 diesel 1 holmen skog 1 sommarhus 1 annie lööf 1 tina wik arkitekter ab 1 svensk energi 1 broar 1 almedalsveckan 1 virkestransport 1 papper 1 ett-demo 1 columbi ägg 1 nordafrika 1 skogsnäringen 1 almedalen 2010 1 trädagen 1 massamarknad 1 poznan 1 löneavtal 1 rödgröna 1 infrastruktur 1 miljöhänsyn 1 bemanningsföretagen 1 european wood 1 gs-facket 1 modernt träbyggande 1 lyftet 1 forskning 1 landsbygdsminister 1 johan hultberg 1 betesskador 1 ntt 1 svenska trävaror 1 statens fastighetsverk 1 sino-swedish wood day 1 johan bodegård 1 östra kvarnskogen 1 investering 1 andreas edenman 1 ulf janson 1 per bergkvist 1 träprodukter 1 helén williams 1 sveriges åkeriföretag 1 papperstillverkning 1 jan lagerström 1 förnybara material 1 byggmaterial 1 privatvillor 1 träslag 1 elproduktion 1 miljömärkning 1 kompetensutvecklingspris 1 forskningsprojekt 1 järnvägstransporter 1 vinnova 1 umeå universitet 1 klimatmärkning 1 träbyggnadsteknik 1 petra petersson 1 fsc-märkning 1 bioinnovation 1 skogsindustri 1 kompetensutveckling 1 dalakraft 1 cellulose fiber 1 kapacitetsutredning 1 klimatpris 1 leif g gustafsson 1 kvartalsrapportering 1 sveriges ingenjörer 1 svavelregler 1 svenska förpackningsföreningen 1 white arkitekter 1 konsument 1 socialdemokrat 1 järnvägskapacitet 1 träindustrin 1 infrastrukturminister 1 papperspåseind 1 papperspåseindex 1 viltförvaltning 1 virkesbilar 1 jan söderlind 1 större travar 1 lennart eriksson 1 drivmedelsskatter 1 industrisektorn 1 gert wingårdh 1 en trave till 1 export 1 falköping 1 industri- och kemigruppen 1 toppmöte 1 tommy andersson 1 mångfaldsrapport 1 klimatsmarta förpackningar 1 cellulosafibern 1 rut-avdrag 1 hållbart skogsbruk 1 biobränslen 1 slitageavgift 1 skyddadskog 1 ulf larsson 1 carbon footprint 1 stål och metall arbetsgivareförbundet 1 kina 1 dubai wood show 1 ekoportal2035 1 skogsindustriprodukt 1 skogsindustriernas kvartalsrapport 1 skogs- och lantarbetsgivareförbundet 1 henrik bäckström 1 svenska kyrkan 1 flisbil 1 förpackningsindustrin 1 offentliga byggnader 1 billerudkorsnäs 1 svavelhalt 1 fsc 1 gruvornas arbetsgivareförbund 1 träseminarium 1 mellanöstern 1 massaindustrin 1 skogsområden 1 klimatavtal 1 industri 1 fjärrvärmenätet 1 lastpall 1 tetra pak 1 universeum 1 realarchitektur 1 järnvägsinfrastruktur 1 examensarbete 1 trämekaniska industrin 1 naturvårdsverket 1 kew nordqvist 1 st-bil 1 magnus kindbom 1 träexport 1 miljöpolicy 1 trämarknadsriddarorden 1 höghus 1 per lindberg 1 svensk träexport 1 ulric långberg 1 massa och papper 1 skogsindustriexport 1 innventia 1 international softwood conference 1 virkesterminal 1 industriavtal 1 landsbygdsdepartementet 1 ikem 1 nordbygg 2010 1 pöyry 1 fjärrvärmemarknaden 1 ¨miljömålsberedningen 1 färdplan 1 transportpolitik 1 miljöval 1 förhandling 1 leif brodén 1 inredning 1 prins carl philip 1 växthusgas 1 meima hasani 1 staffan thonfors 1 norrland 1 massa- och pappersindustrin 1 svenskt limträ 1 träindustri 1 solel 1 lönerörelsen 1 anders svensson 1 arkitekt 1 trävaror 1 bygg i trä 1 träindustriföretag 1 per simonsson 1 camilla frankelius 1 höghastighets 1 tpa 1 massa 1 Visa alla taggar
Kinesiska studenter på träresa genom Sverige

Kinesiska studenter på träresa genom Sverige

Pressmeddelanden   •   2014-09-01 10:00 CEST

I veckan har fem studenter från arkitektprogrammet på Shanghai Jiao Tong University besökt Sverige och fått en djupare inblick i den svenska skogsindustrin och i träets möjligheter och fördelar ur ett arkitektoniskt och miljömässigt perspektiv.

22 organisationer vill förbättra miljön med effektivare och färre lastbilar!

22 organisationer vill förbättra miljön med effektivare och färre lastbilar!

Pressmeddelanden   •   2014-08-18 15:00 CEST

Idag överlämnas ett gemensamt ställningstagande ”Morgondagens fordon finns redan idag! implementering av 74-tons lastbilar av normal längd (25,25 m)” från 22 bransch- och fackliga organisationer till infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd i samband med en hearing om 74-tonslastbilar på näringsdepartementet.

Nytt nätverk stärker träbyggandet i Frankrike

Nytt nätverk stärker träbyggandet i Frankrike

Pressmeddelanden   •   2014-07-07 09:00 CEST

Träbyggande vinner marknadsandelar i Frankrike och fortfarande finns stor utvecklingspotential. Därför har Svenskt Trä bildat ett nytt nätverk för information om trä tillsammans med CODIFAB, den franska branschorganisationen för utveckling av träindustrin.

Ny jury för Träpriset är utsedd

Ny jury för Träpriset är utsedd

Pressmeddelanden   •   2014-07-01 08:00 CEST

Svenskt Trä har utsett en ny jury för det prestigefyllda Träpriset. Priset är ett av de främsta inom svensk arkitektur och delas ut vart fjärde år. Fem personer med bred erfarenhet inom arkitektur, både på nationell och på internationell nivå, kommer att bedöma bidragen som ansöker om priset år 2016.

Växande framtidstro i skogsindustrin - investeringar och exportvärde ökar

Växande framtidstro i skogsindustrin - investeringar och exportvärde ökar

Pressmeddelanden   •   2014-06-25 11:32 CEST

Exportvärdet för skogsindustriprodukter steg med 4 procent till 31 miljarder kronor under första kvartalet. Framförallt är det värdet av exporten av sågade trävaror och massa som stiger. Samtidigt har investeringar om sammanlagt drygt 5 miljarder kronor aviserats inom massa- och pappersindustrin hittills i år. Det visar Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin”.

Ökad konkurrenskraft för svenska sågverk - svenskt virke godkänt i japanskt träprogram

Ökad konkurrenskraft för svenska sågverk - svenskt virke godkänt i japanskt träprogram

Pressmeddelanden   •   2014-06-03 09:00 CEST

Svensk furu och gran har blivit godkända i det nationella program som främjar träanvändning i Japan. Beslutet innebär att Japan bekräftar att svenskt skogsbruk utförs på ett hållbart sätt och att de svenska träprodukterna också har positiv betydelse för den lokala japanska ekonomin. Det japanska beskedet möjliggör fortsatt ökad svensk träexport.

50 miljoner kronor per år stärker Sveriges position i den globala biobaserade samhällsekonomin

50 miljoner kronor per år stärker Sveriges position i den globala biobaserade samhällsekonomin

Pressmeddelanden   •   2014-05-19 13:37 CEST

Med förnybara råvaror i centrum drar nu det strategiska innovationsprogrammet ”Nya biobaserade material, produkter och tjänster” kallat BioInnovation, igång. VINNOVA har i dag beslutat att bidra med halva finansieringen för det hittills största svenska programmet inom området.

Unika lastbilar för bättre miljö och ökad konkurrenskraft invigda

Unika lastbilar för bättre miljö och ökad konkurrenskraft invigda

Pressmeddelanden   •   2014-04-25 11:02 CEST

Idag och igår har två unika lastbilar invigts. Därmed tas ett steg mot fler tyngre lastbilar av normallängd. Bilarna innebär kraftigt minskad miljöpåverkan och ökad konkurrenskraft för industrin.

Svensk sågverksindustri utvecklar marknader i Mellanöstern

Svensk sågverksindustri utvecklar marknader i Mellanöstern

Pressmeddelanden   •   2014-04-16 13:54 CEST

Det blev en lovande debut för de svenska sågverken på Dubai Wood Show2014, mellanösterns största träutställning. Många kontakter knöts med nya kunder i hela regionen vilket öppnar för en ökad export till länderna i och kring Mellanöstern.

Media-no-image
Beslut om tyngre lastbilar av normallängd välkomnas

Beslut om tyngre lastbilar av normallängd välkomnas

Pressmeddelanden   •   2014-04-10 14:35 CEST

Regeringen har idag beslutat om två regeringsuppdrag med syfte att implementera tyngre lastbilar av normallängd. Skogsindustrierna välkomnar detta och ser fram emot ett definitivt besked innan valet om att tillåta lastbilar med bruttovikt upp till 74 ton. En sådan åtgärd sänker utsläppen, minskar transportkostnaderna och ger färre lastbilar på vägarna.

Media-no-image

Så bra kan det bli i skogsindustrin

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Tusentals nya jobb, flera miljarder kronor i ökad vinst och ännu fler miljarder i ökad omsättning. Där kan skogsindustrin vara redan om sju år. Det visar ett antal scenarier som Skogsindustrierna tagit fram tillsammans med konsultföretaget Pöyry. Resultaten redovisas i en rapport som publiceras i dag på Skogsnäringsveckan.

Per Lindberg – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Per Lindberg – ny styrelseordförande i Skogsindustrierna

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Från och med den 8 april 2014 är Per Lindberg ny styrelseordförande för Skogsindustrierna.

Skogen ger människor ökad livskvalitet

Skogen ger människor ökad livskvalitet

Pressmeddelanden   •   2014-04-08 13:00 CEST

Skogsindustrierna presenterar idag sin återkommande rapport ”Levande skogar”, den 4:e i ordningen. Här rapporteras om skogsindustrins arbete för skogen, människan och den biologiska mångfalden. Rapporten fokuserar i år på människans förhållande till skogen.

Kinesisk industri bekräftar stor potential för svenska trävaror

Kinesisk industri bekräftar stor potential för svenska trävaror

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 16:46 CEST

Svenskt trä har stor potential på den kinesiska marknaden, i synnerhet för tillverkning av möbler och i inredningar. Detta bekräftades på Svenskt Träs aktiviteter i Kina som inbegriper rundabordssamtal med kinesisk möbelindustri, mässdeltagande och ett designseminarium. Statssekreterare på Landsbygdsdepartementet, Magnus Kindbom, deltog i aktiviteterna.

Media-no-image

Idag går startskottet för skogsbranschens hetaste mötesplats Skogsnäringsveckan

Pressmeddelanden   •   2014-04-07 14:00 CEST

Måndag den 7 april går startskottet för årets upplaga av Skogsnäringsveckan. Konung Carl XVI Gustaf, infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd och en mängd företrädare för näringsliv, forskning, institutioner, med flera deltar. Det är den årliga samlingsplatsen för bransch, politiker och andra intressenter att diskutera aktuella frågor som berör skogsnäringen.

Svenskt Trä lanserar Limträ PocketGuide

Svenskt Trä lanserar Limträ PocketGuide

Pressmeddelanden   •   2014-04-03 08:00 CEST

Limträ i huskonstruktioner har många fördelar. Styrka, formbarhet, och förnybarhet är tre av dem. Svenskt Trä ger nu ut en fickhandbok, Limträ PocketGuide, späckad med aktuella fakta och anvisningar om limträ.

"Hantera virket rätt" - från bygghandel till färdigt trähus

"Hantera virket rätt" - från bygghandel till färdigt trähus

Pressmeddelanden   •   2014-03-25 09:29 CET

Nu finns en ny upplaga av ”Hantera virket rätt” från Svenskt Trä. Den är uppdaterad efter nya aktuella standarder och ger tips om beställning, hantering och lagring av virke, från bygghandeln till det färdiga huset, så att träets kvalitet i den färdiga byggnaden säkerställs.

Trärådhuset - ny sajt från Svenskt Trä visar hur ett hus ska byggas

Trärådhuset - ny sajt från Svenskt Trä visar hur ett hus ska byggas

Pressmeddelanden   •   2014-03-19 09:16 CET

På en ny interaktiv sajt, www.traradhuset.se, visas både översiktligt och i detalj hur ett trähus ska vara konstruerat professionellt. Sajten har tagits fram av Svenskt Trä och är anpassad för byggentreprenörer, anställda inom bygg- och trävaruhandeln och för konsumenter som vill bygga på ett professionellt sätt.

Media-no-image

Flera tecken på återhämtning för skogsindustrin - men Europa och grafiska

Pressmeddelanden   •   2014-03-17 16:50 CET

· Massa, förpackningspapper och trävaror är ljuspunkter. · Tidningspapper visar fortsatt tillbakagång. · Relativt stark marknadsutveckling utanför Europa lyckades inte kompensera för svag efterfrågan inom EU. Så summeras utvecklingen för skogsindustrin 2013 i Skogsindustriernas kvartalsrapport ”Så går det för skogsindustrin” som presenteras idag.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.