Pressmeddelanden Visa alla 10 träffar

Media-no-image

Skogsindustrierna presenterar rapport om biologisk mångfald - naturvårdsarbetet i svenskt skogsbruk visar på både framgångar och utmaningar

Pressmeddelanden   •   2011-04-12 10:30 CEST

Skogsindustrierna presenterar idag sin rapport om biologisk mångfald i det svenska skogsbruket. Rapporten visar att arbetet går i rätt riktning men även att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att nå egna högt ställda mål.

Media-no-image

Sex meter längre lastbil ger 20 procent lägre utsläpp

Pressmeddelanden   •   2011-01-12 13:00 CET

Koldioxidutsläppen från virkestransporter kan minska med drygt 20 procent visar en ny rapport från forskningsprojektet ”En Trave Till” ( ETT) som lanseras idag. Rapporten är en halvtidsavstämning på det 3 år långa forskningsprojektet med praktiska försök.

Media-no-image

Skogsindustrin ökar insatserna för hållbart skogsbruk

Pressmeddelanden   •   2010-11-17 10:30 CET

Genom ett utökat samarbete stärks nu det hållbara skogsbruket i Sverige. Sex av de ledande FSC-certifierade skogsföretagen inrättar en gemensam tjänst för att utveckla arbetet med certifiering av uthålligt skogsbruk.

Media-no-image

Skogsindustrin satsar för att minska utsläppen

Pressmeddelanden   •   2010-11-16 08:00 CET

Idag rullar det första tåget in på virkesterminalen i Falköping. Genom denna nya godsterminal underlättas transporterna av industrins gods och råvaror på järnväg. För skogsindustrin är detta ett steg på vägen att nå högt uppsatta klimatmål.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.